Архів за місяць: Січень 2013

Допрофільне навчання

Анкета для керівника школи

 1. Чи існує в школі План організації допрофільної підготовки та профільного навчання?
 2. Чи організовано в ЗНЗ систематичну профконсультаційну психодіагностику учнів з метою визначення їх професійних інтересів?
 3. Чи функціонує в ЗНЗ кабінет(куточок) профорієнтації?
 4. Які форми реалізації допрофільної підготовки використовуються в ЗНЗ?
  • факультативи;
  • курси за вибором;
  • інформаційна робота;
  • предметні гуртки;
  • профільна орієнтація;
  • інші(які)
 5.   З якого класу розпочинається допрофільна підготовка?
 6.  Яка з форм допрофільної підготовки у Вашому закладі є найбільш                ефективною?
  • факультативи;
  • курси за вибором;
  • інформаційна робота;
  • предметні гуртки;
  • профільна орієнтація;
  • інші(які)
 7.  Які мотиви є найбільш вагомими для навчального закладу під час          формування профілів навчання?
 8. Як допрофільна освіта впливає на вибір учнем і школою профілю      навчання? (Аналіз за останні 2 роки)
 9. З якими проблемами Вам доводиться стикатися при організаціїдопрофільного навчання?

Анкета для вчителя.

 1. Педагогічний стаж.
 2.  Кваліфікаційна категорія.
 3.  Назва профільних предметів.
 4.  Тижневе навантаження з профільних предметів.
 5.  Чи проходили спеціальні курси з методики викладання профільних предметів?
 6.  Як ви підвищуєте свій професійний рівень з викладання до профільного предмета?
  • -курси підвищення кваліфікації;
  • -участь у роботі методоб»єднання;
  • -семінари, лекції,тренінги;
  • -періодичні і спеціалізовані ЗМІ;
  • -інтернет-ресурси;
  • -не маєте можливості підвищувати;
  • -інше( що саме).
 7.  Чи маєте Ви методичні розробки та особистий досвід організації допрофільного навчання, які можна запропонувати колегам?

 Анкета для учнів 9-х класів.

 1. Після закінчення 9-го класу:
  • -продовжиш навчання в школі;
  • -продовжиш навчання в іншому закладі;
  • -підеш працювати(куди саме);
  • -ще не вирішила(в).
 2.  Що ти знаєш про профільне навчання в старшій школі?
 3.  Які профілі є у вашій школі?
 4.  Який профіль обереш ти, в разі продовження навчання в школі?
 5.  З ким порадишся при виборі профілю навчання :
  • -з учителем;
  • -з батьками;
  • -з друзями;
  • -сам(а) усе вирішу.
 6.  Чи обрав(ла) ти майбутню професію?
 7.  Чи пов»язана твоя майбутня професія з профілем навчання? Якщо ні,то  чому?

Курси англійської мови, підготовка до TOEFL та Кембріджського екзамену в Америці! (http://rospersonal.ru/education/ssha/kursy_anglijskogo_yazyka_v_amerike/)

Класному керівникові

Методичні рекомендації класному керівникові, щодо організації  профільного навчання і допрофільної підготовки в 9-х класах

            Допрофільна підготовка повинна починатися зі спланованих дій з інформування учнів та їхніх батьків про освітні можливості територіально доступної їм  освітньої мережі. Школярі та їхні батьки повинні отримати відомості про різні навчальні заклади загальної, професійної  освіти, де учні зможуть продовжити освіту після базової школи. Доцільно проводити шкільні,міжшкільні олімпіади, дні відкритих дверей, видавати інформаційні матеріали, які знайомлять учнів із специфікою вимог і особливостями профільного навчання в різних  освітніх закладах  району.

Слід передбачити здійснення ряду заздалегідь спланованих заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань. По суті, інформаційна робота  повинна стати «змістовною подорожжю»  для учнів по освітній  території, для чого необхідно спланувати відповідний маршрут, форми, дати,  конкретні домовленості про час і форми заходів з керівниками освітніх установ. Частина часу, ймовірно кілька годин в цілому, слід буде передбачити на внутрішкільну (урочну або лекційно-семінарську) складову інформаційної роботи, коли необхідно буде відповідати на запитання учнів, узагальнювати отриману ними інформацію та ін.        Пропонуємо  методичні рекомендації класному керівникові, щодо організації  профільного навчання і допрофільної підготовки в 9-х класах.

Функції класних керівників:

 • Організація процесу інформування учнів і батьків про створювані системи профільного навчання;
 • Координація діяльності педагогів, що працюють з учнями 9-х класів;
 • Організація учнів до участі в різних заходах по збору інформації для «портфоліо»;  Консультування учнів з питань вибору профілю навчання;
 • Аналіз та оцінка результатів.

Виходячи з перерахованих вище функцій, визначимо діяльність класних керівників з допрофільной підготовки учнів.

Основні напрямки роботи класного керівника:

Інформаційна робота з учнями та їхніми батьками. Інформування батьків про  діяльність освітнього закладу з допрофільного і профільного навчання (суть експерименту, навчальний план, перелік навчальних курсів за вибором, можливість навчання у профільних класах). Надання дітям і батькам відомостей про різні установи загальної, професійної  освіти, де учні зможуть продовжити освіту після основної школи (розповсюдження «освітньої мапи» міста,  району,області). Організація «подорожі по« освітній мапі ».

Профільна орієнтація, спрямована на надання учням психолого-педагогічної підтримки в проектуванні варіантів продовження навчання у профільних і непрофільних класах старшої школи, в установах професійної освіти. Співпраця класних керівників з фахівцями служби зайнятості, психологом і батьками учнів підвищить ефективність професійної орієнтації дев’ятикласників.

Психолого-педагогічна діагностика. Діагностика інтересів,  здібностей, освітнього запиту школярів з урахуванням думки їхніх батьків і педагогів здійснюється за допомогою анкетування, тестування, співбесід, проведення фокус-груп, інших методів, спільно з психологом.

ü  Аналіз та оцінка результатів допрофільной підготовки в класі. Зразковими критеріями готовності учнів 9-х класів до вибору профілю навчання в старшій школі можуть виступати:

 • вираженість ціннісних орієнтацій, які пов’язані з профілем навчання і відповідними йому напрямками післяшкільної освіти;
 • представленість індивідуально вираженої цілі профільного навчання;
 • інформаційна підготовленість щодо значущості профільного навчання для подальшого продовження освіти, життєвого, соціального та професійного самовизначення;
 • наявність досвіду  з освоєння навчального матеріалу, освоєння компетенцій, затребуваних у профільному навчанні;
 • результати проходження школярами етапів профільної орієнтації повинні бути сформовані у вигляді резюме документа ( «щоденник вибору профілю», «мапа вибору профілю» тощо). (див. таблицю).

На замітку старшокласникові


Плануючи свою професійну кар’єру, необхідно визначити:

 • Головну життєво-професійну мету (ким хочу стати, чого хочу досягти, яким хочу бути).
 • Ланцюжок найближчих і стратегічних цілей (де буду вчитися, перша робота, подальші перспективи).
 • Шляхи і засоби досягнення найближчої мети (ознайомлення, випробування сил, самоосвіта).
 • Можливі внутрішні перешкоди.
 • Свої можливості.
 • Запасні варіанти.

Правила вибору професії

 • Вивчити якомога більше професій, визначити, які професії і спеціалісти необхідні в районі, області.
 • Вивчити самого себе (інтереси, здібності, нахили, риси характеру, здоров’я, самооцінка, темперамент тощо).
 • Вибрати професію, що найбільше відповідає особистим якостям.
 • Докладно з’ясувати особливості вибраної професії, можливості її здобуття.
 • Реалізувати можливості практичної апробації власних сил в обраній професії.
 • Порівняти одержані знання про професію зі своїми профможливостями.
 • За відсутності відповідності між ними вивчити запасний варіант професійного вибору.
 • Вибравши для себе майбутню професію, необхідно проявляти наполегливість у реалізації професійних намірів і оволодінні професією досконало.

 

 Типові помилки і труднощі під час вибору професії

 • Ставлення до вибору професії як до вибору пожиттєвого пристановища.
 • Орієнтація тільки на вищу освіту.
 • Слідування стереотипу про непрестижність окремих важливих, вакантних і навіть  оплачуваних професій і занять.
 • Вибір професії «за компанію», щоб не відстати від друзів.
 • Перенесення власного ставлення до представника якої-небудь професії на саму професію.
 • Захоплення тільки якоюсь частиною сторони професії.
 • Застарілі уявлення про характер праці у деяких сферах виробництва.
 • Невміння розібратися у своїх власних здібностях, незнання чи недооцінка своїх фізичних можливостей, недоліків,  властивих при виборі професії.
Міжнародний відкритий конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графіки

Міжнародний відкритий конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графіки

Міжнародний відкритий конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графікиЗ метою підвищення рівня знань, умінь та навичок серед учнів в галузі  Інтернет-технологій та комп’ютерної анімації організовано Одинадцятий міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, який буде проведено у березні-травні 2013 року. Кращих буде  нагороджено призами.

Номінації конкурсу з веб-дизайну:

 • “Найкраще інформаційне наповнення”
 • “Найкраща графічна реалізація”
 • “Найкраща програмна реалізація”

Номінації конкурсу з комп’ютерної графіки:

 • “Найкраща 2D растрова графіка“
 • “Найкраща 2D векторна графіка“
 • “Найкраща 3D-графіка“

Номінації конкурсу з комп’ютерної анімації:

 • “Найкраща GIF-анімація“
 • “Найкраща Flash-анімація“
 • “Найкраща 3D-анімація“

Більш детально на сайті організаторів.

Здоров’я може бути смачним

В загальноосвітніх навчальних закладах району в січні місяці був проведений екологічний конкурс під гаслом «Здоров’я може бути смачним». Конкурс проводився за номінаціями:

 1. Поробка «Капелюх, повний здоров’я».
 2. Художня робота «Портрет, повний овочів та фруктів».
 3. Казка в прозі «Друг пан Здоров’я».
 4. Вірш «Реклама молока».
 5. Мультимедійна презентація «Мій здоровий день».

Оригінальністю, майстерністю, фантазією, ексклюзивністю відзначилися роботи та поробки членів гуртка «Умілі руки» та ГПД «Карусель мистецтв» Зорянської ЗОШ I –III ст., учениць Добронадіївского НВК  Гемук Олександри, Галайди Мирослави, учнів Вищетарасівської ЗОШ I –III ст. Мостової Вікторії, Тініної Надії, Реут Ангеліни, Гунчак Максима, учнів Томаківської ЗОШ I –III ст.№1 Мурашко О.,Геуко А., Беленко В.,Дьяченко Олександра, Іванової Насті, учениці 3 класу Кисличуватської ЗОШ I –III ст. Пономаренко Марії. Цікаво і насичено розповіли про свій здоровий день в мультимедійній презентації учні Зорянської ЗОШ I –III ст. Поставець Максим, Кирієнко Дмитро, Богдан Софія, учень Вищетарасівської ЗОШ I –III ст. Сіянко Роман, учні 5 класу Глухівського НВК, учень 4 класу Добронадіївского НВК  Панжинський Богдан. Весело створювали рекламу молока та історії на тему: «Друг пан Здоров’я»  учні Зорянської ЗОШ I –III ст., Добронадіївского НВК , Настасівської ЗОШ I –III ст., Томаківської ЗОШ I –III ст.№1, Вищетарасівської ЗОШ I –III ст.,Зеленогайського НВК.

Семінар заступників директорів з виховної роботи

Семінар заступників директорів з виховної роботи

Семінар заступників директорів з виховної роботи24.01.2013 відбувся районний семінар заступників директорів з виховної роботи за темою “Формування цілісного ставлення до родини, сім’ї, людей. Організація роботи батьківського всеобучу.”

 

Правові шляхи подолання насильства в сім’ї

Правові шляхи подолання насильства в сім’ї

Правові шляхи подолання насильства в сім’ї4 січня 2013 року у Томаківській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 відбулося урочисте нагородження учасників і переможців конкурсу “Правові шляхи подолання насильства в сім’ї“, органіваний Томаківським РУЮ, на якому звучали новорічні вітання, колядки, презентації дітьми власних робіт та виступи вчителів.

У конкурсі взяли участь 33 роботи (29 учасників).

Першість, у різних номінаціях, вибороли:

 • Тищенко Оксана (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1)
 • Сокур Юлія  (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1)
 • Бабій Аліна  (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1)
 • Фісун Дарина  (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2)
 • Ібрагімова Уляна (Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст.)


2013 — Рік дитячої творчості

2013 — Рік дитячої творчості

2013 — Рік дитячої творчостіПрезидент України Віктор Янукович підписав указ про оголошення 2013 — Роком дитячої творчості.

Про це повідомив уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко на брифінгу в п’ятницю, інформує кореспондент УКРІНФОРМу.

«2013 рік Президентом України Віктором Януковичем оголошено Роком дитячої творчості. Президент підписав відповідний указ», — сказав Павленко.  Продовжувати читання 2013 — Рік дитячої творчості

Увага! Новий конкурс відеокліпів.

Увага! Новий конкурс відеокліпів

З 15 грудня 2012 р. по 15 квітня 2013 р. триває всеукраїнський інтернет-конкурс відеокліпів  «SkoolTV для фінлікбезу» . До участі запрошуються  учні середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, технікумів, шкіл-інтернатів (І-ІІІ рівень акредитації). Продовжувати читання Увага! Новий конкурс відеокліпів