Архів категорії: Высшее образование

Польща запрошує українських студентів

Увійшовши у 2004 році в Європейський Союз, Польща гостинно відчинила свої двері для студентів з усього світу. Маючи багатовікові традиції і багату культуру, прекрасну архітектуру (старовинні замки й найкрасивіші собори), унікальні пам’ятки, багато з яких включені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також красиву природу і приємний клімат, Польща створює неповторну атмосферу, вчитися в якій завжди в радість.

Пріоритетним напрямом у системі вищої освіти Польщі, як і раніше, є навчання іноземних студентів і треба відзначити, що студентам з України завжди пропонується особливо тепле відношення і всебічна допомога. Для них, в рамках різних національних проектів, спрощується процес подачі документів і зарахування, передбачаються вагомі знижки в оплаті, а часом і зовсім надається можливість безкоштовного навчання в Польщі.

Абітурієнти можуть вибирати із широкого спектра державних і приватних університетів з рівновисокими європейськими стандартами навчання і престижністю одержуваного диплома, а також з величезної кількості спеціальностей, які в польських вузах представлені неповторним розмаїттям, причому багато з них не мають аналогів у Європі.

Всі освітні програми адаптовані до сучасного ринку праці та з моменту прийняття в 2005 році закону «Про вищу освіту» повністю синхронізовані з Болонським процесом. Особливою популярністю в українських студентів у Польщі користуються такі напрями, як журналістика та зв’язки з громадськістю, міжнародні відносини, туризм, психологія, косметологія, ветеринарія, архітектура і, звичайно, інформаційні технології.

Також важливим є наявність в польських вищих навчальних закладах міжнародних програм обміну студентами, таких як Erasmus, DAAD, GFPS, Visegrad Foundation, CEEPUS, Fulbright Student Program, а також LLP Erasmus, «Leonardo da Vinci», «Jean Monnet» та багатьох інших, що дозволяє українським студентам за час навчання побувати в різних країнах. Розташування Польщі в центрі Європи робить це можливим всього за годину або дві. До того ж чинна система European Credit Transfer System (ECTS) забезпечує зв’язок між вузами для комфортного обліку успішності.

Отриманий диплом бакалавра, магістра або доктора філософії має міжнародне визнання і буде вагомою перевагою при працевлаштуванні. Більше того, Польща заохочує іноземних студентів до побудови професійної кар’єри на території своєї країни, а престижні вузи, в свою чергу, піклуються про те, щоб їх випускники отримали найкраще місце роботи, на якому вони зможуть повною мірою розкрити свій потенціал.

Більше про навчання в Польщі ви можете дізнатись за телефоном у Києві (044) 200-28-40 або на сайті Освіта.ua

Сборник диктантов по русскому языку

«Сборник диктантов по русскому языку dicktanty.ru» предназначен для учащихся, готовящихся поступать в высшие учебные заведения самостоятельно или с помощью преподавателя, а также для студентов, имеющих в учебном плане курс практикума по русскому языку. Материалы данного сайта, помогающие эффективно повторить русскую орфографию и пунктуацию, могут быть использованы слушателями подготовительных отделений вузов, учащимися техникумов, гуманитарных лицеев, преподавателями, работающими в старших классах средней школы, педагогических классах и училищах, в колледжах.

Обучающие диктанты

Большинство диктантов имеют дополнительные задания, которые рекомендуется выполнить после написания — «Обучающие диктанты» — включают словарные и текстовые материалы, которые могут быть рекомендованы для комментированных, объяснительных, предупредительных, выборочных, творческих, свободных и других видов диктантов (выбор методики проведения диктанта — свободный), а также тренировочные упражнения. Преподаватель может использовать один и тот же текст для разных обучающих диктантов: комментированного, объяснительного и т. п. Абитуриенту, занимающемуся самостоятельно, можно посоветовать разные варианты работы: предварительную запись текста на магнитофон, комментированное списывание, списывание по памяти, устное объяснение орфограмм. Кроме того, не исключается возможность дополнительной работы над диктантами по заданию преподавателя. Некоторые тексты рекомендуются для проведения деловых игр в аудитории, когда студент или ученик, контролирующий знания товарищей, готовится заранее: с помощью словарей и справочных пособий изучает дидактический материал, осваивает ролевую сторону деловой игры. Отдельные задания нацеливают на самостоятельную работу со словарями и справочными изданиями для более углубленного изучения правил орфографии. Словарные диктанты из раздела «Материал для повторения» можно использовать в качестве контрольных. В текстах для повторения основных правил пунктуации преобладают такие, которые связаны с наиболее трудными вопросами правописания. В первом разделе есть также материалы для изучения орфоэпии (предполагающие использование во время занятий ТСО), а также предложения для графического разбора, нацеливающего на повторение синтаксиса и пунктуации.

Упражнения и диктанты для самостоятельного повторения орфографии и пунктуации

«Диктанты с упражнениями для самостоятельного повторения орфографии и пунктуации» — этот тип диктантов рассчитан на повторение наиболее важных правил пунктуации, а также различных правил орфографии. Последний диктант каждой темы — обобщающий и самый сложный. Тексты имеют пропуски пунктуационных знаков на повторяемое правило, а тексты заключительных диктантов — пропуски знаков препинания при всех пунктограммах, изученных ранее. Раздел построен с таким расчетом, чтобы работа над диктантами сочеталась с повторением теоретических сведений по синтаксису и пунктуации (по различным учебникам и учебным пособиям).

Контрольные диктанты

Категория  «Контрольные диктанты» — включает наиболее трудные в орфографическом и пунктуационном отношении тексты, имеющие обобщающий характер. Они расположены в традиционном порядке (правописание гласных, правописание согласных и т. д.), но без указания, какие орфограммы и пунктограммы содержатся в том или ином диктанте. Это объясняется тем, что в тексте контрольных диктантов присутствуют орфограммы и пунктограммы на многие правила. Кроме того, диктанты расположены по степени нарастания трудности, что делает возможным индивидуальный подход к учащимся. Тексты комплексных диктантов включают в себя орфограммы и пунктограммы на определенные правила, указанные после диктанта.

Если у вас возникли какие-то трудности во время выполнения контрольной, дипломной работы или написания реферата, то стоит обратить внимание на сайт 5orka.ru. Организаторы данного проекта могут вам помочь в сжатые сроки.

При составлении настоящего сборника авторы использовали современные орфографические словари, словари трудностей русского языка. В тексте диктантов, составленных по произведениям русской классической и современной литературы, орфография и пунктуация соответствуют современной норме. В ряде случаев возможны вариативные (взаимозаменяемые) знаки препинания.

http://dicktanty.ru/

Курс на Москву – вперед за высшим образованием!

Выбор высшего учебного заведения – большая ответственность. Любое решение определит судьбу выпускника днепропетровской школы не только на следующие 4-5 лет, но, возможно, и на всю оставшуюся жизнь. Так, выбирая свое призвание, нужно хорошо взвесить все варианты, чтобы потом не раскаиваться. Конечно, самое качественное образование можно получить только в вузах с мировым именем. И если Кембридж или Сорбонна для многих просто заоблачная мечта, то высшие образовательные заведения Москвы, например, МГУ – отличный вариант для хорошего старта.

Конечно, для того, чтобы выбрать вуз и оценить все преимущества обучения в нем, желательно посетить его лично. Для этого и предназначены дни открытых дверей, обычно проводимые в начале весны. Тогда у потенциальных абитуриентов будет не только возможность сравнить многочисленные варианты, но и успеть подготовиться, чтобы отвечать выдвигаемым требованиям. А разместить гостей города на время визита в Москву может гостиница катерина павелецкая. Таким образом можно убить сразу двух зайцев: и достопримечательности посмотреть, и дела порешать.

Тем, у кого нет возможности приехать лично, предоставлена информация на официальном сайте. Здесь же можно найти и контактные телефоны деканатов интересующих факультетов. Поскольку любое высшее учебное заведение Москвы не упустит шанса принять максимальное количество талантливейших выпускников, вся информация на сайте обновляется оперативно. Для украинцев будет полезна графа «Иностранным абитуриентам».

Прием заявлений в вузы начинается сразу после того, как отзвенят последние звонки. Однако лучше не полагаться на удачу, а предварительно уточнить дату подачи и весь необходимый список документов, который нужно иметь при себе. Наверное, не стоит говорить, что все они должны быть переведены на русский язык и заверены у нотариуса. Здесь же заполняется особая форма, в которой сразу же оговаривается, нужно ли абитуриенту общежитие или его местом жительства на время экзаменов станет гостиница савой.

Что касается экзаменов, то они сдаются непосредственно в вузе в назначенное время. Никакие результаты ЗНО и так далее не принимаются. При поступлении обязательно проверяется знание русского языка. При этом требования к иностранцам точно такие же, как и к самим россиянам. После того, как сдан последний экзамен, можно смело отправляться домой: результаты будут сообщены по почте. Тот, кому удалось показать себя с самой лучшей стороны и поступить, получит официальное приглашение.

Стоит ли получать второе высшее образование за границей?

Более 61% людей мечтают о том, чтобы получить второе высшее образование. Они руководствуются совершенно разными желаниями: кто-то мечтает о продвижении по службе и, соответственно, высокой зарплате, кто-то просто хочет быть эрудированным человеком. Неважно, какие цели преследуются людьми, важно, что они хотят самореализации и движения вперед. Решение о получении второго высшего образования должно быть продуманным и взвешенным, чтобы впоследствии не пожалеть и не разочароваться.

Образование за границей — подготовка

Работая в определенной области, многие в один прекрасный день понимают, что их знаний не хватает для получения должности повыше или понимания смежных областей. Большинство специалистов принимают непростое решение – получить второе высшее образование, чтобы достичь своих целей. Понятно, что отечественные вузы готовы предложить любое направление в сфере учебы, но многие предпочитают получить второе высшее образование за границей. Что следует предпринять, чтобы воплотить свою мечту в жизнь?

Для начала убедиться, что прекрасно освоен язык той страны, где предполагается обучение. Многие европейские вузы ориентируются на IELTS – Международную систему тестирования знаний языка, которую придется сдавать тем, кто выбрал Канаду, Британию или Австралию в качестве страны для получения образования. Следует узнать об этой системе тестирования как можно подробней, а по возможности и посетить специальные курсы, которые улучшат базовые знания языка и помогут подготовиться к сдаче экзаменов за рубежом. Как правило, английское тестирование заключается в усложненном уровне письма и чтения, а вся оценка знаний проводится по девятибалльной шкале.

Требования, предъявляемые к тем, кто получает образование за границей

Прежде, чем начать учебу, понадобится предоставить диплом об уже полученном высшем образовании, чтобы подтвердить профиль будущего обучения. Как правило, предпочитаются следующие направления: финансы, маркетинг и коммуникации, ресторанный или туристический бизнес. Можно выбрать и любые другие направления, которые интересны.

Также нужно подготовить документы о прослушанных курсах и изученных предметах с точным указанием часов, понадобится и табель оценок. Сертификат знания английского должен быть не меньше 6 баллов, при необходимости язык можно пересдать. Есть некоторые программы стажировки за рубежом, но об этом следует договариваться заранее. Стажеров будут рады принять ведущие учебные заведения и различные бизнес-школы.

Источник: http://studybridge.com.ua/
высшее образование за рубежом

Чому вчитися треба добре?

Це питання особливо мучить студентів вищих навчальних закладів та школярів із загально-освітніх середніх закладів. Навіщо необхідно вчитися, та ще й добре? 
Життя все одно розставить свої акценти. Який відсоток відмінників, що займають в майбутньому на роботі високі посади? Не знаю цифр, але досвід говорить про те, що ті, хто навчались на двійки, займають гарні місця частіше. Тому питання висить у повітрі – чому вчитися необхідно добре? 
Основна причина в тому, що мозку потрібне тренування, причому постійне. Освіта – найкращий метод підтримати його у формі. Ви звертали увагу, як змінюються люди після того, як закінчують вузи (особливо, якщо ви самі продовжуєте вчитися)?
Кількість тем для обговорення – скорочується. Словниковий запас – стоншується (не говоримо про професійний сленг, це необхідність і, в той же час, прикриття). Мозкова та креативна складові – затихають.
Давно доведено, що нові зв’язки в мозку, нові звивини утворюються тільки під час навчання.
Чим ще хороше навчання? Тим, що ви залишаєтеся в свідомості: ваша усвідомленість вимушено підтримується на високому рівні, бо по-іншому, ви зовсім нічого не зрозумієте з того, що вчите.
Коли ви усвідомлюєте себе і навколишній світ, ви чітко розумієте, коли вас заганяють у пастку, а коли простягають руку допомоги. У такому стані ви розумієте, що відбувається і коли вже пора починати діяти.
І ще третій пункт, чому вчитися добре: та тому, що по-іншому просто нудно … Тільки не треба говорити, що навчання це сидіти за партою. Вчитися можна і граючи в настільні ігри, і освоюючи нові мови в чужих містах, і вивчаючи чужу культуру, і осягаючи загадки історії.
Коротше, щоб не розтікатися думкою по дереву – вчитися, це коли ти дізнаєшся нове, і це нове засвоюється тобою, відкладається в голові і в душі. Це знання розвивається поки тобі цікаво і воно нове. Коли воно стає рутиною – тоді сенс його надбання втрачається.
Саме тому, сидять студенти з порожніми очима, не розуміючи, навіщо прийшли. Так гинуть світлі надії школярів і засипаються недопалками і пивними пляшками.
Саме тому ті, хто відкриває очі і хоче побачити світ по той бік мутного скла, починають діяти.
У будь-якому віці, в будь-який час. На щастя в Інтернеті безліч освітніх сайтів, на яких можна безкоштовно посидіти і збагатитися необхідною інформацією по будь-якій темі. Наприклад, сайт архіву якісних рефератів – 5ka.at.ua. В будь-який час Ви можете зайти на нього і отримати необхідну інформацію готуючи свій реферат чи курсову роботу з любої дисципліни.  Тому у Вас є всі можливості гарно навчатися. Вчіться і ви завжди будете на високому інтелектуальному рівні!

Джерело інформації: 5ka.at.ua

Курсовые, контрольные и другие виды работ, также можно заказать на сайте referat.kiev.ua.