Книга обліку і видачі атестатів

Книга видачі атестатів і свідоцтв про закінчення 9-х і 11-х класів — номенклатурний документ суворої звітності. Кожна школа щорічно здає звіт з витрачання бланків атестатів до вищої керівної організації.

скачатьКнига обліку і видачі атестатів (скачати Книгу обліку видачі атестатів і свідоцтв)

Книга обліку і видачі атестатів
Книга обліку і видачі атестатів

На жаль, у більшості шкіл ця «книга» адміністрацією майже не перевіряється. Інспекція ж перевіряє цей документ постійно і, певна річ, постійно знаходить одні й ті самі помилки.

Дуже рекомендуємо директорам шкіл особисто перевірити і Книгу видачі атестатів, і самі атестати до їх видачі випускникам!!!

Алгоритм перевірки Книги обліку і видачі атестатів:

1. Відповідність оцінки в підсумковій відомості в журналі річних і підсумкових оцінок на сторінці предмета.

2. Відповідність оцінок у підсумковій відомості в класному журналі оцінкам, виставленим у Книзі видачі атестатів.

3. Відповідність оцінок у Книзі видачі атестатів оцінкам, виставленим в атестати.

Довідка за підсумками перевірки матиме такий вигляд.

Довідка за підсумками перевірки правильності ведення «Книги видачі атестатів про закінчення 11 класів»

Мета перевірки:

1. Правильність заповнення Книги видачі атестатів.

2. Відповідність оцінок, виставлених у Книзі видачі атестатів підсумковим оцінкам у класних журналах 11-А і 11-Б класів.

Час проведення: 25.06.20_р.

Склад комісії: директор школи __________________,

заступник директора з НВР:

у старших класах __________________,

секретар школи__________________.

25 червня 20_ року комісія в названому вище складі перевірила правильність ведення Книги видачі атестатів за курс 11-річної школи та відповідність оцінок у Книзі… підсумковим оцінкам у класних журналах 11-А і 11-Б класів. Було виявлено:

6. Книга видачі атестатів за курс 11-річної школи була оформлена класними керівниками 11-А класу_________та 11-Б класу _ правильно, охайно, без помилок і виправлень.

7. Під час звірення оцінок було виявлено завищення оцінок у порівнянні з журналом:

• в 11-А класі у трьох учнів:

—_____— оцінка з фізкультури в журналі — «6», у Книзі видачі — «8»;

—_____— оцінка із всесвітньої історії в журналі — «8», у «Книзі видачі» — «9»;

—_____ — оцінка з біології в журналі «9», у Книзі видачі — «10».

• в 11-Б класі — в учня _ замість оцінки «5» з хімії в журналі стоїть «7» у Книзі видачі.

3. Перевірка «Атестатів» у чотирьох названих учнів підтвердила факт завищення оцінок.

4. На момент перевірки в Книзі видачі атестатів за курс 11-річної школи були тільки підписи класних керівників.

Рекомендації:
1. Скласти протокол про те, що школою зіпсовано чотири бланки «Атестатів». Одержати чисті бланки та заповнити їх правильно.

2. Провести службове розслідування, визначити ступінь відповідальності осіб, які отримали наказ відповідати за заповнення Книги й атестатів, видати наказ по школі.

3. Довести дану довідку і наказ до відома вчителів школи на педагогічній раді в серпні 20_ року.

Архівний сайт відділу освіти Томаківської райдержадміністрації