Довідка за підсумками перевірки викладання предмету

Довідка за підсумками перевірки викладання математики в 6-х класах

Тема перевірки: рівень навчальних досягнень з математики учнів 6-х класів; роль кабінету в методичному забезпеченні вивчення теми «Звичайні дроби».

Мета перевірки: виявити доцільність та ефективність використання вчителем можливостей кабінету математики.

Вид контролю:

• предметний;

• персональний (учителі_, _______).

Форми контролю:

• відвідування уроків з наступним аналізом;

• знайомство з методичною базою кабінету з теми «Звичайні

дроби»;

• ПІІЗ з теми;

• співбесіда з учителями-предметниками.

Час проведення: з 17 грудня по 27 грудня 20_року

Склад комісії: заступник директора з НВР _, голова МО учителів математики _.

Аналіз методичного забезпечення даної теми показує, що вчителі ____, _____ успішно вирішують основну навчальну задачу — ознайомити учнів з поняттям дроби в обсязі, достатньому для введення десяткових дробів. У зв’язку з цим на уроках цілеспрямовано та систематично велося відпрацювання таких понять:

• основна властивість дробу;

• скорочення дробів;

• приведення дробів до спільного знаменника;

• найменший спільний знаменник кількох дробів;

• порівняння дробів;

• множення та ділення звичайних дробів.

У методичному забезпеченні вивчення даної теми добре проглядаються практична спрямованість роботи предметників: відпрацювання мідних навичок перетворення дробів, додавання та віднімання, навичок арифметичних дій зі звичайними дробами, що знаходить вихід у вмінні розв’язувати основні задачі на дроби.

Уроки вчителя ___з точки зору рішення

триєдиної дидактичної мети заняття досягають результату, структура уроків відрізняється системністю, продуманістю всіх етапів, а також вибором змісту навчального матеріалу, виходячи з індивідуальних особливостей класу (вчитель пише для б-Б і 6-В окремі поурочні плани, де відбиває темпи та специфіку засвоєння даним класом навчального матеріалу). У системі проміжного та підсумкового контролю навчальних досягнень учнів учитель використовує технологію рівневої диференціації.

Методика роботи вчителя, його багатий викладацький досвід і кваліфікація дозволяють йому виходити на високий рівень навчальних досягнень учнів.

Рекомендації:

1. Приділяти більше уваги формуванню комунікативних предметних умінь і навичок, свідомому використанню відповідної термінології під час відповідей.

2. Продумати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань з метою профілактики прогалин у сприйнятті та засвоєнні найбільш складних понять.

3. Приділяти більше уваги обчислювальній, розрахунковій практиці учнів.

4. Продумати систему запису в навчальних зошитах форми контролю навчальних урочних записів і можливості їх ефективного використання під час відповідей, розв’язування задач.