Архів категорії: Методист радить

Матеріали наради 04.09.2013

 1. Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
 2. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
 3. Презентація Класний журнал. Вимоги до ведення.

Заняття школи підвищення фахової майстерності вчителів початкових класів

16 квітня відбулося заняття Школи підвищення фахової майстерності вчителів початкових класів у Настасівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Провели заняття методист методичної служби відділу освіти Стуліна О.В. та керівник ШПФМ вчителів початкових класів Скрипник А.І., дирекція Настасівської ЗОШ та вчителі початкових класів.

Скачати матеріали заняття

РМО вчителів ГПД

РМО вихователів груп продовженого дня

РМО вчителів ГПД11 квітня 2013 року в Томаківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 відбулося засідання районного методичного об’єднання вихователів груп продовженого дня закладів освіти району на тему “Фізкультурно-оздоровча робота ГПД”. Посилання на матеріали

Матеріали творчої групи вчителів початкових класів

Районна творча група вчителів математики розробила проекти занять з дітьми 5-річного віку щодо підготовки їх до школи 2013-2014 н.р. у відповідності з програмою “Впевнений старт” та з метою впровадження таких занять у практику роботи вчителів початкових класів району.

Куратор вчителів початкових класів району Стуліна О.В.

Керівник РТГ Чепурна Н.С.

Оформлення кімнати відпочинку для першокласників

Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги оформлення кімнати відпочинку для першокласників, запропоноване членом районної творчої групи вчителів початкових класів Переясловою Л.В.

Робота груп продовженого дня

Шановні колеги, будьласка, зверніть увагу на систему управлінського контролю за роботою груп продовженого дня  дирекції Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та  Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст.  №2. Переглянути матеріали.

Стуліна О.В. — методист методичної служби

 

 

Допрофільне навчання

Анкета для керівника школи

 1. Чи існує в школі План організації допрофільної підготовки та профільного навчання?
 2. Чи організовано в ЗНЗ систематичну профконсультаційну психодіагностику учнів з метою визначення їх професійних інтересів?
 3. Чи функціонує в ЗНЗ кабінет(куточок) профорієнтації?
 4. Які форми реалізації допрофільної підготовки використовуються в ЗНЗ?
  • факультативи;
  • курси за вибором;
  • інформаційна робота;
  • предметні гуртки;
  • профільна орієнтація;
  • інші(які)
 5.   З якого класу розпочинається допрофільна підготовка?
 6.  Яка з форм допрофільної підготовки у Вашому закладі є найбільш                ефективною?
  • факультативи;
  • курси за вибором;
  • інформаційна робота;
  • предметні гуртки;
  • профільна орієнтація;
  • інші(які)
 7.  Які мотиви є найбільш вагомими для навчального закладу під час          формування профілів навчання?
 8. Як допрофільна освіта впливає на вибір учнем і школою профілю      навчання? (Аналіз за останні 2 роки)
 9. З якими проблемами Вам доводиться стикатися при організаціїдопрофільного навчання?

Анкета для вчителя.

 1. Педагогічний стаж.
 2.  Кваліфікаційна категорія.
 3.  Назва профільних предметів.
 4.  Тижневе навантаження з профільних предметів.
 5.  Чи проходили спеціальні курси з методики викладання профільних предметів?
 6.  Як ви підвищуєте свій професійний рівень з викладання до профільного предмета?
  • -курси підвищення кваліфікації;
  • -участь у роботі методоб»єднання;
  • -семінари, лекції,тренінги;
  • -періодичні і спеціалізовані ЗМІ;
  • -інтернет-ресурси;
  • -не маєте можливості підвищувати;
  • -інше( що саме).
 7.  Чи маєте Ви методичні розробки та особистий досвід організації допрофільного навчання, які можна запропонувати колегам?

 Анкета для учнів 9-х класів.

 1. Після закінчення 9-го класу:
  • -продовжиш навчання в школі;
  • -продовжиш навчання в іншому закладі;
  • -підеш працювати(куди саме);
  • -ще не вирішила(в).
 2.  Що ти знаєш про профільне навчання в старшій школі?
 3.  Які профілі є у вашій школі?
 4.  Який профіль обереш ти, в разі продовження навчання в школі?
 5.  З ким порадишся при виборі профілю навчання :
  • -з учителем;
  • -з батьками;
  • -з друзями;
  • -сам(а) усе вирішу.
 6.  Чи обрав(ла) ти майбутню професію?
 7.  Чи пов»язана твоя майбутня професія з профілем навчання? Якщо ні,то  чому?

Курси англійської мови, підготовка до TOEFL та Кембріджського екзамену в Америці! (http://rospersonal.ru/education/ssha/kursy_anglijskogo_yazyka_v_amerike/)

Класному керівникові

Методичні рекомендації класному керівникові, щодо організації  профільного навчання і допрофільної підготовки в 9-х класах

            Допрофільна підготовка повинна починатися зі спланованих дій з інформування учнів та їхніх батьків про освітні можливості територіально доступної їм  освітньої мережі. Школярі та їхні батьки повинні отримати відомості про різні навчальні заклади загальної, професійної  освіти, де учні зможуть продовжити освіту після базової школи. Доцільно проводити шкільні,міжшкільні олімпіади, дні відкритих дверей, видавати інформаційні матеріали, які знайомлять учнів із специфікою вимог і особливостями профільного навчання в різних  освітніх закладах  району.

Слід передбачити здійснення ряду заздалегідь спланованих заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань. По суті, інформаційна робота  повинна стати «змістовною подорожжю»  для учнів по освітній  території, для чого необхідно спланувати відповідний маршрут, форми, дати,  конкретні домовленості про час і форми заходів з керівниками освітніх установ. Частина часу, ймовірно кілька годин в цілому, слід буде передбачити на внутрішкільну (урочну або лекційно-семінарську) складову інформаційної роботи, коли необхідно буде відповідати на запитання учнів, узагальнювати отриману ними інформацію та ін.        Пропонуємо  методичні рекомендації класному керівникові, щодо організації  профільного навчання і допрофільної підготовки в 9-х класах.

Функції класних керівників:

 • Організація процесу інформування учнів і батьків про створювані системи профільного навчання;
 • Координація діяльності педагогів, що працюють з учнями 9-х класів;
 • Організація учнів до участі в різних заходах по збору інформації для «портфоліо»;  Консультування учнів з питань вибору профілю навчання;
 • Аналіз та оцінка результатів.

Виходячи з перерахованих вище функцій, визначимо діяльність класних керівників з допрофільной підготовки учнів.

Основні напрямки роботи класного керівника:

Інформаційна робота з учнями та їхніми батьками. Інформування батьків про  діяльність освітнього закладу з допрофільного і профільного навчання (суть експерименту, навчальний план, перелік навчальних курсів за вибором, можливість навчання у профільних класах). Надання дітям і батькам відомостей про різні установи загальної, професійної  освіти, де учні зможуть продовжити освіту після основної школи (розповсюдження «освітньої мапи» міста,  району,області). Організація «подорожі по« освітній мапі ».

Профільна орієнтація, спрямована на надання учням психолого-педагогічної підтримки в проектуванні варіантів продовження навчання у профільних і непрофільних класах старшої школи, в установах професійної освіти. Співпраця класних керівників з фахівцями служби зайнятості, психологом і батьками учнів підвищить ефективність професійної орієнтації дев’ятикласників.

Психолого-педагогічна діагностика. Діагностика інтересів,  здібностей, освітнього запиту школярів з урахуванням думки їхніх батьків і педагогів здійснюється за допомогою анкетування, тестування, співбесід, проведення фокус-груп, інших методів, спільно з психологом.

ü  Аналіз та оцінка результатів допрофільной підготовки в класі. Зразковими критеріями готовності учнів 9-х класів до вибору профілю навчання в старшій школі можуть виступати:

 • вираженість ціннісних орієнтацій, які пов’язані з профілем навчання і відповідними йому напрямками післяшкільної освіти;
 • представленість індивідуально вираженої цілі профільного навчання;
 • інформаційна підготовленість щодо значущості профільного навчання для подальшого продовження освіти, життєвого, соціального та професійного самовизначення;
 • наявність досвіду  з освоєння навчального матеріалу, освоєння компетенцій, затребуваних у профільному навчанні;
 • результати проходження школярами етапів профільної орієнтації повинні бути сформовані у вигляді резюме документа ( «щоденник вибору профілю», «мапа вибору профілю» тощо). (див. таблицю).