Модель закладу креативної освіти

Заклади освіти Томаківського району пропонують свої моделі закладів креативної освіти.

скачатьВищетарасівська ЗОШ

скачатьКитайгородська ЗОШ

скачатьТомаківська ЗОШ №1

Модель закладу креативної освіти
Модель закладу креативної освіти

Добре відомо, що сучасна освіта знаходиться у кризовому стані. Все частіше виникають питання: яким повинен бути учитель, якою повинна бути сучасна школа? І причиною цієї кризи є як раз її адаптивний характер. Ця криза виражається в постійно загострюючомусь протиріччі адаптивної суті освіти і креативної сутності людини. Але адаптивність і креативність — несумісні. Тому подолання світової освітньої кризи можливо тільки за рахунок зміни ставлення суспільства до людини і людини до соціуму. У наш час вже не можна розглядати людину як адаптивну істоту і формувати її в системі освіти адаптивними способами. Тому потрібно створювати нові моделі закладів креативної освіти. Зміна ставлення до учня призводить до необхідності нових рішень в області систем освіти в цілому, так і в області освітніх технологій, зокрема.  Нові рішення, пов’язані з новими цілями і новими принципами організації освітньої ситуації.