Аналіз методичної роботи

Аналіз методичної роботи відділу освіти за 2011-2012 навчальний рік.

Виступ на методичній раді
відділу освіти 06.06.2012 року
Міщенко Л.М.

Скачати Аналіз методичної роботи 2012(Презентація)

Слайд №1, Слайд №2,

У своїй діяльності методична служба відділу освіти Томаківської РДА керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Томаківської РДА, а також річними планами головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Томаківської РДА. Науково – методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів району проводилась згідно наказу №234-НВ від 02.09.2011. «Про організацію, зміст і завдання науково – методичної роботи з педкадрами в 2010 – 2011 навчальному році», а також відповідно до структурної моделі науково – методичної роботи та згідно розподілу функціональних обов’язків між методистами відділу освіти.

Слайд №3,
Головною метою в роботі відділу освіти є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників відділу освіти та закладів освіти. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених за підсумками серпневої конференції педагогічних працівників у 2011році та планом роботи на 2011-2012навчальний рік і працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів району, яка спрямовувала свою діяльність також на виконання завдань другого етапу роботи обласного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».
Методична служба впродовж 2011-2012 навчального року надавала допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізувала творчий потенціал вчителя, вихователя.
Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, експрес-опитування, надання пропозицій тощо. Науково-методична робота була спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення освітнього процесу.

Слайд №4
Методична робота відділу освіти була організована за проектно-модульним принципом, який передбачає три модулі: «Становлення педагогічного працівника», «Підвищення професійної майстерності педагогічного працівника», «Методична майстерність педагогічного працівника». Програма першого модуля спрямована на задоволення потреб молодих фахівців, в рамках якого функціонували школа професійної адаптації молодого вчителя-предметника, школа новопризначеного керівника. Другий модуль сприяв професійному росту вчителів І та ІІ категорій, основними формами, що забезпечували реалізацію завдань модуля були методичні об’єднання, семінари, клуби. Робота у третьому модулі об’єднала творчих педагогів з вищими категоріями і педагогічними званнями. Працювали школа педагогічного досвіду, творчі групи.

Слайд №5, Слайд №6
Структура методичної роботи, яка склалася в районі, в основному задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня згідно з кон’юнктурою ринку педагогічної праці.

Слайд №7
У 2011– 2012 навчальному році у системі працювала школа управлінського досвіду (секції керівників навчальних закладів, їх заступників), молодих керівників, керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників, завідуючих дошкільних навчальних закладів , яка включала роботу:
 20 районних методичних об’єднань;
 1 школа передового педагогічного досвіду;
 1 опорного дошкільного навчального закладу з визначеної проблеми;
 6 опорних шкіл з певних питань;
 1 опорний позашкільний навчальний заклад;
 3 районні творчі групи по роботі над проблемою : «Реалізація науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», районна творча група по впровадженню Базової програми «Я у світі».

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка. У 2011-2012 навчальному році на базі ДОІППО підвищили свій професійний рівень 129педагогічних працівників, що становить 94,1 %, план – 137. Особливого значення набула дистанційна форма навчання для педагогічних працівників на рівні ДОІППО через створення єдиного інформаційного простору району та області. Також особливої уваги набула організація науково-методичного супроводу самоосвіта педагогів з метою відстеження ефективності курсової перепідготовки та методичної роботи педагогів в міжкурсовий період

Слайд №8
У 2011-2012 н.р. у закладах освіти району працювали 370 педагогічних працівника. Повну вищу освіту мають 286педагогічних працівника (77,3 % ), середню спеціальну освіту мають 67педагогів (18,7 %),незакінчену вищу освіту мають13 чоловік (3,5%).Навчається заочно – 13 педагогічних працівників.

Слайд №9
З вищою кваліфікаційною категорією працювало 145пед. працівників (39,2 %),першою –83 (22,4%). Педагогічні звання «Вчитель-методист» у 43працівників (11,6%), «Старший вчитель» – 80працівників ( 21,6%), «Вихователь-методист» – 3 (0,8%) педпрацівників, «керівник гуртка-методист» -1 (0,27%) педпрацівник.

Із метою цільового надання методичної допомоги педагогічним працівникам та освітянським колективам в організації навчально-виховного процесу згідно з наказами відділу освіти №255-НВ від 03.10.2011 «Про проведення державної атестації Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст.», №35-НВ від 27.01.2012 «Про проведення державної атестації Преображенської ЗОШ І-ІІІ ст.», №65-НВ від 22.02.2012 «Про державну атестацію Зорянської ЗОШ І-ІІІ ст.» надання комплексної методичної допомоги в Глухівському НВК було проведено методичні дні за підсумками атестаційних експертиз в Китайгородській ЗОШ І-ІІІ ст., Преображенській ЗОШ І-ІІІ ст.,Зорянській ЗОШ І-ІІІ ст. за результатами виїзду надіслано рекомендації .
Методична робота в районі через різні форми і методи була спрямована на вирішення науково-методичної проблемної теми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Над реалізацією організаційно-моделюючого етапу вищеозначеної проблемної теми працювали усі методичні структурні підрозділи району: методичні об’єднання вчителів різних фахів, проблемні семінари, опорні школи тощо. Метою роботи на даному етапі було обґрунтування моделі креативного закладу, розробка відповідних проектів, забезпечення умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів, сформувати досвід творчої діяльності педагогів в процесі реалізації проблемної теми, а саме конструктивно опрацювати змістовний, діагностичний компонент освітньої моделі, вибудувати особисту траєкторію нововведення з огляду на власний досвід та науково-методичне забезпечення, створити належні умови для реалізації поставлених завдань. Як підсумок реалізації ІІ організаційно-моделюючого етапу педагогічними закладами створено моделі креативного закладу освіти.
Методичною службою району приділялася значна увага підготовці директорів та їх заступників щодо виконання функціональних обов’язків. На основі діагностичного рівня управлінської діяльності здійснювався диференційований підхід щодо формування структури, змісту і форм організації науково-методичної роботи з даною категорією працівників. У минулому навчальному році методичною роботою було охоплено 100 % керівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів.

Слайд №10
Функціонувалишколи управлінського досвіду керівників закладів освіти району за секціями:
• секція керівників навчальних закладів І-ІІІ ст., в рамках якої працював семінар-практикум;
• секція заступників директорів навчальних закладів з навчально-виховної роботи. – семінар-практикум;
• секція заступників директорів навчальних закладів з навчально-виховної роботи. – семінар-практикум;
• секція – завідуючих дитячими садками -семінар-практикум.

Слайд №11
Відповідно до системи виявлення й упровадження в практику інноваційного педагогічного досвіду в 2011-2012 навчальному році на районному рівні вивчався досвід 7 педагогічних працівників району. На методичній раді обговорювались та затверджувались узагальнені матеріали з досвіду роботи педагогів району:
1. Заболотня Олена Василівна, вчитель біології Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., І категорія (вища категорія), тема «Використання ІКТ на уроках біології та географії як один із засобів розвитку творчої особистості»
2. Приходько Надія Григорівна, вчитель української мови та літератури Зеленогайського НВК, І категорія (вища), тема «Впровадження технологій інтерактивного навчання для покращення результативності навчально-виховного процесу на уроках української мови»
3. Тиндик Валентина Миколаївна, вчитель географії Добронадіївського НВК, І категорія (вища), «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках природничого циклу та в позаурочній роботі»
4. Коськіна Олена Василівна, вчитель трудового навчанняЗеленогайського НВК, І категорія (вища), «Розвиток та виховання творчої особистості та формування її самосвідомості на уроках трудового навчання з використанням ІКТ»
5. Гринь Олена Анатоліївна, вчитель початкових класів Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст., вища категорія(старший вчитель), «Системний розвиток інтелектуальних та креативних здібностей учнів через впровадження інноваційних форм навчання»
6. Трегуб Тетяна Василівна, вчитель початкових класівЧумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., І категорія (вища категорія), «Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи на уроках «Я і Україна»»
7. Приходько Олена Миколаївна,вчитель початкових класівТомаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, вища категорія (старший вчитель), «Розвиток інтелектуальних можливостей учнів на основі ідей розвиваючого навчання за програмою «Росток» на уроках математики».

Буде виданоу червніанотований каталог педагогічного досвіду за 2011-2012 н. р.. Наявні накази з вивчення та узагальнення досвіду, плани, картки обліку педагогічного досвіду із зазначенням суті досвіду, форми і дати схвалення.
Особливу увагу працівники методичної служби надавали інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу, видавничій діяльності. На допомогу вчителям за підсумками роботи методичних об’єднань видавалися методичні бюлетені («Методичні рекомендації за підсумками засідань методичних структур»), методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів, методичні рекомендації щодо викладання предметів та планування методичної роботи на 2011-2012 н.р., методичні рекомендації щодо проведення першого уроку та ін., які розміщувались регулярно на сайті відділу освіти.
Протягом 2011-2012 навчального року видано 30 методичних посібників.

Слайд №12
З метою популяризації педагогічних здобутків і професійної майстерності протягом грудня 2011 року проводився І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» в таких номінаціях: «Українська мова та література», «Біологія», «Фізичне виховання», «Іноземна мова (англійська)»
Конкурс проводився у два етапи: відбірковий – розгляд матеріалів конкурсантів членами журі, де конкурсантами були представлені розробки уроків із застосуванням інноваційних технологій, сценарії позакласних заходів, зразки дидактичних матеріалів тощо, та ІІ етап конкурсу (очний) , де учасники виконували письмову роботу, демонстрували майстер – класи «Я роблю це так», проводили конкурсні уроки та їх самоаналіз, захищали електронну презентацію досвіду роботи над індивідуальною проблемною темою.
У конкурсі взяли участь 10 учасників у різних номінаціях.
У першому турі І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2012» в номінації «Українська мова та література» визнано переможницю вчителя Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст. Мисюру Л. Г., «Біологія» – вчителя біології Чумаківської ЗОШ І-ІІІст. Заболотню О. В., «Фізичне виховання» – вчителя Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Козаченка Д. М..

Слайд №13
У системі працювали опорні школи та ДНЗ:
• Китайгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів
• Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1;
• Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;
• Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів;
• Добронадіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів;
• Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів;
• Томаківський ДНЗ «Казка»,
які на основі застосування сучасних досягнень психолого-педагогічної науки , сприяли популяризації передового та перспективного педагогічного досвіду.

Слайд №14
На базі опорних шкіл та дошкільних навчальних закладів проведено :
– 11 засідань школи управлінського досвіду ( директори шкіл , їх заступники , завідуючі ДНЗ);
– 6 засідань психологів ;
– 3 семінари – практикуми для педагогів – організаторів , старших піонервожатих ;
– 3 методичних наради громадських інспекторів по захисту прав дитинства ;
– по 3 засідання районних творчих груп.

Слайд №15
За 2011–2012 навчальний рік у школі технологічного досвіду проведено :
– 43 засідання РМО ;
– 11 засідань шкіл педагогічної майстерності
– 2 інтегрованих семінара-практикума ;
– 2 науково-практичних конференції
Протягом навчального року працювала «Школа кадрового резерву». Було проведено 4 засідання. З них: 2 для директорів та 2 для заступників директорів з навчально-виховної роботи. Формами проведення було обрано: семінари-практикуми , педагогічна майстерня, ділова гра
Організуючим центром методичної роботи з педагогічними кадрами є методичний кабінет закладу освіти. Згідно аналізу діяльності шкільних методичних кабінетів найкраще забезпечують інформаційну підтримку діяльності структурних підрозділів методичної служби, координують форми і методи роботи, спрямовані на підвищення педагогічної майстерності, організовують систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження ЕПД та інноваційних технологій на діагностичній та моніторинговій основі такі заклади, як Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.., Преображенська ЗОШ І-ІІІ ст.., Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ст.., Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, Кисличуватська ЗОШ І-ІІІ ст.., Зорянська ЗОШ І-ІІІ ст.., Зеленогайського НВК, де створені сучасні умови для успішного здійснення навчально-методичної роботи у закладі,Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2, де велика увага приділяється творчому підходу до науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст.., Добронадіївського НВК, де приділяється велика увага напрямку навчально-методичної роботи з обдарованими учнями.

Слайд №16
Значне місце в системі методичної роботи району займає участь в експериментальній роботі, яку генерує та координує Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Продовжено експериментальну діяльність педагогічними колективами Томаківської ЗОШ I-III ст.№1 та №2. Згідно наказу МОН України від 19.06.2009 №537 школи визначено базами для проведення дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнському рівні за темою «Формування механізмів регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку». В школах розроблено програми розвитку освіти та засадах сталості в рамках обласної Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку». Розпочато експериментальну роботуВищетарасівською ЗОШ І-ІІІ ст. за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» наказ №1029/0/212-11 від 13.12.2011 Головного управління освіти і науки Дніпропетровської ОДА. Працюючи в режимі експерименту педагогічний колектив створює умови для підготовки нового покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різнобічної інформації, вчить підлітка розуміти інформацію, наслідки її впливу на психіку та оволодівати способами спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів, забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти та наукової роботи сільської молоді.
У 2011-2012 н. р. функціонувало 31 профільний клас, де навчалося 417 учнів.
В районі створено каталог програм варіативної складової, в якому зазначено спецкурси, курси за вибором та факультативи з усіх навчальних предметів.
Профільне навчання старшокласників здійснюється за всіма напрямами передбаченими Концепцією профільного навчання.Залежно від попиту учнів, перевага була надана профілю :

№ Назва профілю Кількість учнів % ЗНЗ
1 Природничо-математичний 88 21 Томаківська №2, Зорянська, Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ст. Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ст.
2 Технологічний 67 16 Виводівська, Вищетарасівська, Зеленогайський НВК, Чумаківська ЗОШ І-ІІІ
3 Суспільно-гуманітарний 145 35 Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, Виводівська, Зорянська, Вищетарасівська, Китайгородська, Кисличуватська ЗОШ І-ІІІ ст.
4 Філологічний 91 22 Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Володимирівська, Зеленогайський НВК, Настасівська, Китайгородська, Преображенська ЗОШ І-ІІІ ст.
5 Художньо-естетичний 26 6 Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ст., Кисличуватська ЗОШ І-ІІІ ст.

Слайд №17
Одним із кроків на шляху до виконання Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, інформаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року є впровадження у нашому районі проекту інформатизації та створення єдиного інформаційного простору за допомогою комплексу програм «КУРС: Школа», «КУРС: Освіта». Розпочинається робота в обласному проекті «Електронна школа», «КУРС: Дошкілля».
Навчальними закладами району створена база даних про школу, класи, персональних даних викладачів, учнів, навантаження вчителів.
Даний комплекс програм дозволив автоматизувати управлінську діяльність на рівні відділу освіти – навчальний заклад, дав можливість зекономити час , спростити процедуру документообігу, дозволив оперативно і ефективно приймати управлінські рішення допоміг інтегруватися в освітній простір області та держави.
Впровадження проекту надав широкі можливості для співпраці з громадськими та державними організаціями для посилення контролю з боку батьківської громадськості та необмеженого доступу для широкого загалу, дав можливість піднятися на якісно новий рівень освітньої сфери району

Всього в установах освіти району встановлено 200 персональних комп’ютери. У навчальному процесі використовується 23 НКК, що нараховує 177 ПК. Для підтримки управлінської діяльності використовується 23 ПК.
Поступово заклади освіти забезпечуються мультимедійною технікою. Сьогодні в закладах освіти :
– 8 ноутбуків
– 7 проекторів
– 1інтерактивна дошка
Однією із найважливіших задач інформатизації є забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів. Кожна школа, ДНЗ, позашкільний заклад мають власний WEB-сайт.В грудні 2011 року було проведено презентацію досвіду роботи району щодо запровадження «КУРС: Школа» на обласній нараді за участю заступника міністра освіти і науки молоді та спорту України Жебровського в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «__________________»

Навчання педагогічних працівників за програмою «Intel@ – навчання для майбутнього» складає – 50,8 %, «Вчителі в онлайні» – 8 чоловік + 2 тренера
Впродовж даного навчального року повністю відпрацьована система роботи з електронною поштою між ЗНЗ та відділом освіти. Продовжив свою роботу сайт відділу освіти. За даними моніторингу, який проведено відповідною кафедрою ДОІППО діяльності відділів освіти робота з сайтом за п’ятибальною школою оцінена в 5 балів.Всі навчальні заклади району мають дієві власні сайти
Відділом та закладами освіти здійснюється системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. Про це свідчать успіхи учнів в районних, обласних олімпіадах, конкурсах.

Слайд №18
У ІІ етапі Всеукраїнський учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 н. р. взяли участь 391 учень із 16 ЗНЗ району.
За результатами проведення ІІ етапу з базових дисциплін призові місця посіли 145 учнів, з них : І місця – 53 учня, ІІ місця – 44 учня, ІІІ місця – 48 учнів. Кількість переможців становить 37 % від загальної кількості учасників
За результатами проведення ІІІ етапу з базових дисциплін призові місця посіли 8 учнів, з них : І місця – 2 учнів, ІІ місця –4 учнів, ІІІ місця – 7 учнів. Кількість переможців становить 31 % від загальної кількості учасників.
Протягом 2011 -2012 н. р. учні району взяли активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах:
 Інтерактивний природничий конкурс «Колосок» (для учнів 2-9 класів).
Взяли участь 88 учнів із 13 навчальних закладів. Порівняно з минулим роком кількість учасників збільшилась на 18 учнів.
 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (для учнів 2-11 класів).Взяли участь _____ учнів із _____ навчальних закладів.
 Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»( для учнів 7-11 класів).Взяли участь 42 учня з 6 навчальних закладів.
 Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека» (для учнів 5 – 11 класів). Взяли участь ____ учнів з ___ навчальних закладів, що на _____ учні більше від попереднього року.
 Міжнародна гра – конкурс «Російське ведмежа» (для учнів 2 -11 класів). Взяли участь _____ учнів з_____ навчальних закладів.
 Всеукраїнська гра з англійської мови «Пазл». Взяли участь ____ учні з _____ навчальних закладів.
 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» була проведена для учнів 1-11 кл.
 Проведено районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. І місце виборола учениця Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Кулик Дарія, яка в ІІ етапі (обласному) посіла ІІІ місце та стала учасницею Міжнародного етапу.
 Учні району брали участь у ІІІ (обласному) етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. І місце виборола учениця Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст. Олексієнко Юлія.
 У цьому році вперше учні району взяли участь в інтерактивному міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер». Слід відзначити заклади: Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., Преображенської ЗОШ І-ІІІ ст., Добронадіївського НВК, Зеленогайського НВК, Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (отримано відмінних 2 сертифіката, добрих – 8, звичайних – 16)
Позашкільна освіта в районі представлена районним Будинком школяра, Центром творчості молоді, ДЮСШ. Про результативність роботи позашкільних закладів свідчать чисельні перемоги вихованців в обласних конкурсах, змаганнях, фестивалях. Позашкільні заклади протягом року діяли також як методичні центри з питань позашкільної та позакласної роботи різноманітного спрямування.
В 16 шкільних бібліотеках Томаківського району функціонує 13 читальних залів на 490 місць для читачів, працює 16 бібліотекарів.
Бібліотечний фонд шкільних підручників поповнився загальною кількістю 548 шт. на суму 11908,75гривні.
Шкільні бібліотеки забезпечуються підручниками за рахунок держбюджету Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.
Забезпеченість основними підручниками на 20.05.2012 року становить 99,8 %:
1-4 кл. – 100 %;
5-9 кл. – 100%
10 клас – 100 %.
11 кл. – 99 %
На виконання наказу МОНУ від 02.11.2010р. №1044 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» в межах щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!», з метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти в закладах освіти району проводився І та ІІ (районний) етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» в межах щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!».
В конкурсі взяли участь 13 шкільних бібліотек району.
Закладами освіти району на 2012 рік передплачено 296 найменувань газет та журналів в кількості більше 40 екземплярів на суму більше 1,1 тис. грн.
Найактивніше здійснена підписна кампанія в таких закладах як
Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ст., Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ст., Добронадіївський НВК, Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Слайд №19
Проте, поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби району є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому 2012-2013 навчальному році:
• не розширюється мережа закладів, які здійснюють експериментальну та науково-дослідну діяльність різних рівнів;
• видавнича діяльність установ освіти епізодична;
• потребують оновлення форми науково-методичної роботи, яка здійснюється в школах району;
• потребує доопрацювання індивідуальна робота з молодими вчителями з питань запровадження інноваційних технологій.
• більш результативною та ефективною має бути робота методистів відділу освіти, керівників РМО, учителів методистів, «старших» учителів щодо результативності виступів учнів на олімпіадах з базових дисциплін у ІІІ та ІV етапах;

Слайд №20

• невідпрацьована система в навчальних закладах щодо власного моніторингу навчально-виховної та науково-методичної діяльності за навчальний рік з метою глибокого аналізу, порівняння та визначення перспективи на майбутнє;
• мало авторських матеріалів було підготовлено педагогами та методистами району щодо креативного розвитку педагога та учня: авторські програми, підручники, посібники, які сприяють активному впровадженню сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів у навчально-виховний процес;
• сайти ЗНЗ, ДНЗ, позашкільних навчальних закладів повинні бути більш дієвими;
• значна частина педагогів не використовують сучасні інформаційні технології під час навчально-виховного процесу через недостатню матеріально-технічну базу.
• результативнішою та ефективнішою має бути робота методистів відділу освіти, керівників районних методичних об’єднань, шкільних методичних об’єднань, «учителів-методистів», «старших вчителів» щодо результативності виступів педагогічних працівників у фахових конкурсах;
• не здійснюється експериментальна діяльність в більшості закладів району;

Слайд №21
В 2012/13 навчальномуроці діяльність методичної служби відділу освіти буде спрямована на якісну та результативну реалізацію Програми Президента України Віктора Януковича «Україна для людей», державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 100 % на період до 2015 року, нового Положення про методичний кабінет (наказ МОНУ №1119 від 08.12.2008 року), а також на реалізацію науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»та вирішеннятаких пріоритетних завдань
у сфері дошкільної освіти:
1. Забезпечення права дитини дошкільного віку на здобуття обов’язкової дошкільної освіти через різні організаційні форми, відновлення роботи груп та популяризації дошкільної освіти для розвитку дитини. Збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою до _____%.
2. Забезпечення наступності та узгодженості в роботі різних соціальних інституцій щодо 100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.
3. Сприяння виконанню Державної програми «Сто відсотків» та впровадження в навчально-виховний процес обласного проекту «Електронний ДНЗ», «КУРС: Дошкілля».
4. Гармонізація взаємовідносин з сучасною сім’єю: гуманістично-комунікативний стиль спілкування.
5. Створення умов для зміцнення та відновлення фізичного, психологічного, соціального здоров’я дітей, всебічного розвитку. Формування єдиного освітнього здоров’язберігаючого простору.
6. Забезпечення реалізації завдань щодо практичного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та ІІ етапі роботи над обласним науково-методичним проектом.
7. Вдосконалення змісту показників, за якими оцінюється всі аспекти діяльності ДНЗ, визначається динаміка його розвитку.
8. Вдосконалення практики державно-громадського управління та управління інноваційною діяльністю в ДНЗ.
У сфері загальної середньої та позашкільної освіти:
1. Забезпечити науково-методичний супровід щодо:
• впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності, створення єдиного освітнього простору району;
• сприяння виконанню Державної програми «Сто відсотків» та впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
• якісного переходу учнів 11 класу на новий зміст та структуру навчання;
• реалізації Галузевої програми впровадження профільного навчання в частині подальшого запровадження допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, профільного навчання учнів 10-11 класів та реалізації обласного експерименту з даного питання;
• запровадження сучасної системи моніторингу якості освіти, удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання;
• виховної, соціально-психологічної системи району;
• реалізації завдань науково-методичних проблем «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»;
• соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
• оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;
• інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами;
• атестації дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів освіти
• експериментальної та інноваційної діяльності закладів.
2. Координувати роботу щодо:
• реалізації Програми розвитку закладів освіти на засадах сталості;
• організаційної роботи з кадрами, резервом керівних кадрів, з громадськістю;
• розвитку творчої активності педагогів, керівників закладів освіти: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи;
• роботу з творчо обдарованою молоддю.
3. Розробити:
• систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в умовах єдиного освітнього простору;
• систему психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в умовах єдиного освітнього простору;
• систему та науково-методичне забезпечення щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
• систему оптимального використання мультимедійної техніки та засобів навчання;
• систему координації самоосвіти керівників закладів освіти та методистів, впроваджуючи мережеву співпрацю: чат – , віртуальні засідання методичних об’єднань тощо;
• систему роботи з педкадрами з використанням можливостей Єдиного освітнього простору Дніпропетровщини;
• систему внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості освіти в районі;
4. Вдосконалити:
• практику державно-громадського управління освітою в районі;
• систему забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками, навчальними, варіативними та альтернативними посібниками, електронними засобами навчального призначення;
• систему роботи в мережі Інтернет.
5. Здійснити:
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів у міжкурсовий період;, вивчення, узагальнення, пропаганду, поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду;
• співпрацю з науковими установами та закладами освіти всіх рівнів;
• інформаційно-видавничу діяльність через друк на різних рівнях видавничої діяльності, а також через Інтернет ресурси.
Запроваджені форми методичної роботи дають змогу створювати умови для неперервної освіти педкадрів, надають їм методичну допомогу в фаховому вдосконаленні, дозволяють апробувати та впроваджувати нові педагогічні технології, забезпечувати заклади освіти інформацією з цих питань, організовувати різні форми підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників відповідно до їхніх запитів і замовлень або за даними діагностичного вивчення рівня професійної компетентності.

Серед основних напрямків методичної роботи в районі на 2012-2013 н. р. слід виділити такі завдання:
• Виконання районної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
• Створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності
• Впровадження інноваційних технологій
• Удосконалення роботи з обдарованими дітьми
• Посилення психологізації навчально-виховного процесу
• Комплексне впровадження моніторингу якості освіти.
• Модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів роботи
• Проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду.
• Розширення експериментально-дослідницької роботи, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем, підручників, навчально-методичної літератури.
• Реалізація Державного стандарту загальної середньої освіти, початкової освіти та його навчально-методичне забезпечення.
• Створення умов для виконання районних програм та проектів.
• Здійснення науково-методичного супроводу викладання спецкурсів, факультативів, предметів за вибором.
• Здійснення науково-методичного супроводу діяльності освітнього округу.
• Активізація у проведенні Днів методичної допомоги (ДМД) у закладах освіти.
• Продовження роботи щодо охоплення навчання дітей 5-річного віку.
• Впровадження проекту «Електронна школа», «КУРС: Дошкілля»
• Активізація роботи щодо участі закладів освіти та педагогічних працівників у Всеукраїнських та міжнародних виставках
• Активізація роботи щодо участі команд району у Всеукраїнських турнірах різного спрямування.
• Активізація роботи щодо відзначення в районі міжнародного року освіти.
• Проведення І виставки-презентації «Калейдоскоп інновацій у роботі опорних шкіл району».
• З метою виховання екологічної культури продовжити роботу з реалізації проекту «Зелений пакет».
• Науково-методичні розробки, які подаються до фахових журналів, в обов’язковому порядку узгоджувати з методичною радою відділу освіти.
• Сприяти масовому залученню школярів до участі у конкурсах учнівської творчості.
• Сприяти обов’язковому проходженню спецкурсів при ДОІППО вчителями, які викладають не за фахом 2 та більше предметів.

Залишити відповідь

Увійти через: