Трудова книжка

Трудова книжка — головний документ працівника, за яким визначається його трудовий стаж, а, отже, і пенсія. Крім того, у трудовій книжці весь послужний список працівника, а також усі його заохочення та нагороди. Існує спеціальна Інструкція з ведення трудових книжок, яка регламентує всі види записів.

трудова книжка
Трудова книжка

Приклад Довідки з перевірки ведення трудових книжок:

Довідка з перевірки ведення трудових книжок школи

Довідка з перевірки ведення трудових книжок школи N° ______

Мета перевірки: перевірити правильність ведення трудових книжок адміністрацією школи, відповідність записів Інструкції з ведення трудових книжок.

Час проведення: з 03.01.20 р. по 5.01.20_____р.

Склад комісії: голова ГІК __________________ , виробничий сектор

ПК__, заступник директора з BP _____________________________________.

У період з 3 січня 20_ року комісія перевірила трудові книжки працівників школи. Трудові книжки зберігаються в спеціальному ящику в сейфі директора школи. Ключі від сейфа є в директора та його заступника з НВР. Усього зберігається 51 трудова книжка, 2 розписки вчителів____________про те, що трудові книжки видані їм під розписку па 10-денпий термін, і 3 копії трудових книжок учителів-сумісників.

Записи в трудових книжках зроблені охайно, чорною пастою. Правильно проставляються дати призначення на роботу і робляться посилання на накази по школі.

Разом із тим перевіркою виявлені такі недоліки:

1. У вчителя____________не зазначена стаття та пункт КЗпПУ

і не зазначено, що її прийнято на роботу переводом.

2. Учитель_____________оформлена як учитель початкових класів, а вона вже три роки викладає географію, тобто відсутній запис про переведення з посади вчителя початкових класів на посаду вчителя географії. Аналогічно відсутній запис про переведення вчителя _________на посаду заступника директора школи з BP.

3. У вчителя___________не змінено прізвище у зв’язку із заміжжям.

4. Фактично з вересня 20__ р. не внесено жодного запису про заохочення працівників школи (усього за Книгою наказів було заохочено дев’ять осіб).

5. Має місце порушення закону щодо видачі на руки трудових книжок, позаяк співробітник має право отримати тільки копію, завірену директором школи.

Рекомендації:

1. Ознайомити кожного працівника школи із записами в його трудовій книжці в термін до 1 лютого 20_ року.

2. Виправити зазначені недоліки до 1 лютого 20_року.

3. Директорові школи визначити ступінь відповідальності працівника, який відповідає за ведення трудових книжок у зазначених недоліках.

4. Провести повторну перевірку в період з 24 березня по 28 березня 20___року, просити директора школи____________________________узяти участь у роботі комісії.

Сайт відділу освіти Томаківської райдержадміністрації