Cемінар заступників директорів з навчально-виховної роботи

Кірова Н.Ф., заступник директора Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Кірова Н.Ф., заступник директора Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Школа управлінського досвіду (секція заступників директорів з навчально-виховної роботи)
22 лютого 2012 року відбувся семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи за темою «Розвиток технологічної компетентності, проектної культури педагогічних працівників в умовах інформатизації суспільства».

 

 

План проведення:

  • Теоретична частина. Розвиток технологічної компетентності, проектної культури педагогічних працівників в умовах інформатизації суспільства.

Кірова Н. Ф., заступник директора з
навчально-виховної роботи Настасівської
ЗОШ І-ІІІ ст.

Кірова Н. Ф., заступник директора з

навчально-виховної роботи Настасівської

ЗОШ І-ІІІ ст.

  • Відкритий мікрофон «Як сформувати соціально компетентну особистість?»

Корнієнко О. Р., керівник школи

Управлінського досвіду,

секція заступників директорів з НВР

  • Підсумки засідання

Міщенко Л. М., методист

Рекомендації

засідання секції заступників директорів з навчально-виховної роботи

Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є інформатизація українського суспільства. Процес інформатизації спонукає кожного до володіння засобами інформаційних і комунікаційних технологій, нового змісту та якості освіти. Для забезпечення  гнучкого прогресивного підходу до організації навчально-виховної діяльності, з метою реалізації основних положень Державної програми «Вчитель», Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» та підвищення ролі вчителя розроблена і активно впроваджується в усіх школах району пілотний проект «КУРС: Школа», майже всі вчителі шкіл району оволоділи ІКТ.

Удосконалення методології та стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання сприятиме розвитку інтелектуального потенціалу особистості, умінь інформаційної взаємодії таких, як мультимедія, телекомунікації, геоінформаційні технології, у перспективі – «Віртуальна реальність». З усього вищесказаного випливає, що в сучасних умовах інформатизації суспільства необхідно формувати високо професійного педагога з високим рівнем культури, мобільності, творчості. Сучасний вчитель має постійно здобувати нові знання і володіти технологіями їх передачі. Для цього рекомендуємо:

  • Збагачувати зміст методичної роботи, активно застосовувати інноваційні підходи до навчально-виховного процесу;
  • Створити необхідні умови для розвитку технологічної компетентності та проектної культури педагогів;
  • Визначити стратегічну мету, конкретні завдання щодо застосування інформаційних технологій у науково-методичній роботі;
  • Формувати інформаційну культуру всіх учасників навчально-виховного процесу;
  • Підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів через створення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  • Створення банку інформації, портфоліо педагогічних працівників району.