Архів категорії: Методичний кабінет

Засідання РМО вчителів інформатики (листопад 2016)

10.11.2016 року на базі Зеленогайського навчально виховного комплексу “Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” відбулося засідання районного методичного об’єднання вчителів інформатики темою “Виховання національної самосвідомості учнів на уроках інформатики відповідно методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641)

В засіданні взяли участь представники Томаківського НВК, Кисличуватського НВК, Томаківської ЗОШ І-ІІІст. №2, Виводівської ЗОШ І-ІІІ ст., Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст., Добронадіївського НВК, Зеленогайського НВК, Преображенської ЗОШ І-ІІІ ст., Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., Зорянського НВК та Настасівської ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ст.

Розоненко Юлія Олексіївна – вчитель інформатики Зеленогайського НВК, провела відкритий урок на тему “Виховання національної самосвідомості учнів на уроках інформатики” у 8 класі, який був підсумковим етапом проекту “Рідний край”, на якому учні презентували свої відеоролики створені у програмі Windows Movie Maker.

Засідання РМО вчителів географії (листопад 2016)

15 листопада 2016 року на базі Чумаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбулося районне  методичне  об’єднання вчителів географії  за темою «Застосування елементів емпауермент-педагогіки як спосіб діяльнісного спрямування уроків географії на підвищення інтересу і зацікавленості учнів процесом  навчання».

Своїм досвідом роботи за  вищезгаданою технологією ділилася вчитель вищої категорії, лауреат обласної педагогічної премії 2016 року  Заболотня Олена Василівна. Захід пройшов у теплій дружній атмосфері співробітництва.

Присутні відзначили діяльнісне спрямування  уроків  вчителя, вміння надавати допомогу учням у самопізнанні та практичній діяльності; формування в учнів нової моделі поведінки та дій, що відповідають потребам сталого розвитку країни і планети в цілому; вміння створювати умови для формування впевненості у власних силах і можливостях,  появи в учнів ентузіазму і почуття задоволення від навчання, що досягається постійним позитивним зворотнім зв’язком.

Засідання РМО вчителів фізики (28.10.2016)

28.10.2016 р. на базі відділу освіти відбулося віртуальне засідання РМО вчителів фізики у вигляді вебінар.  Вебінар проводили:

 • методист Паславський С.К.
 • керівник РМО Мольцан В.І.
 • вчитель фізики Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІІ ст. Сіянко А.В.

Доброго дня всім учасникам вебінару!

У нас друге в цьому навчальному році засідання РМО фізиків по темі  «Формування ключових компетенцій учнів в навчальній діяльності. Проблеми. Пошуки. Знахідки за таким планом:

 1. Теоретичне питання (керівник РМО Мольцан В.І.)
 2. Відеозвіт по темі (Сіянко Алла Василівна, Вищетарасівська ЗОШ)
 3. Обмін досвідом та своїми знахідками
 4. Підготовка до ІІ (районного) етапу проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з фізики
 5. Різне

Теоретичне питання

(Слайд 1) Як вам відомо, наше РМО працює над проблемою:

«Створення умов  для виховання соціально-прогресивної, творчої особистості, спроможного до реалізації себе в соціумі», тому і обрана тема для семінару«Формування ключових компетенцій учнів в навчальній діяльності»

Концепція розвитку школи стверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та розвитку гармонійної творчої особистості учня.

(Слайд 2) Відповідно до стратегічних завдань сучасної європейської освіти

 • Навчити жити разом
 • Навчити вчитися
 • Навчити діяти

Навчити жити (відповідати за власні вчинки та своє життя), (Слайд 3) одне з першочергових завдань сучасної школи – це розвиток у школяра самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти, тобто виховати компетентну особистість

(Слайд 4) У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти дається тлумачення 3 понять::

 • компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;
 • ключова компетентність – спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;
 • компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, яким підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;

(Слайд 5) Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить:

 Уміння вчитися,

Комунікативна компетенція – володіння мовами; знання, вміння та навички, пов’язані зі застосуванням засобів комунікації; наявність знань про психологічні особливості спілкування, способи уникнення та розв’язання конфліктівспілкуватися державною, рідною та іноземними мовами,

інформаційно компетенція —визначає спроможність особистості шукати, опрацьовувати, використовувати, зберігати та передавати різноманітну інформацію

соціальна компетенція — розуміння людиною суспільства та соціальних процесів, осмислення своєї причетності до них. Соціальна компетенція охоплює особистісні якості, знання, цінності та принципи особистості, приймати рішення, робити вибір громадянська,

Полікультурна компетенція — система здатностей особистості, які визначають успішність виконання нею соціальних ролей, поважати та розуміти інших людей.

підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності,

Продуктивна творча діяльностьвміння творчо підходити до розв язання життєвих проблем, отримуючи при цьому максимальний результат

Своїм досвідом і надбаннями викладання фізики у 7 та 8 класах за новою программою поділиться вчителька фізики Вищетарасівської ЗОШ Сіянко Алла Василівна.

Підготовка до ІІ (районного) етапу проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з фізики

В суботу розпочинається ІІ етап учнівських предметних олімпіад. На сьогоднішній день ви вже провели І етап і визначилися з учасниками Районного етапу. Кожна школа отримала рекомендації щодо проведення ІІ етапу.

У ІІ (районному, міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2016/2017 навчальному році беруть участь учні 7-11 класів.

Початок олімпіади о 1000. На виконання учнями завдань відводиться      3 астрономічні години. Завдання на сайті КВНЗ «ДОІППО» в рубриці «Інтелектуальні змагання». Ключ –напередодні  проведення.

Комплект олімпіадних завдань охоплює вивчений учнями матеріал з різних розділів курсу фізики відповідно до навчальної програми за попередні роки навчання та з розділів, тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади, а саме:

Клас Розділи, теми
7 Розділ 1. «Фізика як природнича наука. Методи  наукового пізнання». Розділ 2. «Механічний рух» (з теми «Прямолінійний рівномірний рух.» по тему «Нерівномірний рух» включно).
8 Розділ 1. «Тепловіявища. (з теми «Температура. Теплове розширення» по тему «Рівняння теплового балансу» включно).
9 Розділ 1. «Електричне поле». Розділ 2. «Електричний струм» (з теми «Електричний струм» по тему «Вимірювання напруги» включно).
10 Розділ 1. «Кінематика». Розділ 2. «Динаміка» (з теми «Механічна взаємодія тіл» по тему «Закон всесвітнього тяжіння» включно).
11 Розділ 1. «Електричне поле». Розділ 2. «Електричний струм».

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2016/2017 навчальному році

 1. У ІІ (районному, міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії беруть участь учні 10-11 класів. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 22.09.11р. № 1099 (далі Положення), участь в олімпіаді можуть брати й учні молодших (порівняно з класом фактичного навчання) класів. Залучення до участі в олімпіаді учнів
  8-9 класів має важливе значення, оскільки сприяє розвитку пізнавального інтересу до вивчення астрономії учнів середнього шкільного віку, розкриття їхніх здібностей, набуття досвіду участі в інтелектуальних змаганнях.
 2. Початок виконання олімпіадних завдань 1000. На виконання учнями завдань відводиться 3 астрономічні години.
 3. Код до завдань ІІ етапу олімпіади буде надіслано напередодні.
 4. Комплект олімпіадних завдань для учнів 10-х класів охоплює астрономічний матеріал із курсу природознавства (Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство. 5-6. – К.; Ірпінь: Перун, 2005) та матеріал із курсу фізики 7-10 класів (Фізика. 7-9. – К.; Ірпінь: Перун, 2005.; Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Академічний рівень. – К., 2010), також може містити матеріал, розрахований на загальну ерудицію, допитливість школярів.

Комплект олімпіадних завдань для учнів 11-х класів охоплює вивчений з астрономії матеріал із курсу природознавства (Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство. 5-. – К.; Ірпінь: Перун, 2012), а також із курсу астрономії рівнів стандарту та академічного (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 11 клас. Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – К., 2010.) із тем, які учні-учасники ІІ етапу олімпіади повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади:

 • Тема 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. короткий огляд об’єктів дослідження  в астрономії.
 • Тема 2. Основи практичної  астрономії.
 • Тема 3. Методи та засоби астрономічних досліджень.
 • Тема 4. Сонячна система.
 • Тема 5. Сонце – найближча зоря.

Завдання можуть містити матеріал, розрахований на загальну ерудицію, допитливість школярів.

Комплект завдань для кожної паралелі складається з 5 завдань. Поряд з умовою задачі подана максимальна кількість балів, яку учень може одержати за її розв’язання. Максимальна сума балів за виконання всіх олімпіадних завдань становить 25 балів.

Особливі умови. Учням не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками тощо), мобільними телефонами. Учням 11-х класів слід мати карти зоряного неба.

Шановні колеги!

Підраховано, що  за час своєї професійної діяльності учитель дає (в середньому) більше 25 тисяч уроків. Ці уроки повинні бути добре  підготовлені, повинні сприяти розвитку учнів, виховувати потребу і здатність до навчання упродовж всього життя.

Крім того, кожен урок  повинен в той же час приносити успіх учителю, доставляти йому почуття радості, задоволення своєю професією.

Для  вчителя кожен урок  – це важка робота, яка потребує 45 хвилин концентрації уваги і великого напруження.

Успіхів Вам колеги і дай Бог нам мудрості навчитися  дбати про здоров’я  учнів, своє здоров’я  бо щастя людини  90% – здоров’я.

Мотиваційна компетентність як чинник підвищення ефективності уроку

Засідання районного методичного об’єднання вчителів біології

26 жовтня 2016 року на базі відділу освіти відбулося засідання районного методичного об’єднання вчителів біології на тему «Мотиваційна компетентність як чинник підвищення ефективності уроку».

Для обговорення за круглим столом було винесене питання «Шляхи формування в учнів мотивації на уроках біології».

Міщенко Л. М., заступник начальника відділу освіти з науково-методичної роботи ознайомила присутніх з основними аспектами проблеми, Науменко Т. В., керівник методичного об’єднання говорила про актуальність проблеми мотивації учнів до навчання.

З повідомленням «Мотивація навчальної діяльності шляхом створення ситуації успіху» виступила Третяк О. В., вчителька біології Зорянського НВК. Виступи з мультимедійним супроводом підготували: Тиндик В.М., вчитель біології Добронадіївського НВК «Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації». Селезньова К. А., вчитель Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст., ознайомила присутніх як  шляхом використання художньої та науково-популярної літератури можна підвищити мотивацію до  навчальної діяльності учнів. Третяк М.Ю., вчитель біології Зеленогайського НВК поділилась досвідом використання  діяльнісного підходу у формуванні мотивації  до навчальної діяльності. Воронцова В. П., вчитель Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. ознайомила присутніх із методами  екстраполяції, що застосовуються нею для посилення мотивації до навчальної діяльності. Вчителі , що використовуються на уроках біології

В ході обговорення учасники методичного об’єднання обмінялися думками, поділилися досвідом та дидактичними напрацювання, отримали методичні поради, окреслили коло проблем та визначили напрямок роботи з даної проблеми.

Духовний розвиток – складова життєвої компетенції

Запоріжжя – дуже гарне і древнє місто, яке сягає своїми витоками часів козаччини. Серед найвідоміших місць у Запоріжжі є одне із Семи чудес світу – острів Хортиця. Славнозвісний острів відвідали тисячі школярів і педагогів Томаківського району.

Але славиться Запоріжжя не тільки своєю історією, а й храмами, святинями, архітектурними забудовами, які заслуговують на особливу увагу і вивчення.  У переддень Покрови Пресвятої  Богородиці, 27 вересня 2016 року, в рамках інтегрованого районного методичного об`єднання вчителів історії, світової літератури та класних керівників на тему «Духовний розвиток дитини як одна із складових життєвої компетенції  в умовах соціалізації освітнього простору», 38 педагогів Томаківщини відвідали духовний центр  кришнаїтів м. Запоріжжя (Дім духовного збагачення),  Римсько – католицький конкафедральний собор Бога Отця Милосердного « Санктуарій Бога Отця», Кафедральний Собор Святої Трійці, Українську Православну церкву Запорізької єпархії  «Покровський архієрейський собор», церкву Святого Миколая.

Ознайомлення педагогів зі святинями міста та віруваннями його жителів дасть змогу прищепити жагу пізнання своїм вихованцям і відвідати ці місця разом  з учнями, а також виховувати толерантних, доброзичливих, духовно багатих і патріотично налаштованих  будівничих нашої держави. 

Вчимося навчати по-новому

«Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи. Якщо ви хочете навчити дітей мислити по-іншому, вам доведеться навчитися учити по-іншому», —  говорив Конфуцій. 21 червня у стінах Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 зібралися освітяни, щоб «навчитися учити по-іншому», «перезавантажитися» відповідно вимог сьогодення. Засідання обласної творчої групи вчителів української мови і літератури, очолюване Піскорською Л. І., методистом української мови і літератури КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (ректор Романенко М. І.), при підтримці Присташ Ю.А., начальника відділу освіти Томаківської райдержадміністрації,присвячене 25-тій річниці Незалежності України, розглянуло актуальну для словесників тему «Розвиток мовно-літературних ліній компетентнісного навчання, визначених Державним стандартом базової і повної загальної освіти». До роботи долучилися педагоги міст Апостолового, Марганця. Нікополя, Покрова (Орджонікідзе) та Солонянського, Нікопольського, Петриківського і Томаківського районів.

На форум були запрошені Хведчук В. О., перший заступник голови ТРДА, Зямко Н. Х., заступник начальника відділу освіти.  Валерій Олександрович розповів учасникам зібрання про  досягнення і перспективи розвитку району, побажав гарного вжинку на педагогічній ниві, позитивних вражень і приємного спілкування. Ніна Хомівна презентувала присутнім досягнення педагогічних колективів району в рамках переорієнтування навчального процесу, висловила сподівання на результативність заходу і подальшу співпрацю.

Оглянувши виставку-презентацію робіт, майстерно виготовлених руками Марковської О. М., Похиленко Н. А. (Томаківська ЗОШ І-ІІІст. №1), рушників, вишитих вчителями і учнями району, отримавши насолоду від співу тріо бандуристів, випускників ДМШ (керівник Король Г. М.), численна група словесників відчула позитивні зміни в освіті району завдяки змістовному виступу Філь Т. П., директора Томаківської ЗОШ І-ІІІст. №1, «Втілення інноваційних соціально-педагогічних технологій розвитку, навчання і виховання через реалізацію креативних проектів». Освітян області зацікавили проекти, досягнення педагогів і школярів у рамках їх реалізації.

Тему здобутків колег і їх вихованців продовжила Ібрагімова В. І., методист методичної служби відділу освіти, акцентуючи увагу на необхідності переорієнтування процесу навчання на повноцінне засвоєння всіх ліній змісту мовної і літературної освіти, що сприятиме розвитку особистості, формуванню компетентностей, зупинилася на питанні реалізації районного проекту та плану РМО вчителів української мови і літератури, що дали високі результати; показала продуктивність презентацій діяльності словесників на блогах, сайтах, шпальтах журналів і газет, зокрема – газети «Наш край».

Піскорська Л. І. зупинилася на питанні формування загальної компетентності як сукупності ключових компетентностей програм МОН України з української мови і літератури, дала високу оцінку роботі методоб’єднання словесників, нагородила відділ освіти грамотою КВНЗ «ДОІППО» за позитиви у реформуванні освіти.

Яскравим підтвердженням впровадження інновацій у педагогічну справу став виступ Рубана О. Ф., вчителя Добронадіївського НВК (директор Рубан А. Т.) «Гештальт-технології як складова освітніх стратегій соціалізації особистості на уроках української мови і літератури». «Гештальт – новий творчий напрям у сучасній психології і педагогіці, який допомагає розкрити потенціал кожного учня, сприяє встановленню контакту між людьми, розвитку творчого пристосування кожної унікальної людини до навколишнього середовища» – говорив Олександр Федорович, ілюструючи сказане уривками відеоуроків.

Досвідом про вагомість компетентнісно зорієнтованих завдань на уроках української мови і літератури поділилася Буртняк С. Г., вчитель Глухівського НВК (директор Малай І. Є.) . Світлана Григорівна акцентувала увагу на своренні умов для розвитку особистості, самопізнання та формування життєвих компетентностей.

«Використання хмарних сервісів для розвитку Q компетентностей» – тема, якою зацікавила присутніх Корнієнко О. Р., директор Китайгородської ЗОШ І-ІІІст., поділившись досвідом щодо використання безкоштовних сервісів, практичного значення на уроці гаджетів, які є в кожного учня.

Ефективність уроків літератури рідного краю завдяки впровадженню елементів емпауермент-педагогіки продемонструвала Боровик Г. І., вчитель Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІст. (директор Краснодемський Ю. Й.).

Зацікавила словесників і тема створення ситуації успіху на уроках, над якого працює Михайльо Л. Т., вчитель Настасівської ЗОШ І-ІІІст. (директор Сова Н. О.). «Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визнає цей результат як успіх» – звернула увагу на педагогічний постулат Людмила Томашівна.

Досвід роботи керівника РМО Хижняк І. В. «Використання фреймових структур у процесі формування загально навчальних умінь старшокласників на уроках української мови і літератури» презентувала Калашник Г. Д., заступник директора Томаківської ЗОШ І-ІІІст. №1. А Ірина Василівна переконала спільноту у тому, що сьогодні пріоритетна ідея курсу української мови і літератури – це успішна адаптація особистості у громадянському суспільстві.

Насамкінець керівник творчої групи Піскорська Л. І. запропонувала кожному розробити систему уроків , де б чітко прослідковувались інновації та формування певних компетентностей, закликала продовжити обмін досвідом у такому ж форматі, побажала задоволення від здійснення запланованого на благо України.

«Освіта, що не вчить успішно жити у сьогоднішньому світі, не має жодної цінності», — говорить відомий підприємець Роберт Кійосакі. Отже, вчимося навчати по-іншому і будьмо успішними.

Про Тиждень права в закладах освіти для резерву керівних кадрів

18 грудня 2014 року на базі відділу освіти відбулося засідання школи резерву керівних кадрів, секції заступників директорів з виховної роботи, на тему «Тиждень права в закладах освіти».
До обговорення теми долучилися головний спеціаліст районного управління юстиції О. А. Трубіцина, методист методичної служби відділу освіти Ібрагімова В. І., педагоги 8 навчальних закладів. О. Ю. Козаченко розкрила систему правоосвітньої і правовиховної роботи в Настасівській ЗОШ І-ІІІ ст. та роль заступника директора з виховної роботи в ній, Н. А. Щека розповіла про методику проведення Всеукраїнського тижня права через призму дитячого самоврядування у Вищетарасівській ЗОШ І-ІІІ ст., а М. М. Журавель зацікавив колег досвідом проведення правовиховних заходів у Зорянській ЗОШ І-ІІІ ст., зокрема, акцентував увагу на гуманітарному праві і його значенні сьогодні, в рамках подій, що склалися на Україні.
З вищезазначеними матеріалами ви можете ознайомитись за посиланням.

 

 

Співпраця ЗНЗ і ВНЗ – запорука успіху!

16 грудня 2014 р.  відбулося виїзне засідання РМО вчителів іноземних мов, яке проходило на базі Класичного приватного університету в м. Запоріжжя. На семінар були запрошені учні та вчителі району.

З метою профорієнтаційної роботи з учнями була проведена  цікава екскурсія по навчальному закладу. Діти мали можливість оцінити всі переваги при вступі до цього університету.

Вчителі прийняли участь в науково-практичному семінарі за темою «Специфіка навчання другої іноземної мови на початковому етапі», який проводили  викладачі інституту іноземної філології.      Програма семінару була дуже насиченою. З вітальним словом  виступила директор інституту іноземної філології, кандидат філологічних наук, професор Латун М.Н.  Викладачі,  які навчають другій іноземній мові, поділилися досвідом роботи.    Про новітні стратегії викладання німецької мови як другої іноземної всіх присутніх ознайомила  кандидат філологічних наук, доцент  Кирпича О.Є. Кандидат філологічних наук, доцент Храброва Г.М. виступила з презинтацією проекту «Поєднання принципів автентичності та контрастивності при вивченні французької мови». Кандидат філологічних наук, професор Смурова Л.І. провела тренінг «Типові  граматичні помилки у навчанні англійської мови». Підсумком роботи на семінарі став круглий стіл «Взаємодія школи та університету» проведений модератором -доктором філологічних наук, професором Торкут Н.М. , на якому були обговорені шляхи співпраці між вищим навчальним закладом та ЗНЗ району.

Форми роботи з батьками у Чумаківській школі

8 грудня 2014 року на базі Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулося РМО класних керівників на тему «Форми роботи з батьками – спосіб організації спільної діяльності та спілкування».

У рамках заходу класні керівники району познайомилися з системою виховної роботи Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., яку презентувала директор школи Сергійчук О. С.; дізналися про форми роботи з батьками, які прижилися у школі-родині, від заступника директора з виховної роботи Біліченко Н. А. та голови батьківського комітету Рябовола М. Г. Педагоги взяли участь у тренінгу «Попередження насильства в сім’ї», який підготувала Біліченко Н. А., та стали учасниками родинних обговорень на основі спадщини великого добро творця В. О. Сухомлинського «Не розгубіть скарбів душі», у яких взяли участь класні керівники, учні, батьки та сільська громада с. Чумаки.

З рекомендаціями РМО та його матеріалами ви можете ознайомитись за посиланням.