Архів категорії: Вчителю

dyktanty.dp.ua

Електронний збірник диктантів dyktanty.dp.ua

Диктант латинській мові dicto означало «говорити для записування») – це письмова робота, вправа для перевірки грамотності і засвоєння правил правопису.

Якщо розглядати диктант з історичного погляду, то побачимо поступову диференціацію, урізноманітнення його видів. Проте цей процес не був рівномірним. Різним було ставлення до диктантів – від надто частого їх використання до цілковитого заперечення, змінювалась оцінка їх ролі у навчальному процесі.

Оцінюючи навчальну ефективність диктантів, потрібно мати на увазі конкретні їх форми та способи їх реалізації. Людині надзвичайно часто доводиться, окрім списування з готового тексту, формулювання власних думок, записувати сприйняте на слух, почуте від когось. Практичні потреби життя вимагають відповідних навичок передавати на письмі текстуальне, вибірково чи стисло усне мовлення, сприйняте на слух. Оскільки між усною мовою і писемною, між звуками в їх системі, в живому потоці мовлення і засобами їх передачі на письмі існують складні, неоднозначні відношення, необхідно створити зв’язок між слуховим сприйманням і графічним образом слова, між вимовою і його написанням. Цього можна досягти лише відповідними вправами…  Важливість диктантів не можна недооцінювати.

Зустрічайте новий електронний збірник диктантів dyktanty.dp.ua

Збірник включає тексти диктантів тільки українською мовою для учнів 1-11 класів. Спробуйте користуватись ним, адже це зручно і зовсім нескладно та, що саме головне в наш час, безкоштовно 🙂

http://dyktanty.dp.ua/