Щоденник учня

Щоденник учня — один із небагатьох документів, який дає мож ливість мати щоденний зв’язок між школою та батьками. І не зважаючи на традиційну (паперову) форму щоденника, вона дає можливість батькам бачити успіхи чи не вдачі своєї дитини щоденно, щотижнево і, нарешті, за підсумки ми чвертей.

Щоденник учня
Щоденник учня

У більшості шкіл у посадових обов’язках класного керівники чітко зазначена робота зі щоденниками учнів.
Питання, за якими перевіряються щоденники і, отже, пишуться підсумкові довідки.

1. Інформованість батьків та учнів про педагогів класу.

2. Запис розкладу уроків і домашніх завдань.

3. Облік пропусків навчальних занять.

4. Наявність та етичність зауважень учням і звернень до батьків.

5. Поточний облік знань учнів.

6. Підсумковий облік знань учнів.

7. Якість і частота перевірки щоденників класними керівниками.

8. Наявність підпису батьків у щоденниках учнів.

9. Культура ведення.

10. Естетика оформлення.

Аналіз довідок за результатами контролю по веденню щоденників дозволяє сказати, що, як правило, адміністрація школи проводить роботу комплексно, тобто або за всіма, або за більшістю зазначених вище питань.

Підсумовані рекомендації в довідках мають такий вигляд:

1. Заохотити класних керівників____________(перелік), які ведуть

серйозну, цілеспрямовану роботу зі щоденниками учнів.

2. Оголосити зауваження класним керівникам____________(перелік)

за відсутність у дев’яти учнів підсумкових оцінок за II семестр.

3. Учителям-предметникам регулярно на уроці виставляти оцінки, які отримали учні.

4. Класним керівникам щотижня перевіряти щоденники учнів.

5. Здійснювати повторну перевірку з усунення недоліків через місяць.