Дистанційне навчання в ШРКК

Шановні  слухачі школи!

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати багато  в чому  залежать від  особи  учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення професійної  компетентності педагогічних кадрів у школах району проводять спеціальну методичну роботу, яка спонукає вчителів до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню учителів методичними   знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до самоудосконалення .

Проте постійне оновлення, удосконалення  та  пошук  оптимальних шляхів організації внутрішкільної  роботи –  нагальна  потреба  часу. Ось чому методична служба відділу освіти  має  намір в  наступні   роки приділяти  цьому  питанню особливу і постійну  увагу,  адже  сьогодні реальний  рівень постановки методичної  роботи  у школі є  одним із головних критеріїв оцінки її   діяльності.

Створення раціональної системи внутрішкільної  методичної  роботи  потребує оновлення  теоретичних  знань,  формування практичних  умінь організаторів цього напрямку  роботи.

З  цією  метою, ми проведемо ряд консультацій  з питань  організації внутрішкільної  методичної  роботи.

Зичу успіхів!

 Керівник методичної служби Міщенко Л. М.

Залишити відповідь

Увійти через: