Архів за місяць: Грудень 2014

Гра у шахи

Сьогодні, в епоху інформаційних технологій, особливого значення набуває здатність швидко орієнтуватись у величезному потоці інформації, аналізувати її і робити логічні висновки. Одним із засобів, що сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, є гра у шахи.

Шахи для дітей – це не тільки гра, що приносить задоволення, а й ефективний засіб для розумового розвитку.

Шахи –  один з найпопулярніших видів спорту в нашій країні. Ними займається понад 700 тисяч чоловік. У нашій країні розвитку шахового спорту приділяється значна увага. Зокрема, вже понад півстоліття ведеться планомірна й цілеспрямована робота з юними шахістами. Вже нагромаджено чималий досвід використання шахів як одного з корисних видів гурткової роботи.

Cучасне життя потребує від людини не шаблонних дій, а гнучко­го мислення, широкої ерудиції, вміння розв’язувати різні про­блеми. Інтелектуальний розвиток особистості слід починати з ран­нього дитинства. Дуже важливо виховати у дошкільників уміння концентрувати увагу, аналізувати ситуації та робити висновки, мо­делювати певну реальність і способи поведінки у ній. Шахи є одним із тих засобів, що дають змогу педагогам успішно розв’язувати ці за­вдання та оптимізувати всебічний розвиток дітей.

Гра у шахи вчить дітей діяти обдумано, адже у шахах є правило: доторкнувся до фігури — маєш нею ходити. Розмірковуючи над на­ступним ходом, діти вчаться прогнозувати майбутнє.

Граючи у шахи, діти, до того ж, вчаться не падати духом, знаходи­ти вихід із будь-якої ситуації, відшуковувати різні способи розв’язання складних завдань.

Гра у шахи розглядається як важливий елемент підготовки дошкільників до навчання у школі. Адже діти, які вміють грати у шахи, легше та швидше засвоюють шкільні дисципліни, насампе­ред математичного циклу.

Гра у шахи сприяє активізації процесів пізнання та само­пізнання. Активна взаємодія дітей під час гри викликає у кожного з них потребу адекватніше сприймати себе самого та своїх одно­літків, а це, у свою чергу, стимулює розвиток самооцінки, само­регуляції та самоконтролю. Саморе­гуляція та самоконтроль є психічними механізмами, що сприяють формуван­ню компетентної особистості, впевне­ної у своїх силах, здібностях і можли­востях.

За словами Василя Сухомлинського, вже у дошкільному віці серед дітей виділяються теоретики та мрійники. Шахи однаково необхідні і тим, і тим. Теоретикам вони допоможуть удоско­налити їхній логічний апарат, а мрій­никам дадуть змогу збалансувати здіб­ності, необхідні для навчання у школі. Практика роботи пока­зує, що гра у шахи багато дає і обдарованим дітям, і тим, які ще не проявили своїх здібностей. Тому починати навчання мудрої гри слід якнайраніше, але на доступному для дітей рівні.

У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти України 2012 вперше у варіативній складовій визначено освітню лінію «Шахи».  Для реалізації даного освітньої лінії «Шахи» необхідні програмові завдання шахово-ігрової компетенції дітей передбачені у представленій авторській програмі гуртка «Шахи для дітей дошкільного віку».

Метою даної програми  є організація та проведення гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку, формування у дітей стійкого інтересу до гри у шахи, розвиток допитливості, інтелектуальних здібностей та по­треби у набутті нових знань, засвоєння дітьми основних шахових понять та правил вза­ємодії з партнером під час гри у шахи, формування вміння планувати свою діяльність, контролю­вати та об’єктивно оцінювати себе.

Роботу шахового гуртка можна розглядати в двох аспектах. Перший аспект –спортивний. З гуртківців можуть зрости розрядники, майстри спорту, які успішно виступатимуть у змаганнях на першість міста, області, країни. Другий аспект –  виховний. Заняття шахами справляють благотворний вплив на всіх дітей – незалежно від того, стануть вони спортсменами високої кваліфікації чи ні. Від чого ж залежить успішність роботи шахового гуртка? Насамперед від активності та вміння його керівника. Ентузіаст шахів, який любить дітей і прагне передати їм усе, що вміє та знає сам, заохотить до занять багатьох дітей,

знайде спільників і в педагогічному колективі, і серед батьків.

Робота шахового гуртка спрямована на розв’язання низки освітніх,   розвивальних, виховних і корекційних завдань.

Освітні завдання:

•                          ознайомити дітей із шахівницею, шаховими фігурами та правилами гри у шахи;

•                         учити розмірковувати, запам’ятовувати, порівнювати, уза­гальнювати, будувати логічні ланцюжки, передбачати ре­зультати своєї діяльності;

•                          формувати вміння орієнтуватися на площині.

Розвивальні завдання:

•                          розвивати пізнавальні психічні процеси — увагу, уяву, пам’ять, мислення;

•                         удосконалювати пояснювальне мовлення;

•                          формувати довільність психічних процесів;

•                          розвивати вольову сферу особистості.

Виховні завдання:

•                          виховувати самостійність, цілеспрямованість, наполегли­вість у досягненні мети.

Корекційні завдання:

•                         урівноважувати поведінку гіперактивних дітей;

•                          формувати здатність зосереджуватися на одному виді ді­яльності тривалий час.

Заняття проводяться раз на тиждень у другій половині дня для підгруп по 6 – 10 дітей. Тривалість одного заняття становить 20 – 25 хвилин. Основна форма заняття – ігрові ситуації.

Дотримуючись таких основних принципів як:  відповідність завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку, насамперед збереження їх фізичного та психічного здоров’я, послідовної гуманізації, демократизації освітньо – виховного процесу, відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, забезпечення ігрового характеру навчальної діяльності дітей під час навчання, науковість,  доступність, комунікативна спрямованість інтеграція змісту і технології навчання та виконуючи завдання програми гуртка можна досягти таких результатів  :

–        діти знають шахові терміни — «біле» і «чорне» поля, «горизон­таль», «вертикаль», «діагональ», «центр», «партнери», «по­чаткове положення», «білі», «чорні», «хід», «стояти під боєм», «довга і коротка рокіровки», «шах», «мат», «пат», «нічия»;

–        знають назви шахових фігур — «пішак», «тура», «кінь», «слон», «ферзь»,  «король»;

–        орієнтуються на шахівниці;

–        правильно розміщують шахівницю між партнерами, розставляють фігури перед грою;

–        розрізняють горизонталь, вертикаль, діагональ;

–        знають правила, за якими ходить та б’є кожна фігура;

–        грають кожною фігурою окремо і в сукупності з іншими фігурами;

–        без порушень правил шахового кодексу: рокіруються, оголошують шах, ставлять мат.

 

 

Ознайомитись…

Досвід роботи Саєнко C.В.

«Ліплення із солоного тіста

як засіб розвитку творчої уяви дітей»

         У досвіді Саєнко Світлани Вікторівни «Ліплення із солоного тіста як засіб розвитку творчої уяви дітей» представлено матеріали: розвиток творчості дитини за допомогою  нетрадиційної техніки – ліплення солоним тістом (тісто пластики); надано рецепти приготування та правила роботи з солоним тістом; висвітлена методика роботи та особливості проведення занять для дітей старшого дошкільного віку; розроблені етапи роботи з дошкільниками; система методичної роботи ДНЗ з дошкільниками та їх батьками.

До практичної частини додано: план роботи гуртка «Мукасолька»; розробки занять для старшого дошкільного віку; підбірка дидактичних ігор і пальчикової гімнастики; творчі зустрічі педагогів з метою поширення досвіду роботи дітей з солоним тістом; надано перелік літератури, яку можливо використовувати в своїй роботі при впровадженні нетрадиційної методики.

Цінним у досвіді є можливість використання його у роботі з дітьми, батьками та спеціалістами дошкільного закладу як під час організованої діяльності так і під час гурткової роботи – органічного елементу навчально – виховного процесу, засобу вивчення і  пізнання рідного краю, України.

Рекомендовано вихователям дошкільних закладів.

Ознайомитись…

НАШІ – НАЙКРАЩІ !

Перемоги в обласних етапах мовознавчих конкурсів стали доброю традицією для нашого району. І 2014 – 2015 навчальний рік не став винятком, а поповнив скарбничку досягнень двома перемогами у заочному етапі ХУ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  Ібрагімова Уляна, учениця Михайлівської ЗОШ І-ІІ ступенів запрошена на відкриття Всеукраїнського етапу, як і Кравець Поліна, учениця Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, яка виборола в очному етапі І місце.

Приємно, що серед учасників ІІІ обласного очного етапу У Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка дві наші зірочки – Римарчук Валерія та Кравець Поліна, учениці Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

Вітаємо наших найкращих школярок з перемогами. Так тримати. Сподіваємось на перемоги у Всеукраїнських етапах!

Учасниці ІІІ обласного очного етапу ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Про Тиждень права в закладах освіти для резерву керівних кадрів

18 грудня 2014 року на базі відділу освіти відбулося засідання школи резерву керівних кадрів, секції заступників директорів з виховної роботи, на тему «Тиждень права в закладах освіти».
До обговорення теми долучилися головний спеціаліст районного управління юстиції О. А. Трубіцина, методист методичної служби відділу освіти Ібрагімова В. І., педагоги 8 навчальних закладів. О. Ю. Козаченко розкрила систему правоосвітньої і правовиховної роботи в Настасівській ЗОШ І-ІІІ ст. та роль заступника директора з виховної роботи в ній, Н. А. Щека розповіла про методику проведення Всеукраїнського тижня права через призму дитячого самоврядування у Вищетарасівській ЗОШ І-ІІІ ст., а М. М. Журавель зацікавив колег досвідом проведення правовиховних заходів у Зорянській ЗОШ І-ІІІ ст., зокрема, акцентував увагу на гуманітарному праві і його значенні сьогодні, в рамках подій, що склалися на Україні.
З вищезазначеними матеріалами ви можете ознайомитись за посиланням.

 

 

Співпраця ЗНЗ і ВНЗ – запорука успіху!

16 грудня 2014 р.  відбулося виїзне засідання РМО вчителів іноземних мов, яке проходило на базі Класичного приватного університету в м. Запоріжжя. На семінар були запрошені учні та вчителі району.

З метою профорієнтаційної роботи з учнями була проведена  цікава екскурсія по навчальному закладу. Діти мали можливість оцінити всі переваги при вступі до цього університету.

Вчителі прийняли участь в науково-практичному семінарі за темою «Специфіка навчання другої іноземної мови на початковому етапі», який проводили  викладачі інституту іноземної філології.      Програма семінару була дуже насиченою. З вітальним словом  виступила директор інституту іноземної філології, кандидат філологічних наук, професор Латун М.Н.  Викладачі,  які навчають другій іноземній мові, поділилися досвідом роботи.    Про новітні стратегії викладання німецької мови як другої іноземної всіх присутніх ознайомила  кандидат філологічних наук, доцент  Кирпича О.Є. Кандидат філологічних наук, доцент Храброва Г.М. виступила з презинтацією проекту «Поєднання принципів автентичності та контрастивності при вивченні французької мови». Кандидат філологічних наук, професор Смурова Л.І. провела тренінг «Типові  граматичні помилки у навчанні англійської мови». Підсумком роботи на семінарі став круглий стіл «Взаємодія школи та університету» проведений модератором -доктором філологічних наук, професором Торкут Н.М. , на якому були обговорені шляхи співпраці між вищим навчальним закладом та ЗНЗ району.

Сім’я і дошкільний заклад — два суспільні інститути

Сім’я і дошкільний заклад — два суспільні інститути, що знаходяться, біля витоків нашого майбутнього. На жаль, їм не завжди вистачає взаєморозуміння, такту, щоб почути і зрозуміти один одного.Як зацікавити батьків роботою ДНЗ, допомогти зрозуміти важливість єдиних вимог сім’ї і дитячого садка?Такі та багато інших питань  було розглянуто на районному методичному об’єднанні керівників дошкільних навчальних закладів, що відбувся 17 грудня поточного року на базі відділу освіти Томаківської райдержадміністрації.

 Сучасні підходи із впровадження нетрадиційних форм роботи з батьківською громадськістю висвітлила завідувач Китайгородського ДНЗ «Пролісок» – Балик Надія Анатоліївна.

Завідувач Володимирівського ДНЗ «Сонечко» Булана Валентина Іванівнаподілилася досвідом роботи по даному напрямку роботи.

Присутні педагоги-дошкільникивзяли активну участь у підготовці рекомендацій районного методичного об’єднання керівників ДНЗ та розробці практичних матеріалів щодо «нетрадиційних форм роботи з батьківською громадськістю».  

 

 

 

 

Формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності, сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя

15 грудня 2014 року на базі Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся методичний практикум на тему: «Формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності, сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя» для вчителів основ здоров’я.  Реут С.О., вчитель основ здоров’я Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст., продемонструвала творче вирішення прийомів інтерактивного навчання, зарядила всіх присутніх ентузіазмом, позитивом.

Форми роботи з батьками у Чумаківській школі

8 грудня 2014 року на базі Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулося РМО класних керівників на тему «Форми роботи з батьками – спосіб організації спільної діяльності та спілкування».

У рамках заходу класні керівники району познайомилися з системою виховної роботи Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., яку презентувала директор школи Сергійчук О. С.; дізналися про форми роботи з батьками, які прижилися у школі-родині, від заступника директора з виховної роботи Біліченко Н. А. та голови батьківського комітету Рябовола М. Г. Педагоги взяли участь у тренінгу «Попередження насильства в сім’ї», який підготувала Біліченко Н. А., та стали учасниками родинних обговорень на основі спадщини великого добро творця В. О. Сухомлинського «Не розгубіть скарбів душі», у яких взяли участь класні керівники, учні, батьки та сільська громада с. Чумаки.

З рекомендаціями РМО та його матеріалами ви можете ознайомитись за посиланням.

Методичні рекомендації з патріотичного виховання

На виконання пункту 2 Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232, надсилає методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді для використання у навчальних закладах України.