План методичної роботи 2011-2012

Актуальний план методичної роботи знаходиться тут

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації

 

План
методичної роботи
На 2011-2012 навчальний рік

Затверджено
Районною науково-методичною радою
(Протокол №1 від 21.09.2011 р.)

Зміст

І. Вступ.

ІІ. Організаційно-координуюча робота

 1. Режим роботи відділу освіти
 2. Циклограма діяльності відділу освіти
 3. Прийом з особистих питань
 4. Науково-методичний та інформаційний супровід викладання предметів
 5. Планування методичної роботи відділу освіти
 6. Засідання науково-методичної ради
 7. Наради при начальнику відділу освіти
 8. Діяльність  щодо поліпшення умов  та якості роботи, професійної майстерності працівників

ІІІ. Організація підвищення  кваліфікації  педагогічних та керівних кадрів у міжкурсовий період

IV. Вивчення, апробація та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду, наукових ідей,    нових освітніх технологій та атестації педагогічних працівників

V. Організація науково-методичної роботи

 1. Школа управлінського досвіду
 2. Робота районних методичних об’єднань
 3. Обласні науково-методичні семінари
 4. Педагогічні читання
 5. Школа передового педагогічного досвіду
 6. Школа резерву керівних кадрів
 7. Робота опорних закладів освіти
 8. Робота районних творчих груп

VІ. Організація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти

 1. Експериментальна робота на рівні  Міністерства освіти і науки України
 2. Інноваційна діяльність закладів

VIІ. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників

 1. Вивчення роботи шкільних методичних кабінетів
 2. Вивчення питань за різними напрямками

VIIІ. Організація та проведення представницьких педагогічних заходів

 1. Представницькі педагогічні заходи
 2. Олімпіади
 3. Конкурси педагогічної майстерності

 

Вступ

Аналіз діяльності районної методичної служби в 2010-2011 навчальному році

У своїй діяльності методична служба відділу освіти Томаківської РДА керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Томаківської РДА, а також річними планами головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Томаківської РДА. Науково – методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів району проводилась згідно наказу №256-нв від 03.09.2010 р. «Про організацію, зміст і завдання науково – методичної роботи з педкадрами в 2010 – 2011 навчальному році», а також відповідно до структурної моделі науково – методичної роботи  та згідно розподілу функціональних обов’язків між методистами відділу освіти.

Методична служба  впродовж 2010-2011 навчального року надавала допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізувала творчий потенціал вчителя, вихователя.

Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, експрес-опитування, надання пропозицій тощо.

Головною метою в роботі відділу освіти є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників відділу освіти та закладів освіти. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених за підсумками серпневої конференції педагогічних працівників у 2010 році та планом роботи на 2010-2011 навчальний рік, і працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів району, яка спрямовувала свою діяльність також на виконання завдань першого етапу роботи  обласного проекту  «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка. У 2010-2011 навчальному році на базі ДОІППО підвищили свій професійний рівень 207 педпрацівників, що становить 120 % виконання плану курсової перепідготовки.

Особливого значення набула дистанційна форма навчання для педагогічних працівників на рівні ДОІППО через створення єдиного інформаційного простору району та області. Також особливої уваги набула організація науково-методичного супроводу самоосвіта педагогів з метою відстеження ефективності курсової перепідготовки та методичної роботи педагогів в міжкурсовий період

У 2010/11 н.р. у закладах освіти району працювали 393 педагогічних працівника. Повну вищу освіту мають 304 педагогічних працівника (77 % ), що на 2 % вище у порівнянні з минулим навчальним роком, середню спеціальну освіту мають 67 педагогів (17 %), що на 3 % менше у порівнянні з минулим навчальним роком. Навчалося заочно – 7 педпрацівників. З вищою кваліфікаційною категорією працювало 149 педпрацівників (38 %), що на 4% вище у порівнянні з минулим навчальним роком, першою – 87(22%). Педагогічні звання «Вчитель-методист» у 54 педпрацівників (13,7%), «Старший вчитель» – 80 педпрацівників ( 20,3%), «Вихователь-методист» – 5 педпрацівників, «Педагог-організатор-методист» -1 педпрацівник.

У 2010 – 2011 навчальному році у системі працювала школа управлінського досвіду (секції керівників навчальних закладів, їх заступників, молодих керівників, керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників, методично – координаційної ради, завідуючих дошкільних навчальних закладів та школа технологічного досвіду», яка включала роботу:

20 районних методичних об’єднань;

1 школи передового педагогічного досвіду;

1 опорного дошкільного навчального закладу з визначеної проблеми;

5 опорних шкіл з певних питань;

1 опорний позашкільний навчальний заклад;

–  4 районні творчі групи по роботі над проблемою : «Реалізація науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», «Інноваційні освітні програми в початковій школі», районна творча група по впровадженню Базової програми «Я у світі».

Головними пріоритетами були:

● науково – методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти;

● організація науково – методичної роботи, підвищення кваліфікації,  професійного    рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів;

● розвиток творчої ініціативи педкадрів у міжкурсовий період;

● науково – методичне забезпечення переходу до профільного навчання;

● впровадження інформаційних технологій в навчально – виховний процес;

● накопичення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду освітян району;

● здійснення експертизи діяльності навчальних закладів.

Згідно даних пріоритетів працювала вся мережа науково – методичної роботи з педкадрами в 2010-2011н. р. Через об’єктивні причини вносилися корективи в план науково – методичної роботи з педкадрами згідно інструктивно – методичних листів МОН України, головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації,  обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти.

Члени методичної ради відділу освіти, на засіданнях розробляли проекти проведення районних методичних заходів, проводили роботу з модернізації алгоритмів діяльності районних методичних об’єднань, обговорювали результати моніторингових досліджень, розробляли проекти рішень з певних питань тощо.

Член методичної ради Баранець Т.І., організувала методистів Пилипчинець О.С., Заєць В.М., Зямко Н.Х., Ємець Л.В., Ібрагімову В.І., Стуліну О.В. разом з керівниками районних методичних об’єднань на проведення моніторингу з наступних питань:

участь випускників 2010 року в ЗНО;

якість з української мови;

якість біологічної освіти учнів ;

якість математичної освіти ;

ІКТ в практичній діяльності;

стан впровадження профільного навчання ;

якість історичної освіти;

У системі працювали опорні школи та ДНЗ:

 • Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1;
 • Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;
 • Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 • Добронадіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 • Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 • Томаківський ДНЗ «Казка»,

які на основі застосування сучасних досягнень психолого – педагогічної науки , сприяли популяризації передового та перспективного педагогічного досвіду.

На базі опорних шкіл та дошкільних навчальних закладів проведено :

– 11 засідань школи управлінського досвіду ( директори шкіл , їх заступники , завідуючі ДНЗ);

– 6 засідань психологів ;

– 3 семінари – практикуми для педагогів – організаторів , старших піонервожатих ;

– 3 методичних наради громадських інспекторів по захисту прав дитинства ;

– по 3 засідання районних творчих груп.

За 2010–2011 навчальний рік у школі технологічного досвіду проведено :

– 35 засідань РМО ;

– 15 засідань шкіл педагогічної майстерності

– 2 інтегрованих семінара-практикума ;

– 3 тренінга.

Значна увага методистами відділу освіти, керівниками РМО та їх заступниками  приділялась безперервності фахового вдосконалення педкадрів, науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи, спрямованості на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій, створення проектних технологій та їх реалізація. З цією метою проводилось навчання педкадрів , діагностика рівня їх обізнаності з певних питань, презентація педагогічних надбань, захист розроблених проектів.

Завдяки скоординованим діям методиста Мисюри К.І., керівника ДНЗ «Казка» вдалося розробити  перспективне та тематичне планування за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Я у світі». З огляду на це творчою групою розроблено стратегію впровадження компетентністю – зорієнтованого підходу в навчальний і виховний процес в контексті підготовки , а надалі поетапного втілення в практику Базової програми. В рамках реалізації мети і завдань та з метою створення цілісної прогностично-зорієнтованої системи управлінням процесом впровадження  програми творчою групою при науково – методичному супроводі методиста Мисюри К. І., розроблена модель управлінської діяльності з впровадженням програми , якою чітко визначені управлінські функції на рівні відділу освіти і ДНЗ.

Зусилля управлінців всіх рівнів були спрямовані на створення інноваційного освітнього простору , який сприяє розвитку творчого потенціалу педагога , дитини , батьків їх готовності до швидких змін , співпраці.

Як наслідок проведеної роботи , керівники ДНЗ  мають  достатній  рівень професійної компетентності в напрямку впровадження Базової програми . Відлагоджено працювала  система    методичної роботи з кадрами, в основі якої блочно-модульний підхід та дидактико-діалогічна модель навчання. Таке організаційно методичне утворення, як опорний ДНЗ «Казка» (зав. Крепська Р. П..), проблемні методичні об’єднання,  адресна допомога, майстер-класи , успішно забезпечують методичний супровід професійного зростання кожного педагога. Підвищенню їх ефективності сприяють  методи психологічної підтримки  спрямовані на  розкриття потенціальних можливостей кожного педагога. Діюча система методичного навчання педкадрів  ДНЗ району забезпечує науково-методичний супровід трансформації НВП у нову якість, формування компетентного, інноваційного педагога у центрі уваги якого дитина. Під керівництвом методиста Мисюри К.І. створено цілісну структуру документів, що регламентують діяльність дошкільної установи на період впровадження Базової програми та чітко визначено їх підпорядкованість.

В усіх ДНЗ працювали творчі групи вихователів, які  розробили схему розвивальних середовищ дошкільних закладів, їх дидактично-методичного забезпечення, проекти перспективних планів з дітьми, авторські конспекти різних форм роботи з дітьми до обраних тем зі сфер життєдіяльності дошкільників.

Районна творча група (голова – Мисюра О. П..) вносили корективи в роботу шкільних творчих груп, надавали методичну допомогу в реалізації завдань І етапу науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», районна творча група (голова Третяк М. Ю.)пропагували принципи та цінності педагогіки співробітництва, ненасильства та толерантності, надавали методичну допомогу в реалізації районної комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» .

У системі працювала «Школа технологічного досвіду» над питанням підвищення фахової майстерності педкадрів. Стрижневим у її роботі був компетентнісно-орієнтований підхід, який сприяв забезпеченню відповідності освіти потребам сучасного суспільства.

Тематика засідань РМО, ШППД, семінарів-практикумів, тренінгів була орієнтована на практичний рівень.

РМО вчителів початкових класів розв’язували завдання, які несли у своєму змісті форми  методи розкриття індивідуальності кожної дитини, удосконалення сучасного уроку, особливості роботи вихователів ГПД, ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регламентує роботу початкової ланки, обмін досвідом. Вивчення нових інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиваюче навчання, дало можливість реалізувати членами РМО комплексну програму розвитку дітей «Довкілля» на базі Зорянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Слюсар І. В.).

РМО суспільно-гуманітарного напрямку (методист Баранець Т. І..) в 2010-2011 н.р. продовжували працювати над створенням інноваційного середовища, яке забезпечує реалізацію  продуктивних технологій навчання. Творча група в рамках РМО працювала над проблемою «Розвиток креативності учнів як важлива передумова розкриття їх особистісного потенціалу». Членів РМО було організовано на усвідомлення специфіки викладання кожного з предметів суспільно-гуманітарного циклу стосовно формування компетентностей учнів. Методичними об’єднаннями розроблено методичні рекомендації щодо можливостей навчальних предметів у формуванні учнівських компетентностей.

Учителі предметів суспільствознавчого циклу на базі своїх творчих лабораторій продемонстрували для своїх колег інноваційні методи і засоби організації навчання, шляхом застосування яких здійснюється розвиток креативної євровимірної особистості, змінивши стиль спілкування з учнями на засадах педагогічного співробітництва.

Значну увагу реалізації ролі допрофільної і профільної мовно-літературної освіти надавали члени РМО вчителів української мови та літератури під керівництвом методиста Ібрагімової В. І.. Підтвердження цього є майстерно проведений семінар на базі Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Сова Н. О.), заступник директора Кірова Н. Ф. Цей семінар дав змогу виявити компетентність вчителів української мови та літератури Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (Євпак О. М.), Володимирівської ЗОШ (Назаренко М. С.), Глухівського НВК (Буртняк С. Г.).  Предметом обговорення на семінарі у Кисличуватській ЗОШ (директор Алексєєва С. С.) заступник директора Мисюра О. П. стало питання формування мовної та літературної компетенцій шляхом впровадження інноваційних технологій навчання на уроках мови та літератури вчителя Коваленко Н. П.

Високий рівень креативності виявили методист Міщенко Л. М.  та керівник РМО вчителів природничого циклу Козлова К. М., Вовкобрун Л. М. з питання змістовного наповнення семінарів-практикумів та засідань шкіл педагогічної майстерності, проведених на базі Добронадіївської ЗОШ (заст. директора Волошина Т. М.., вчитель Тиндик В.М).,Зорянської ЗОШ (заступник директора Мольцан В. І., вчитель Третяк О. В..), Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (заступник директора Калашник В. А., Глухівського НВК (директор Боровик Н. В.)

Належного значення формуванню у вчителів основ здоров’я високих професійних навичок  надавали методист відділу освіти Зямко Н. Х., керівник РМО Коськіна О. В., на семінарах-практикумах, проведених на базі Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Краснодемський Ю. Й., де розглядалися активні форми та методи навчальної діяльності учнів на уроках ( вчитель Краснодемська Л. Ф..), Томаківської ЗОШ №1 (директор Філь Т. П., вчитель Вовкобрун Л. М., Науменко Т. В..).

Питання виконання завдань Державної цільової програми роботи з обдарованими дітьми неодноразово обговорювалося на засіданнях РМО   вчителів математики (методист Заєць В. М.). Слід відзначити плідну роботу з даного напрямку вчителя математики Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Колісник С. І., вчителя математики Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Біленко Л.М., Добровольської Н.А.., вчителів Томаківської №1 Савран Л. П., Заєць В. М.

Заслуговує на увагу і досвід Похиленко О. М., вчителя математики Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Добровольської Н. А., вчителя математики Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (переможця конкурсу «Вчитель року 2010»), з якими члени РМО мали можливість познайомитися на семінарі. в Томаківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  (директор Шевченко Т. Ю.).

Сьогодні перед школою стоїть завдання – не просто дати учням певні знання, а й сформувати таку людину, яка здатна користуватися набутою інформацією, мислити, приймати рішення й адаптуватися в будь-яких умовах. Такі завдання поставило перед собою РМО шкільних бібліотекарів на чолі з керівником Солошенко О. Ю. та методиста Ємець Л. В. На своїх семінарах бібліотекарі опрацьовували завдання, які стосуються інформаційного забезпечення програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів. На базі району було проведено обласний семінар-практикум «Бібліотечне краєзнавство – фактор формування національної самосвідомості учнів».

РМО художньо-естетичного напрямку  (методист Пилипчинець О. С.) на своїх зібраннях знайомились з педагогічним надбанням вчителів  музики, образотворчого мистецтва, художньої культури. Вдало  демонстрували рівень педагогічної майстерності учитель Похиленко Н. А. (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1),Кольгіна Т. О. (Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів) Апросяненко О. О. (Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Питання та проблеми виховання школярів в умовах розвитку української державності розглядалися на  трьох інтегрованих семінарах заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів  за методичної допомоги методиста  Ібрагімової В. І.:

Педагогічні колективи та керівники  навчальних  закладів продемонстрували яскравий ряд заходів, розкривши для слухачів методичні скарбнички педагогів та таланти підростаючого покоління.

Кожен семінар досяг поставленої мети, давши можливість учасникам не тільки познайомитися з формами та методами роботи з дітьми, а й поділитися власним досвідом.

Протягом навчального року проводилось узагальнення передового досвіду вчителів району (вчителя Преображенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Залюбовського М. В., вчительки Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Калашник Г. Д., вчительки Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів Похиленко О. М.). Видано районний каталог «Сходинки педагогічної майстерності 2011». Відділ освіти та 4 заклади освіти району Томаківська ЗОШ I-III ст. №1 (директор Філь Т.П.), Томаківська ЗОШ I-III ст. №2 (директор Шевченко Т.Ю.), Китайгородська ЗОШ I-III ст. (директор Похиленко О.М.), Зорянська ЗОШ I-III ст. (директор Слюсар І.В.),Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ст.. стали учасниками виставки-презентації «Інноватика в освіті України» ( 2010), Другої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2011» та нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України. 16 закладів освіти стали учасниками обласної виставки «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини», 5 педагогів району отримали нагороди за перемогу в номінаціях виставки, 20 педагогів отримали дипломи головного управління освіти.

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Учитель року 2011» сприяв розвитку творчого потенціалу вчителів. Районний тур визначив переможців:

 • в номінації початкова школа – вчительку Зорянської ЗОШ I-III ст. Сахарук І. П.
 • в номінації історія – вчительку Чумаківської ЗОШ I-III ст. Біліченко Н. І..
 • в номінації зарубіжна література –  вчительку Томаківської ЗОШ I-III ст. №1 Калашник Г. Д.

Одним з пріоритетних напрямків роботи залишається робота з кадрами, тому в 2011-2012 навчальному році  структурами всіх рівнів будуть вжиті послідовні заходи щодо забезпечення  системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань:

 • впровадження  інноваційних технологій навчання;
 • нових підходів до оцінювання навчальних досягнень школярів;
 • особливостей  викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів;
 • удосконалення змістового наповнення  підготовки педагогічних, методичних та

керівних кадрів;

Значне місце в системі методичної роботи району займає участь в експериментальній роботі, яку генерує та координує Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Продовжено експериментальну діяльність педагогічними колективами Томаківської ЗОШ I-III ст.№1 та №2. Згідно наказу МОН України від 19.06.2009 №537 школи визначено базами для проведення дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнському рівні за темою «Формування механізмів регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку». В школах розроблено програми розвитку освіти та засадах сталості в рамках обласної Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку».

 

В   районі   склався    певний досвід роботи над обласним науково-методичним проектом. Намічено  завдання для реалізації  обласного науково-методичного проекту:  «Креативна освіта  для розвитку  інноваційної особистості». В рамках обласного науково-методичного проекту розроблено та діє районний: «Розвиток креативності – запорука формування інноваційної особистості». В процесі роботи над проектом  розроблено перспективний та річний план, здійснено відбір сучасних педагогічних технологій, спрямованих на  розвиток інноваційного потенціалу особистості, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення  та рефлексії. Робота над проблемою дає можливість підвищувати  педагогічну майстерність,  визначати основні пріоритети діяльності.

Одним із кроків на шляху до виконання Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів,  інформаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року є  впровадження у нашому районі проекту  інформатизації та створення єдиного  інформаційного простору за допомогою  комплексу програм «КУРС: Освіта».

Навчальними закладами району створена база даних про школу, класи, персональних даних викладачів, учнів, навантаження вчителів.

Даний комплекс програм дозволить  автоматизувати  управлінську діяльність на рівні відділу освіти – навчальний заклад, дасть можливість зекономити час , спростить процедуру документообігу, дозволить оперативно і ефективно  приймати управлінські рішення   допоможе інтегруватися в освітній простір області та держави.

Впровадження  проекту надасть широкі можливості для співпраці з громадськими та  державними організаціями для посилення контролю з боку батьківської громадськості та необмеженого доступу для широкого загалу, дасть  можливість піднятися на якісно новий рівень освітньої сфери району

На особливому контролі перебуває питання щодо створення єдиного інформаційного простору в системі освіти району. Таким чином, згідно плану виконання робіт щодо підключення загальноосвітніх навчальних закладів району до ресурсів мережі Інтернет всі загальноосвітні навчальні заклади. Потребують підключення всі ДНЗ. Впродовж даного навчального року повністю відпрацьована система роботи з електронною поштою між ЗНЗ та відділом освіти. Розроблено та введено в дію сайт відділу освіти. Разом з тим, лише 8 закладів (Зорянська, Преображенська, Чумаківська, Кисличуватська, Виводівська, Володимирівська, Томаківська №1, Добронадіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів) мають дієві власні сайти на початок навчального року. В інших загальноосвітніх навчальних закладах триває робота по створенню сайтів районних методичних об’єднань.

Відділом та закладами освіти здійснюється системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. Про це  свідчать    успіхи  учнів   в   районних, обласних   олімпіадах,   конкурсах. Так,  508 учнів   загальноосвітніх навчальних закладів   району брали   участь в районних предметних олімпіадах, з них   162 учня посіли призові місця. Сорок учасників брали участь  в обласних предметних  олімпіадах, з них 6 посіли   призові   місця. Всі учениці Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів: І місце з правознавства, ІІ місце з української мови та літератури, ІІ місце з історії (10 клас Івженко Н.), ІІІ місце з правознавства, ІІІ місце з географії (9 клас Суєтіна М.), ІІІ місце з біології (10 клас Максименко Л.). Учні загальноосвітніх навчальних закладів є активними учасниками різноманітних конкурсів за напрямками: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий та ін.. і забезпечують позитивний результат.

Позашкільна освіта в районі представлена районним Будинком школяра, Центром творчості молоді, ДЮСШ. Про результативність  роботи позашкільних закладів свідчать чисельні перемоги вихованців в обласних конкурсах, змаганнях, фестивалях. Позашкільні заклади протягом року діяли також як  методичні центри з питань позашкільної та позакласної роботи  різноманітного спрямування. Відзначення переможців олімпіад та конкурсів на рівні  голови райдержадміністрації стало доброю традицією. Здійснюється щорічний моніторинг результативності роботи педагогів, творчих груп, які займаються проблемою розвитку учнів, їхньою обдарованістю. П’ять педагогів здобули 4 перемоги в обласному та одну у Всеукраїнському етапах професійних конкурсів. Вихованці районного Будинку школяра взяли участь у 13 конкурсах, здобули 36 перемог районного рівня та 10 обласного.

Одним з важливих напрямків роботи  є проведення моніторингових досліджень з основних предметів як в основній,  старшій школі, так і початковій, що дає можливість прослідкувати та відстежувати тенденції та виробити реальні кроки до покращення якості знань учнів.

Основним показником результативности науково-методичної роботи є результативність навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, яку можна простежити через результати зовнішнього незалежного оцінювання:

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року

(учасники, які отримали найвищий бал з предмета)

Кількість учасників Німецька мова Англійська мова хімія біологія Російська мова Українська мова Географія історія математика фізика
136 – 150 150 -162 162 – 172 162 -172 162 -172 173 – 183 173 – 183 173 – 183 190 – 195 190 – 195
79 2 6 3 7 1 5 1 3 2 1

 

 

 

 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року

(учасники, які отримали менше 124 балів з предметів)

Кількістьучасників Українська мова історія Математика Фізика хімія Географія Біологія Англ. мова німецька мова Російська мова
Брали участь 92 67 50 12 8 21 44 18 3 4
З них отримали 11 5 3 3 6 2 1 1

 

 

За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року випущено інформаційно-аналітичні матеріали, які містять вичерпну інформацію щодо даної кампанії. (Матеріали розміщено на сайті відділу освіти).

За підсумками 2010/11 навчального року  відділ освіти в обласному рейтинзі якості науково-методичної роботи посів 8 місце  серед 35 районів та міст області, 5 місце серед сільських районів.

Проте, поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби району є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому  2011-2012 навчальному році:

 • не розширюється мережа закладів, які здійснюють експериментальну та науково-дослідну діяльність різних рівнів;
 • видавнича діяльність установ освіти епізодична;
 • потребують оновлення форми науково-методичної роботи, яка здійснюється в школах району;
 • зв’язок в вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації епізодичний і недійовий, або відсутній;
 • потребує доопрацювання індивідуальна робота з молодими вчителями з питань запровадження інноваційних технологій.
 • більш результативною та ефективною має бути робота методистів відділу освіти, керівників РМО, учителів методистів, «старших» учителів щодо результативності виступів учнів на олімпіадах з базових дисциплін  у  ІІІ та ІV етапах;

 

 • невідпрацьована система в навчальних закладах щодо власного моніторингу навчально-виховної та науково-методичної діяльності за навчальний рік з метою глибокого аналізу, порівняння та визначення перспективи на майбутнє;
 • мало авторських матеріалів було підготовлено педагогами та методистами району щодо креативного розвитку педагога та учня: авторські програми, підручники, посібники, які сприяють активному впровадженню сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів у навчально-виховний процес;
 • лише 8 загальноосвітніх навчальних закладів мають власні сайти, а дошкільні та позашкільні – жодного;
 • значна частина педагогів не використовують сучасні інформаційні технології під час навчально-виховного процесу через недостатню матеріально-технічну базу.

В 2011/12 навчальному році діяльність методичної служби відділу освіти буде спрямована на якісну та результативну реалізацію Програми Президента України Віктора Януковича «Україна для людей»,  державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 100 % на період до 2015 року, нового Положення про  методичний кабінет (наказ МОНУ №1119 від 08.12.2008 року), а також на реалізацію науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та вирішення таких пріоритетних завдань

у сфері дошкільної освіти:

1. Забезпечення права дитини дошкільного віку на здобуття  обов’язкової дошкільної освіти через різні     організаційні форми, відновлення роботи груп та популяризації дошкільної освіти для розвитку дитини. Збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 43,5%

2. Забезпечення наступності та узгодженості в роботі різних соціальних інституцій щодо 100% охоплення дітей  п’ятирічного віку дошкільною освітою.

3. Гармонізація взаємовідносин з сучасною сім’єю: гуманістично-комунікативний стиль спілкування.

4. Створення умов для зміцнення та відновлення фізичного, психологічного, соціального здоров’я дітей, всебічного розвитку.  Формування єдиного освітнього здоров’язберігаючого простору.

5. Забезпечення реалізації завдань щодо практичного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та ІІ етапі роботи над обласним науково-методичним проектом.

6. Вдосконалення змісту показників, за якими оцінюється всі аспекти діяльності ДНЗ, визначається динаміка його розвитку.

7. Вдосконалення практики державно-громадського управління та управління інноваційною діяльністю в ДНЗ.

У сфері загальної середньої та позашкільної  освіти:

1. Забезпечити  науково-методичний супровід щодо:

 • створення єдиного освітнього простору району;
 • здійснення навчально-виховного процесу в закладах освіти
 • якісного переходу  учнів 11 класу на новий зміст та структуру  навчання;
 • реалізації Галузевої програми впровадження профільного навчання в частині подальшого запровадження допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, профільного навчання учнів 10-11 класів та реалізації обласного експерименту з даного питання;
 • запровадження сучасної системи моніторингу якості освіти, удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання;
 • виховної, соціально-психологічної  системи району;
 • євроінтеграційних процесів в навчально-виховній діяльності закладів освіти;
 • ведення навчально-педагогічної документації;
 • соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;
 • інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами;
 • використання сучасних комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів міста;
 • атестації дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів освіти
 • експериментальної та інноваційної діяльності закладів.

2. Координувати роботу щодо:

 • реалізації Програми розвитку закладів освіти на засадах сталості;
 • організаційної роботи з кадрами, резервом керівних кадрів, з громадськістю;
 • розвитку творчої активності педагогів, керівників закладів освіти: підвищення  кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи;
 • роботу з творчо обдарованою молоддю.

3. Розробити:

 • систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в умовах єдиного освітнього простору;
 • систему психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в умовах єдиного освітнього простору;
 • систему та науково-методичне забезпечення щодо впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;
 • систему оптимального використання мультимедійних техніки та засобів навчання;
 • систему координації самоосвіти керівників закладів освіти та методистів;
 • систему внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості освіти в районі;

4. Вдосконалити:

 • практику державно-громадського управління освітою в регіоні;
 • систему забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками, навчальними, варіативними та альтернативними посібниками, електронними засобами навчального призначення;
 • систему роботи в мережі Інтернет.

5. Здійснити:

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників  та керівних кадрів у міжкурсовий період;
 • вивчення, узагальнення, пропаганду, поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду;
 • співпрацю з науковими установами та закладами освіти всіх рівнів;
 • інформаційно-видавничу діяльність через друк на різних рівнях видавничої діяльності, а також через Інтернет ресурси.

 

ІІ. Організаційно-координуюча робота

1.Режим роботи відділу освіти :

Початок роботи         – 8,00

Перерва на обід         – 12,00- 13,00

Кінець роботи            – 17,00(п’ятниця 16,00)

2.Циклограма діяльності методичної служби відділу освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТижніДнітижня Ітиждень ІІтиждень ІІІтиждень ІVтиждень
Понеділок Нарада при  начальнику відділу освіти
Вівторок Відвідування навчальних закладів Семінар  директорів ЗНЗ та ПНЗ Колегія відділу освіти  та нарада керівників закладів освіти
Середа Відвідування навчальних закладів Нарада ЗДНВР Семінар  ЗДНВР Семінар завідуючих ДНЗНавчання резерву керівних кадрів
Четвер Відвідування навчальних закладів Засідання  НМР Семінар ЗДВРНарада ЗДВР
П’ятниця Наради завідуючих ДНЗ

 

 

 

 


 

№ /п Прізвище, ім’япо батькові Посада День прийому
1 ПристашЮлія Адамівна Начальниквідділу освіти райдержадміністрації Вівторокз 10.00 – 12.00Середа13.00 – 16.00

 

 

2 СтулінаОлександра Вікторівна Заступник начальникавідділу освіти райдержадміністраціїз організаційних питань Понеділокз 10.00 – 16.00Четверз 10.00 – 16.00

 

 

3 МіщенкоЛюдмила Михайлівна Заступник начальникавідділу освіти райдержадміністраціїз науково – методичної роботи Щоденно
4 БаранецьТетяна Іванівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Щоденно
5 ЗямкоНіна Хомівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Щоденно
6 ЄмецьЛюбов Василівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Щоденно
7 МисюраКлавдія Іванівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Щоденно
8 ТимошенкоАнатолій Стефанович Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Щоденно
9 ЗаєцьВалентина Михайлівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Щоденно
10 ІбрагімоваВіра Іванівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Щоденно
11 ПилипчинецьОлена Степанівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Щоденно

3. Прийом з особистих питань

 

 


 

4.Науково-методичний та інформаційний супровід викладання предметів

ПІБ куратора Посада Предмет Опорна школа ПІБ голови М/О
1 СтулінаОлександра Вікторівна Заступник начальникавідділу освіти райдержадміністраціїз організаційних питань Початкові класиШкола передового педагогічного досвіду Зорянська ЗОШТомаківська ЗОШ №1 Сахарук Ірина ПетрівнаСкрипник Алла Іванівна
2 МіщенкоЛюдмила Михайлівна Заступник начальникавідділу освіти райдержадміністраціїз науково – методичної роботи Директори ЗНЗЗДНВРХімія

Біологія

Томаківська ЗОШ №2Китайгородська ЗОШМихайлівська ЗОШ

Томаківська ЗОШ №1

 

Шевченко Тетяна ЮріївнаКорнієнко Олена Ростисл.Літуча Лариса Валентинівна

Вовкобрун Лініна Миколаївна

3 БаранецьТетяна Іванівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Зарубіжна літератураІсторіяПравознавстваІноземні мови

Європейський вибір

Кисличуватська ЗОШВищетарасівська ЗОШКисличуватська ЗОШ

Томаківська ЗОШ №2

 

Голота Тетяна МихайлівнаЩека Наталя АндріївнаПаславська Любов       ОлександрівнаТищенко Степан Степанович
4 ЗямкоНіна Хомівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації ГеографіяОснови здоров’я Кисличуватська ЗОШЗеленогайська ЗОШ Шмаглій Ольга МиколаївнаКоськіна Олена Василівна
5 ЄмецьЛюбов Василівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації ФізикаБібліотекарі Володимирівська ЗОШКисличуватська ЗОШ Стукало Тетяна ОлександрівнаСарана Наталя Яківна
6. МисюраКлавдія Іванівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Директори ДНЗ Томаківський ДНЗ «Казка» Саєнко Світлана Вікторівна
7. ТимошенкоАнатолій Стефанович Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Трудове навчанняОбслуговуюча працяФізкультураЗахист Вітчизни Виводівська ЗОШЗорянська ЗОШ Утюж Валерій ВалентиновичРибаченко Олександр Олексійович
8. ЗаєцьВалентина Михайлівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації МатематикаІнформатика Чумаківська ЗОШТомаківська ЗОШ №1 Колісник Світлана ІванівнаДузенко Руслан Алімович
9. ІбрагімоваВіра Іванівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації ЗДВРУкраїнська мова та літератураКласні керівники Настасівська ЗОШТомаківська ЗОШ №1Томаківська ЗОШ №1 Гринь Олена АнатоліївнаХижняк Ірина ВасилівнаЄвлаш Тетяна Володимирівна
10. ПилипчинецьОлена Степанівна Методист методичної служби відділу освітирайдержадміністрації Соціальні педагогиПсихологиХудожньо-естетичний цикл Томаківська ЗОШ №2Вищетарасівська ЗОШ Горб Ірина СтепанівнаАпросяненко Олена Олександрівна

 


 

5.Планування методичної роботи відділу освіти

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Скласти проект річного плану відділу освіти Томаківської РДА на 2011/12 навчальний рік Червень 2011 Міщенко Л.М., методисти  відділу освіти
2. Доповнити, погодити та затвердити річний план роботи методичної служби відділу освіти  Томаківської РДА на 2011/2012навчальний рік Серпень-вересень 2011 року Міщенко Л.М.
3. Скласти місячні плани роботи  методичної служби відділу освіти  Томаківської РДА До 15 числа кожного місяця Міщенко Л.М., методисти  відділу освіти
4. Поновити та відредагувати план роботи над обласним науково-методичним проектом: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» Серпень-вересень 2011 року Міщенко Л.М., методисти  відділу освіти, члени творчої групи
5. Скласти річний план роботи над науково-методичним проектом: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» Вересень 2011 року Міщенко Л.М., методисти, члени творчої групи
6. Скласти, погодити та затвердити  плани роботи всіх форм методичного навчання Вересень 2011 року Методисти, голови м/о, керівники різних форм методичного навчання за рішенням науково-методичної ради  від 21.09.2011 року №1
7. Скласти плани роботи методистів за напрямками роботи, психологічної служби, логопедичного пункту та психолого-медико-педагоічної комісії Вересень 2011 року Методисти,керівник РМО психологів, вчитель-логопед
8. Скласти план курсової перепідготовки педпрацівників району До 1 вересня 2011 року Зямко Н.Х.
9. Скласти план курсової перепідготовки керівних кадрів освіти районну (директорів, ЗДНВР, методистів) за очно-дистанційними курсами «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» До 1 вересня 2011 року Зямко Н.Х.
10. Корекція плану курсової перепідготовки педпрацівників закладів освіти району на 2011 рік До 10 грудня 2011 року Зямко Н.Х.
11. Скласти графік засідань районної атестаційної комісії у 2011-2012 навчальному році Жовтень 2011 року Заєць В.М.

 

 

 

 

6. Засідання районної методичної ради.

 

Вересень, 2011

 1. Про затвердження плану методичної роботи на 2011-2012 н. рік щодо створення єдиної освітньої мережі методичної роботи

Міщенко Л.М.

 1. Про  модернізацію структури методичної роботи в школах і ДНЗ.

Корнієнко О.Р.

Саєнко С. В.

 1. Про організацію роботи педагогічних колективів  навчальних закладів району над реалізацією завдань ІІ етапу науково – методичної проблеми « Креативна освіта розвитку інноваційної особистості».

Мисюра О.П.

Жовтень, 2011 р.

 1. Про проведення Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

Зямко Н.Х.

 1. Про планування  роботи опорних  навчальних  закладів

Міщенко Л.М.

Фалій Л.А.

Калашник В.А.

 1. Про використання проектних технологій у навчально – виховному процесі

Мольцан В.І.

Ліпінська О.С.

Грудень, 2011 р.

 1. Про місце і роль тестових форм оцінювання навчальних досягнень учнів з метою підготовки їх до ЗНО

Ібрагімова В.І.

Заєць В.М.

 1. Про схвалення матеріалів перспективного педагогічного досвіду педагогів району

Міщенко Л.М.

Методисти відділу освіти

Січень, 2012 р.

 1. Обговорення і затвердження узагальнених матеріалів з досвіду роботи педагогів району, що атестуються,  та досвід роботи яких узагальнено в 2011-2012 рр.

Міщенко Л.М. методист відділу освіти

 1. Про хід  експериментально-дослідницької роботи Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та впровадження регіонального експериментального освітнього проекту « Формування механізмів трансформації регіональної  системи  освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Зімненко І.О.,заступник директора

Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

 1. Про хід підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до обласного семінару заступників начальників відділів освіти

Міщенко Л.М., методист відділу освіти

Березень, 2012

 1. Про  роботу опорних шкіл (Китайгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2)

Корнієнко О.Р., заст. директора

Топач Т.В., заст. директора

 1. Про схвалення матеріалів перспективного педагогічного досвіду педагогів району.

Міщенко Л. М., методист відділу

освіти

Травень, 2012

 1. Звіт про роботу творчих груп, ШППД

Мисюра О.П., керівник творчої групи

Третяк М.Ю.,керівник творчої групи

Скрипник А.І., керівник ШППД

 

 1. Підсумки роботи на ІІ етапі над обласною науково-методичною проблемою «Креативна освіта для сталого розвитку інноваційної особистості (2010-2015)».

Міщенко Л.М., методист відділу освіти

 1. Про стан видавничої діяльності.

Ібрагімова В.І., методист відділу освіти

 

7. Наради з керівниками та заступниками керівників загальноосвітніх закладів

 1. 1. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи

 

Вересень

 1. Про організацію методичної роботи в районі в 2011-2012 н.р. на виконання Закону України « Про інноваційну діяльність» , « Про загальну середню освіту»

Міщенко Л.М.

 1. Про  дотримання вимог чинного законодавства щодо ведення шкільної документації на виконання наказу МОНУ від 23.06.200 № 240 « Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів»

Баранець Т.І.

 1. Про хід підготовки до обласного конкурсу шкільних  WEB- сайтів  на виконання Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів  інформаційно-комунікаційних технологій  «Сто відсотків» на період до 2015 року.

 

Зямко Н.Х.

 1. Про порядок організації та проведення атестації педпрацівників району в 2011-2012 н.р. на виконання наказу МОН України від 06.10.2010 № 930 «Про запровадження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Заєць В.М.

Листопад

 1. Про участь педагогів у конкурсі педагогічної майстерності « Вчитель року – 2012»  на виконання Указу Президента України  Про Всеукраїнський конкурс « Вчитель року» від 29.06.1995 № 489/95, Постанови КМУ від 14.09.2005 № 900 « Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс « Учитель року»

Міщенко Л.М.

 1. Про стан внутрішньошкільної методичної роботи з молодими спеціалістами.

Міщенко Л.М.

 1. Про проведення державної атестації навчальних закладів у 2012 році.

Міщенко Л.М.

Грудень

 

 1. Про управлінську діяльність адміністрації з дотримання конституційних вимог щодо обов’язковості загальної середньої освіти, положення Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

 

Баранець Т.І.

 1. Про участь учнів району в роботі МАН на виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

Зямко Н.Х.

Січень

 1. Про підготовку до обласного семінару заступників начальників відділів освіти.

Міщенко Л.М.

 1. Про здійснення експериментальної та інноваційної діяльності в закладах освіти. Про хід роботи над обласною науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

Міщенко Л.М.

Мисюра О.П.

 

Березень

 1. Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2012»

Міщенко Л.М.

 1. Про хід підготовки до обласного семінару заступників начальників відділів освіти.

Міщенко Л.М.

Квітень

 1. Організація НВП в перших класах, ДПА в 4 класах.

Стуліна О.В.

 1. Організаційні питання щодо ЗНО 2012

Зямко Н.Х.

 1. Науково-методичний супровід закінчення 2011-2012 н.р. та проведення ДПА в 9-11 класах .

Баранець Т.І.

Травень

 1. Науково-методичний супровід підготовки до навчальної практики, розробки робочих навчальних планів на 2012-2013 н.р. .

Баранець Т.І.

 1. Організаційна робота по поверненню підручників до шкільних бібліотек та підготовка шкільних фондів підручників до нового навчального року.

Ємець Л.В.

 1. Про підсумки науково-методичної роботи 2011-2012 навчального року

Міщенко Л.М.

 

 1. 1. Наради заступників директорів з виховної роботи.

Вересень

 1. Організація виховної та методичної роботи у навчальних закладах району на виконання наказу ГУОН від 03.08.2010 № 622 « Про затвердження заходів щодо впровадження міжнародних стандартів у регіональну систему освіти та її інтеграції до Європейського освітнього простору  на 2010 – 2015 роки»

Ібрагімова В.І.

Листопад

 1. Про проблеми бездоглядності  і безпритульності дітей та шляхи їх вирішення на виконання наказу ГУОН від 29.12.2010 № 986 «Щодо профілактики злочинності та правопорушень  серед дітей, захисту їх прав на освіту»

Пилипчинець О.С.

Ібрагімова В.І.

Лютий

 1. Організація та проведення заходів, присвячених 80-річчю створення Дніпропетровської області.

Ібрагімова В. І.

Тимошенко А. С.

Єфремова Л. М.

Травень

 1. Літнє оздоровлення – 2012. Пріоритетні напрямки.

 

Пилипчинець О. С.

Ібрагімова. В. І.

 

3.Наради завідуючих дошкільних навчальних закладів

Вересень

 1. Методичне забезпечення управлінської діяльності завідуючої опорного  дошкільного навчального закладу « Казка» Крепської Р.П., щодо реалізації проблеми « Актуальні питання наступності в організації та змісті дошкільної та початкової освіти».
 2. Аналіз роботи ДНЗ по охопленню дошкільною освітою дітей 5-річного віку та виконання  ст. 4 пункт 1  Закону України « Про дошкільну освіту» .

Мисюра  К.І.

Крепська Р.П.

Жовтень

 1. Про організацію харчування вихованців ДНЗ району відповідно Закону України  «Про якість та безпеку  харчових продуктів та продовольчої сировини» №771 /97 – ВР та додержання вимог санітарного  законодавства в ДНЗ району.

Мисюра К.І.

медпрацівники ДНЗ

Листопад

 1. Аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дітей відповідно до завдань Базової Програми « Я у світі
 2. Сучасні підходи до навчально – пізнавальної діяльності дітей в дошкільному закладі.

Мисюра К.І.

 

Грудень

 1. Організація роботи з питань безпеки життєдіяльності в ДНЗ відповідно до Законів України « Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці  учасників навчально – виховного процесу»

Тимошенко А.С.

Мисюра К.І.

Булана В.І.

Січень

 1. Про стан підготовки річних статистичних звітів роботи ДНЗ.
 2. Про стан роботи по зменшенню захворюваності серед дітей дошкільного віку.
 3. Соціально педагогічний патронат дітей в районі, робота з дітьми пільгових категорій.

Мисюра К. І.

Лютий

 1. Розвиток цілісної життєвої компетентної особистості – головне завдання дошкільної освіти (Базова програма «Я у світі»).
 2. Робота в дошкільних навчальних закладах щодо охоплення дітей, які не відвідують ДНЗ.
 3. Про здобуття дошкільної освіти дітей 5-річного віку в районі.

Мисюра К. І.

Березень

 1. Виконання типового положення про атестацію педагогічних працівників.
 2. Вимоги до оформлення узагальненого досвіду педагогічної діяльності.
 3. Алгоритм вивчення роботи педагога, що атестується.

Мисюра К.І.

Квітень

 1. Про результати атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів району.
 2. Про вплив самоосвіти та курсової перепідготовки на якісні зміни педагогічного процесу.
 3. Діяльність медико-педагогічної комісії в ДНЗ.

Мисюра К. І.

 

Травень

 1. Планування роботи дошкільних навчальних закладів району щодо оздоровлення дітей в літній період.
 2. Підведення підсумків роботи методичних об’єднань ДНЗ району.
 3. Аналіз роботи на ІІ етапі обласної науково-методичної проблеми.

Мисюра К. І.

 

8.Діяльність  щодо поліпшення умов  та якості роботи  методичного      кабінету, професійної майстерності працівників

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Апаратне навчання
 • Удосконалення роботи сайту відділу освіти
Вересень 2011 Міщенко Л.М.
 • Моніторинг в діяльності методиста
Жовтень 2011 Міщенко Л.М.
 • Основні функції методичної роботи та їх реалізація в діяльності відділу освіти
Листопад 2011 Стуліна О.В.
 • Аналітична діяльність в роботі психолога
Грудень 2011 Пилипчинець О.С.
 • Діловий етикет методиста
Січень 2012 Баранець Т.І.
 • Методика вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду
Лютий 2012 Міщенко Л.М.
 • Алгоритм науково-методичного супроводу предметів базового компоненту
Березень 2012 Ібрагімова В.І.
 • Андрагогіка – педагогіка стимулювання
Квітень 2012 Ібрагімова В.І.
 • Комп’ютерний всеобуч методистів
Травень- червень 2012 Зямко Н.Х.Паславський С. К.
2. Впровадження ІКТ технологій в роботу методиста
 • Безперебійна робота сайту відділу освіти
Впродовж року Паславський С.К.
 • Висвітлення робочих питань та представницьких заходів на сайті
Впродовж року Методисти
 • Мережева взаємодія з головами РМО
Впродовж року Методисти
 • Здійснення науково-методичного супроводу предметів базового компоненту ІКТ засобами
Впродовж року Методисти
 • Практичні заняття в відділі освіти з ІКТ технологій
Впродовж року Методисти
3. Зміцнення науково-методичної та матеріально-технічної бази
 • Поповнити бібліотечні фонди науково-методичною літературою
Впродовж року Ємєць Л.В.
 • Поповнити медіатеку
Впродовж року Ємєць Л.В.
 • Продовжити роботу щодо комп’ютеризації діяльності відділу освіти (персональний комп’ютер кожного методиста), вдосконалення роботи Інтернету
Впродовж року Присташ Ю.А.
 • Подальше створення банків даних з усіх аспектів методичної роботи
Впродовж року Методисти
 • Продовжити роботу щодо створення каталогів педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду
Впродовж року Зямко Н.Х.
 • Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділу освіти
Впродовж року Присташ Ю.А.
 • Придбання програмного забезпечення
Впродовж року Присташ Ю.А.Паславський С. К.Оліна Л.О.
4. Організаційні засади щодо поліпшення умов та якості роботи  працівників
 • Сприяти участі методистів у проходженні курсової перепідготовки, тематичних курсів, тренінгів, конференцій, семінарів та інших форм методичного навчання
Впродовж року Міщенко Л.М.
 • Проводити співбесіди з методистами за підсумками виконання планів роботи та за підсумками кредитно-модульної системи навчання
Впродовж року Міщенко Л.М.
 • Сприяти творчим виїздам, обмінам педагогічними здобутками та інноваціями
Впродовж року Міщенко Л.М.

 

ІІІ. Організація підвищення  кваліфікації  педагогічних та керівних кадрів у міжкурсовий період

Термін проведення Зміст роботи Відповідальний
Вересень 1. Курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ДОІППО:-учителі початкових класів.- учителі української мови;- учителі хімії;

– учителі світової літератури;

– керівники гуртків;

– захист курсових робіт

2.  Курси підвищення кваліфікації керівних кадрів при ДОІППО:

– Школа майбутнього;

– завідуючі ДНЗ.

Зямко Н.Х.
Жовтень 1. Курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ДОІППО:– учителі історії;- учителі української мови;-учителі початкових класів.

-учителі фізичної культури;

-застуники директорів;

-учителі математики;

– учителі хімії;

-учителі географії;

– учителі технічної праці;

– учителі образотворчого мистецтва;

– медіа-освіта;

– курси “Intel”

2.  Курси підвищення кваліфікації керівних кадрів при ДОІППО:

– «Випереджаюча освіта».

Зямко Н.Х.
Листопад 1. Курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ДОІППО:– учителі української мови;- учителі георафії;-організатори діяльності Євроклубів;

– учителі світової літератури;

-Педагог-організатор;

– учителі обслуговуючої праці;

– керівники гуртків;

-курси WEB 2.0

2.  Курси підвищення кваліфікації керівних кадрів при ДОІППО:

-« Випереджаюча освіта».

 

 

Зямко Н.Х.
Грудень 1. Курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ДОІППО:– учителі англійської мови;- учителі історії;- учителі української мови;

– учителі біології;

– керівники гуртків;

-захист курсових робіт

2.  Курси підвищення кваліфікації керівних кадрів при ДОІППО:

– «Випереджаюча освіта».

 

 

Зямко Н.Х.
Січень-червень Відповідно до графіка курсової перепідготовки ДОІППО на 2012 рік Зямко Н.Х.

 

IV. Вивчення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, наукових ідей, нових освітніх технологій та атестація педагогічних працівників

 1. 1. Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році
Термінвиконання Зміст роботи Місце проведення відповідальний Відмітка про виконання
18.10.2011 1. Розгляд поданих комісії документів і відповідно до цього допуск педагогічних працівників до атестації.2.  Про затвердження списку педагогічних працівників, що претендують на підтвердження (встановлення) кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань. Відділ освіти Заєць В. М.
26.01.2012 Про результативність роботи та хід атестації в Томаківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Томаківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Кисличуватській ЗОШ І-ІІІ ступенів Відділ освіти Заєць В. М.
12.04.2012 Підсумкове засідання «Про підсумки атестації педагогічних працівників, що атестуються на підтвердження (встановлення) кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань, педагогічних працівників Сергіївської ЗОШ, Будинку школяра, Центру творчості молоді, Володимирівського, Мирівського,Зорянського,Китайгородського,Преображенського, Чумаківського, Вищетарасівського ДНЗ» Відділ освіти Заєць В. М.

 

 

 1. 2. Узагальнення передового педагогічного досвіду
Термінвиконання Зміст роботи відповідальний
Впродовж року Узагальнення  педагогічного досвіду вчителя початкових класів Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Стуліна О. В.

 

 

 1. 3. Пропаганда та поширення передового педагогічного досвіду
Термінвиконання Зміст роботи відповідальний
Впродовж року Поширення педагогічного досвіду вчителя фізичної культури Преображенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Залюбовського М. В. Тимошенко А. С.
Впродовж року Поширення педагогічного досвіду вчителя зарубіжної літератури Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Калашник Г Д. Баранець Т. І.
Впродовж року Поширення педагогічного досвіду вчителя історії та правознавства Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів Баранець Т. І.

 

V. Науково-методична діяльність відділу освіти

1. Школа управлінського досвіду

1.1. Засідання школи управлінського досвіду (секція директорів загальноосвітніх навчальних закладів)

Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Листопад Нові підходи до управління сучасною школою:1.Основи управління діяльності керівника ЗНЗ2.Основи шкільного менеджменту Відділ освіти Присташ Ю.А.- начальник відділу освіти.Міщенко Л.М.- заступникШевченко Т.Ю.-
керівник РМОРубан А.Т., Похиленко О.М. – директори шкіл
Лютий Управлінське рішення у шкільному менеджменті:1.Фактори впливу на прийняття рішення, вимоги, методи прийняття рішення2.Колегіальний підхід до прийняття рішень, види управлінських рішень Преображенська ЗОШ Присташ Ю.А.- начальник відділу освіти.Міщенко Л.М.- заступникШевченко Т.Ю.-
керівник РМОАксьонов С.М., Сергійчук О.С. – директори шкіл

 

1.2. Засідання школи управлінського досвіду (секція заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи)

Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Жовтень Аналіз роботи РМО за минулий рік. Інноваційні технології креативної освіти. Модель закладу креативної освіти (Практикум). відділ освіти Міщенко Л. М.Корнієнко О. Р.Ліпінська О. С.Мисюра О. П.
Грудень Педагогічний проект «Організація наукової підтримки процесів розвитку закладу» відділ освіти Міщенко Л. М.Корнієнко О. Р.Волошина Т. М.
Лютий Розвиток технологічної компетентності,проектної культури педпрацівників в умовах інформатизації суспільства.Конструювання моделі розвитку професійної компетентності вчителя відділ освіти Міщенко Л. М.Корнієнко О. Р.Мольцан В. І.

 

1.3. Засідання школи управлінського досвіду (секція заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи)

Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Вересень Створення та впровадження моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку відділ освіти Ібрагімова В.І.Путря Н.О.
Листопад Особистісно-орієнтований підхід у системі превентивної педагогіки та правової освіти підлітків відділ освіти Ібрагімова В.І.Гринь О. А.
Березень Організація еколого-натуралістичної роботи як фактор формування громадянської позиції учнів щодо збереження навколишнього середовища Володимирівська ЗОШ Ібрагімова В.І.Гринь О. А.Мажара С. П.

 

 1. 1. Робота районних методичних обєднань.

Семінари для різних категорій педагогічних працівників

 1. Семінари для вчителів української мови та літератури
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Аналіз роботи РМО вчителів української мови та літератури за 2010-2011 навчальний рік. Вироблення рекомендаційна 2011-2012 навчальний рік Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Ібрагімова В.І.Хижняк І. В.
жовтень Фасилітативний спосіб співробітництва учителя  й учня на уроках української мови та літератури Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Ібрагімова В.І.Хижняк І. В.Давидова І. М.Назаренко М. С.
Грудень Проведення конкурсу «Вчитель року – 2012» ЗеленогайськаЗОШ І-ІІІ ст. Ібрагімова В.І.Хижняк І. В.
лютий Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури з метою виховання креативної особистості Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Ібрагімова В.І.Хижняк І. В.
Квітень Аналіз ЗНО, звіт динамічних груп «Творча особистість», «Пошукова робота» відділ освіти Ібрагімова В.І.Хижняк І. В.

 

 1. Семінари для вчителів математики
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Експертиза виконання планів РМО на І етапі роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та визначення пріоритетів в роботі на ІІ етапі Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Заєць В. М.Колісник С. І.
жовтень Роль особистості вчителя в розвитку креативних здібностей учнів.(спільне засідання вчителів математики, фізики, інформатики) Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Заєць В. М.Колісник С. І.
березень Валеологічна спрямованість уроків математики Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Заєць В. М.Колісник С. І.Філь Т. П.

 

 1. Семінари для вчителів історії та правознавства
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Системний розвиток інтелектуальних та креативних здібностей учнів. Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Баранець Т.І.Щека Н. А.
жовтень Формування креативного стилю педагогічної діяльності вчителів суспільних дисциплін. Практичний блок «Сучасний інноваційний урок» КитайгородськаЗОШ І-ІІІ ст. Баранець Т.І.Щека Н. А.
листопад Роль краєзнавства у вивченні гуманітарних наук та формування національної свідомості українців відділ освіти Баранець Т.І.Щека Н. А.
лютий Творчий портрет учителя (ознайомлення з досвідом роботи вчителів, які атестуються) відділ освіти Баранець Т.І.Щека Н. А.
квітень Краєзнавчий підхід в викладанні історії ВищетарасівськаЗОШ І-ІІІ ст. Баранець Т.І.Щека Н. А.
травень Аналіз форм і методів роботи РМО вчителів історії та суспільних дисциплін відділ освіти Баранець Т.І.Щека Н. А.

 

 

 

 

 1. Семінари для вчителів інформатики
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Аналіз роботи вчителів інформатики по виконанню навчальних планів і програм у 2010-2011 н. р. Основні пріоритети та завдання викладання інформатики в закладах освіти району в 2011- 2012 н. р. Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Паславський С. К.Дузенко Р.А.
грудень Районний тур олімпіади з інформатики. Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Паславський С. К.Дузенко Р.А.
лютий Інноваційні технології навчання інформатики Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Паславський С. К.Дузенко Р.А.Добровольська Н. А.
квітень Про стан використання комп’ютерної техніки, рівень викладання основ інформатики в закладах освіти району. Про підвищення кваліфікаційного та освітнього рівня вчителів інформатики району. відділ освіти Паславський С. К.Дузенко Р.А.

 

 

 1. Семінари для вчителів фізики
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Підведення підсумків за минулий навчальний рік та затвердження плану роботи на 2011-_2012 навчальний рік. Особливості викладання фізики та астрономії в поточному році . Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Ємець Л. В.Стукало Т. О.
жовтень Інтегрований міжпредметний семінар вчителів фізики, математики, інформатики «Формування стійкого пізнавального інтересу, як засіб творчого володіння знаннями» Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Ємець Л. В.Стукало Т. О.Дузенко Р. А.
грудень Проведення районної олімпіади юних фізиків. Організація конкурсної діяльності учнів району. Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Ємець Л. В.Стукало Т. О.
березень Розвиток стійкого інтересу до вивчення фізики через комп’ютерну підтримку уроку Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Ємець Л. В.Стукало Т. О.

 

 1. Семінари для вчителів іноземних мов
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Аналіз роботи РМО,  навчальні програми, обговорення і затвердження плану роботи РМО 2011-2012 навчальний рік Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Баранець Т. І.Паславська Л. О.
жовтень Розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови. Підготовка до конкурсу знавців іноземної мови НастасівськаЗОШ І-ІІІ ст. Баранець Т. І.Паславська Л. О.
лютий Особливості використання комунікативних методик у початковій школі ЧумаківськаЗОШ І-ІІІ ст. Баранець Т. І.Паславська Л. О.

 

 

 1. Семінари для вчителів основ здоров’я
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Аналіз роботи РМО.  Ознайомлення з методичними рекомендаціями ДОІППО. Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Зямко Н. Х.Коськіна О. В.
грудень Використання можливостей технології ООЖН у системі розбудови здоров’язберігаючого середовища навчального закладу (методика проведення виховних заходів, батьківських зборів, педрад у формі тренінгів тощо) ЧумаківськаЗОШ І-ІІІ ст. Зямко Н. Х.Коськіна О. В.
березень Попередження асоціальної та ризикованої поведінки, травматизму, нещасних випадків серед дітей та учнів через уроки «Основи здоров’я», ОБ Ж, валеології та позакласну роботу КисличуватськаЗОШ І-ІІІ ст. Зямко Н. Х.Коськіна О. В.

 

 

 1. Семінари для вчителів зарубіжної літератури
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Підсумки роботи РМО у 2010-2011 н. р. та завдання на 2011-2012 н. р. Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Баранець Т. І.Голота Т. М.
листопад Формування і розвиток навчальних умінь та навичок на уроках світової літератури як засіб розкриття особистісного потенціалу школярівПроведення районної олімпіади відділ освіти Баранець Т. І.Голота Т. М.
лютий Розвиток творчого потенціалу особистості школяра , як основна ідея педагогіки життєтворчості. Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Баранець Т. І.Голота Т. М. Бочкарьова О. Р.

 

 

 

 1. Семінари для вчителів географії
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Аналіз роботи РМО та стану навчально-виховної роботи вчителів географії на 2011-2012 навчальний рік Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Зямко Н. Х.Шмаглій О. М.
жовтень Використання технологій креативної освіти на уроках географії Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст. Зямко Н. Х.Шмаглій О. М.Дєєва В. А.
квітень Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учасників педагогічного процесу ГлухівськийНВК Зямко Н. Х.Шмаглій О. М.Похиленко В. А.

 

 1. Семінари для вчителів біології
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Аналіз роботи РМО та стану навчально-виховної роботи вчителів біології на 2011-2012 навчальний рік. Участь шкіл району в масових заходах, які сплановані на базі ОБЛЕНЦ. Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Міщенко Л. М.Вовкобрун Л. М.
листопад Загальні концепції творчого, нестандартного підходу до проведення тижня біології в школі. Добронадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Міщенко Л. М.Вовкобрун Л. М.Тиндик В. М.
грудень Впровадження навчального мультимедійного комплексу «Зелений пакет в роботі кожного вчителя біології» ЗеленогайськаЗОШ І-ІІІ ст. Міщенко Л. М.Вовкобрун Л. М.Третяк М. Ю.
лютий «Гармонія природи – запорука здоров’я дитини» Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Міщенко Л. М.Вовкобрун Л. М.
квітень Впровадження навчального мультимедійного комплексу «Зелений пакет в роботі кожного вчителя біології» Китайгородська ЗОШ І-ІІІ ст. Міщенко Л. М.Вовкобрун Л. М.Похиленко В. А.

 

 1. Семінари для вчителів хімії
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Серпень Аналіз   роботи РМО за 2010-2011 н.р. та перспектива виконання стандартів хімічної освіти. Шкільна хімічна освіта в 2011-2012 навчальному році. Робота над ІІ етапом науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» Томаківська ЗОШ № 1 Міщенко Л.М.Козлова К.М.
Листопад Технологізація освіти та подальше самовдосконалення. Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Міщенко Л.М.Літуча Л. В.Ігнатченко Н. В.
Лютий Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності вчителя в процесі інтегрованого навчання. Китайгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів Міщенко Л.М.Літуча Л. В.Переяслова Л. В.
Квітень Застосування інноваційних педагогічних технологій на основі особистісно-орієнтованого педагогічного процесу з метою реалізації завдань ІІ етапу креативної освіти. (З досвіду роботи кращих вчителів хімії: творчий звіт вчителя хімії Кисличуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мисюри О. П., творчий звіт вчителя хімії Зорянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сафонюк Г. Д.) відділ освіти Міщенко Л.М.Літуча Л. В.Мисюра О. П.Сафонюк Г. Д.

 

 1. Семінари для вчителів початкових класів
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Серпень Аналіз   роботи РМО за 2010-2011 н.р. та перспектива виконання стандарту початкової освіти. Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Стуліна О. В.Сахарук І. П.
Листопад Методичний аукціон «Реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою ланками освіти» відділ освіти Стуліна О. В.Сахарук І. П.Шевченко С. А.
Лютий Особливості мотивації учіння дітей шкільного віку, як засіб підвищення якості знань учнів Настасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Стуліна О. В.Сахарук І. П.

 

 

 1. Семінари для вчителів фізичної культури
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Серпень Аналіз роботи РМО,  навчальні програми, обговорення і затвердження плану роботи РМО на 2011-2012 навчальний рік Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Тимошенко А. С.Рибаченко О. А.
жовтень Настільний теніс, як варіативний модуль в системі фізичного виховання учнів а ЗНЗ, стан проблеми, перспективи ЗорянськаЗОШ І-ІІІ ст. Тимошенко А. С.Рибаченко О. А.
листопад Використання інноваційних інформаційних  технологій на уроках футболу Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Тимошенко А. С.Рибаченко О. А.
лютий Розвиток фізичних якостей на уроках баскетболу ВолодимирівськаЗОШ І-ІІІ ст. Тимошенко А. С.Рибаченко О. А.
березень Розвиток тактичного мислення волейболістів ВищетарасівськаЗОШ І-ІІІ ст. Тимошенко А. С.Рибаченко О. А.

 

 

 1. Семінари для вчителів трудового навчання
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Серпень Аналіз роботи РМО,  навчальні програми, обговорення і затвердження плану роботи РМО на 2011-2012 навчальний рік Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Тимошенко А. С.Утюж В. В.
жовтень Відродження національної культури засобами мистецтва та технічної творчості. Залучення української молоді  до надбань духовної та матеріальної культури українського народу Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Тимошенко А. С.Утюж В. В
грудень Проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 Тимошенко А. С.Утюж В. В
березень Шляхи підвищення ефективності уроків трудового навчання ВищетарасівськаЗОШ І-ІІІ ст. Тимошенко А. С.Утюж В. В

 

 

 

 1. Семінари для вчителів художньо-естетичного циклу
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Серпень Аналіз роботи РМО,  навчальні програми, обговорення і затвердження плану роботи РМО на 2011-2012 навчальний рік Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Пилипчинець О. С.Апросяненко О. О.
жовтень Відродження національної культури засобами мистецтва та технічної творчості. Залучення української молоді  до надбань духовної та матеріальної культури українського народу Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Пилипчинець О. С.Апросяненко О. О.
квітень Використання тренінгових технологій у художньо-естетичному навчанні ВищетарасівськаЗОШ І-ІІІ ст. Пилипчинець О. С.Апросяненко О. О.

 

 

 1. Семінари для педагогів-організаторів
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
вересень Технології педагогічної підтримки та супроводу індивідуального розвитку й саморозвитку особистості Будинок школяра Шевченко В. А.Кольгіна Т. О.
листопад Удосконалення моделі реалізації національно-патріотичного виховання в дитячих організаціях загальноосвітніх закладів Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 Шевченко В. А.Кольгіна Т. О.Паршикова Т. І.
лютий Застосування ігрових технологій в роботі педагога-організатора Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Шевченко В. А.Кольгіна Т. О.Яременко О. П.
квітень Підсумки роботи РМО за 2011-2012 навчальний рік Будинок школяра Шевченко В. А.Кольгіна Т. О.

 

 

 1. Семінари для класних керівників
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
вересень Аналіз роботи РМО класних керівників. Завдання на новому етапі роботи над науково-методичною проблемою. Роль класного керівника в активізації творчих здібностей школярів. відділ освіти Ібрагімова В. І.Євлаш Т. В.
грудень Психолого-педагогічний семінар з елементами тренінгу: «Конфлікти між учнями та класним керівником. Способи їх усунення. Попередження девіантної поведінки серед учнів» відділ освіти Ібрагімова В. І.Євлаш Т. В.
березень Творчий звіт «Класний! Класний керівник» відділ освіти Ібрагімова В. І.Євлаш Т. В.

 

 1. Семінари для соціальних педагогів та практичних психологів
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
вересень Аналіз роботи РМО, затвердження плану роботи на 2011-2012 навчальний рік відділ освіти Пилипчинець О. С.Горб І. С.
листопад Робота психолога по запобіганню шкільної дезадаптації учнів 5-х класів (діагностичний інструментарій, корекційно-відновлювальні та розвивальні програми) Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 Пилипчинець О. С.Горб І. С.
лютий Психологічний супровід підлітків ВищетарасівськаЗОШ І-ІІІ ст. Пилипчинець О. С.Горб І. С.Шарій В. О.Євлаш Т. В.
березень Релаксаційні заняття практичного психолога з учителями Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Пилипчинець О. С.Горб І. С.Євлаш Т. В.
травень Підведення підсумків, аналіз діяльності, підготовка звітної документації. Планування роботи на 2012-2013 навчальний рік Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 Пилипчинець О. С.Горб І. С.

 

 

 1. Семінари для шкільних бібліотекарів
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Аналіз роботи РМО, затвердження плану роботи на 2011-2012 навчальний рік Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Ємець Л. В.Солошенко О.Ю.
жовтень Відродження національної культури засобами мистецтва та технічної творчості. Залучення української молоді  до надбань духовної та матеріальної культури українського народу Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 Ємець Л. В.Сарана Н. Я.
квітень Впровадження новітніх технологій і методів обслуговування читачів у практику роботи шкільної бібліотеки Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 Ємець Л. В.Сарана Н. Я.

 

 

 1. Семінари для РМО вихователів ДНЗ району «Оздоровчі технології в освітній процес»
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
жовтень «Формування у дошкільнят свідомого ставлення до власного здоров’я» (Орієнтовні форми та прийоми роботи з старшими дошкільниками) :×           Стан здоров’я дітей, які відвідують дошкільні навчальний заклад×           Комплексний підхід до оздоровлення×           Використання інноваційних оздоровчих технологій (валеокорекція, імунна гімнастика, етюди, кольоротерапія) Мирівський ДНЗ «Золота рибка» Мисюра К. І.Саєнко С. В.

 

Хлюстова Л. Є. (лікар-педіатр)

 

Саєнко С.В.

 

Вихователі ДНЗ

«Золота рибка»

січень ×           Виховання з використанням оздоровчих технологій на свіжому повітрі (методика Ефіменського В. С.)×            Методика проведення медико-педагогічного всеобуча  для батьків Зорянській ДНЗ «Ромашка» Мисюра К. І.Саєнко С. В.Фефелова О. С.

Медична сестра ФАПУ

травень ×           Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні (субсфера «Я фізичне», «Я психічне»).×           Створення ортопедичних карт для допомоги батькам дітей з ортопедичною патологією. Чумаківський ДНЗ«Малятко» Мисюра К. І.Саєнко С. В.Тетеревятникова Л. Д.

 

Мисюра К. І.

 

 

 1. Семінари для РМО вихователів ДНЗ району «Соціалізація  – навчання жити в суспільстві»

 

Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
грудень Соціалізація у період дошкільного дитинства×           Навчання в позитивному розв’язанні життєвих ситуацій.×           Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні (особливості становлення життєвої компетентності дошкільника у різних соціальних інституціях) Преображенський ДНЗ «Теремок» Мисюра К. І.Похиленко Л. М.Магда О. І.

 

Мисюра К. І.

 

лютий Алгоритм впровадження інноваційних підходів у формуванні соціально-педагогічної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу Вищетарасівській ДНЗ «Казка» Мисюра К. І.Маслова В. В.Саєнко С. В.
березень Формування соціальної компетентності (сфера життєдіяльності люди) – практичне заняття×           Діагностика педагогічної компетентності вихователя.×           Аналіз роботи методичного об’єднання Китайгородський ДНЗ «Пролісок» Мисюра К. І.Балик Н. А.

 

Мисюра К. І.

 

Мисюра К. І.

 

 

 

 

 

5.Школа передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів

Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
жовтень Різноманітність технологій креативної педагогіки для формування комунікативної компетентності школярів КитайгородськаЗОШ І-ІІІ ст. Стуліна О. В.Скрипник А. І.
листопад Формування в учнів полікультурної компетентності засобами креативної освіти ВищетарасівськаЗОШ І-ІІІ ст. Стуліна О. В.Скрипник А. І.
лютий Соціальна компетентність – одна з умов впровадження креативної освіти ВолодимирівськаЗОШ І-ІІІ ст.МихайлівськаЗОШ І-ІІ ст.

 

Стуліна О. В.Скрипник А. І.
квітень Прояв в учнів компетенції саморозвитку та самовдосконалення як результат дії креативної освіти Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 Стуліна О. В.Скрипник А. І.

 

6.Школа резерву керівних кадрів

Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
листопад 1.Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу  (планування як етап управління загальноосвітнім навчальним закладом, планування управлінської діяльності директора)2.Річний план роботи ЗНЗ (алгоритм аналізу річного плану. Вимоги до складання, структура , розділи).

3. Календарний план роботи (технологія складання календарного плану, форми календарних планів. Значення в системі внутрішкільного контролю)

Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Міщенко Л.М.Філь Т.П.

 

 

 

Калашник Г.Д.

 

 

 

 

Зімненко І.О.

грудень 1.Взаємозв’язок контролю та педагогічного аналізу в роботі керівника  закладу (Аналіз уроку , як методи контролю за навчально – виховним процесом, Алгоритм підготовки до відвідування й аналізу уроку. Типові недоліки в роботі керівників під час відвідування і аналізу уроків. Вимоги  до сучасного уроку, схеми аналізу уроків).2.Наказ як управлінський акт внутрішкільного контролю і керівництва .3.Шкільна документація, вимоги до її ведення в загальноосвітньому навчальному закладі Томаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Міщенко Л.М.Шевченко Т.Ю.

 

 

 

 

 

 

Калашник В.А.

 

 

 

Топач Т.В.

Лютий 1.Планування управлінської діяльності директора.Тижневе планування роботи керівника навчального закладу. Цільові настанови тижня. Відповідність тижневого планування основній меті й завданням педагогічного колективу.2.Форми тижневого плану робо­ти. 3.Робота в мікрогрупах: складання тижневого плану роботи закладу на основі річних планів роботи базових загальноосвітніх навчальних закладів. ДобронадіївськаЗОШ І-ІІІ ст. Рубан А. Т.

 

 

 

 

 

 

 

Міщенко Л. М.

травень 1.Організація самостійної роботи слухачів школи2.Аналіз структури та змісту перспективного, річного планів роботи загальноосвітнього навчального закладу.3.Захист окремих розділів річ­ного плану роботи школи. Міщенко Л. М.Шевченко Т. Ю.Рубан А. Т.

 

 1. 4. Робота опорних закладів освіти

 

Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
Впродовж року Виховання культури здоров’я через формування еколого-валеологічного світогляду Томаківська ЗОШІ-ІІІ ст. №1 Зімненко І. О.,ЗДНВРТомаківської ЗОШІ-ІІІ ст. №1
Впродовж року Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність Томаківська ЗОШІ-ІІІ ст. №2 Калашник В. А.,ЗДНВРТомаківської ЗОШІ-ІІІ ст. №2
Впродовж року Забезпечення формування креативної особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення Чумаківська ЗОШІ-ІІІ ст. Сергійчук О. С.,Директор Чумаківської ЗОШІ-ІІІ ст.
Впродовж року Створення сприятливого освітньо-виховного середовища для формування інноваційної особистості КитайгородськаЗОШ І-ІІІ ст. Корнієнко О. Р.ЗДНВРКитайгородськоїЗОШ І-ІІІ ст.
Впродовж року Системний розвиток інтелектуальних і креативних здібностей учнів Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Фалій Л. А.ЗДНВРВищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Впродовж року Розвиток інноваційної особистості учня як передумова його інтелектуальності і духовного розвитку Добронадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Рубан А. Т.,ДиректорДобронадіївської ЗОШ І-ІІІ ст.
Впродовж року Організація роботи з дітьми п’яти річного віку Томаківський ДНЗ«Казка» Саєнко С. В.Методист ДНЗ«Казка»

 

 

 

 

 1. 5. Засідання районних творчих груп
  1. План засідань районної творчої групи «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
серпень Обговорення та затвердження плану роботи творчої групи на 2011-2012 навчальний рік. Розробка рекомендацій щодо використання варіативної складової навчальних планів для інтеграції змісту освіти для сталого розвитку в навчальні предмети відділ освіти Міщенко Л. М.Третяк М.Ю.
січень Розробка програми проведення районних педагогічних читань за темою «Освіта для сталого розвитку», створення «банку інформацій», що включає фонд опису результатів науково-методичних досліджень, картотеки мережі шкіл випереджаючої освіти, бібліотеку інформаційних матеріалів. відділ освіти Міщенко Л. М.Третяк М.Ю.
березень Проведення педагогічних читань за темою «Освіта сталого розвитку» (для заступників директорів з навчально-виховної роботи, керівників РМО, керівників творчих груп) відділ освіти Міщенко Л. М.Третяк М.Ю.,члени творчої групи

 

 

 1. План засідань районної творчої групи із впровадження обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
жовтень Тренінг «Розвиток креативності учнів і педагогів» відділ освіти Міщенко Л. М.Мисюра О. П.
грудень Особистісно-орієнтований підхід до організації діяльності з творчо обдарованими дітьми відділ освіти Міщенко Л. М.Мисюра О. П.
лютий Сучасний урок – спільна творчість вчителя і учня (творчий портрет вчителя) відділ освіти Міщенко Л. М.Мисюра О. П.

 

 1. План засідань районної творчої групи вихователів ДНЗ «Зі здоров’ям на ти»
Термін виконання Зміст роботи Місце проведення Відповідальні Відмітка про виконання
жовтень Вивчення нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, програм, вироблення рекомендацій щодо їх упровадження у навчально-виховний процес відділ освіти Мисюра К. І.Саєнко С.В.
жовтеньгрудень Розробка моделей, схем, методичних матеріалів для користування вихователями ДНЗ. ДНЗ «Казка»ДНЗ «Ромашка» Мисюра К. І.Саєнко С.В.Фефелова О. С.
січень Робота над створенням  методичних розробок, занять, розваг ДНЗ «Золота рибка» Мисюра К. І.Зубенко О. В.
лютий Робота над створенням   збірки матеріалів з народознавства про традиції, звичаї народу щодо збереження, зміцнення та відновлення здоров’я людини ДНЗ «Казка» Мисюра К. І.Саєнко С.В.
березень Розробка та надання методичних рекомендацій щодо інтенсивності занять фізкультурою з урахуванням рівня здоров’я кожної дитини, визначеного в процесі діагностування та медичного огляду дітей відділ освіти Мисюра К. І.Саєнко С.В.
квітень Робота над створенням  рекомендацій у рубрику «Батькам на пораду» ДНЗ «Золота рибка» Мисюра К. І.Зубенко О. В.
травень Розробка плану фізкультурно-оздоровчих заходів на 2012-2013 навчальний рік ДНЗ «Казка» Мисюра К. І.Саєнко С.В.
постійно ×           Інформування громадськості через засоби масової інформації.×           Поповнення методичних кабінетів літературою з питань здорового способу життя ДНЗ району Мисюра К. І.Завідуючі ДНЗ

 

 

VI. Організація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах   освіти

1. Експериментальна робота на рівні  Міністерства освіти і науки України

Забезпечити ефективну діяльність роботи Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на ІІІ етапі дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інноваційно-трансформаційний підхід до організації навчально-виховного процесу, як один із формуючих факторів особистісних компетенцій для сталого розвитку» та Томаківської  ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на ІІІ етапі дослідно-експериментальної роботи за темою: «Розробка моделі школи формування успішної, креативної особистості, як школи випереджаючої освіти для сталого розвитку».

 1. 2. Експериментальна робота на обласному рівні

Організувати та забезпечити ефективну діяльність дослідження пілотної школи Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за темою «Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій на становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових» та Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»

3. Інноваційна діяльність закладів

Організувати роботу  над науково-методичним проектом  «Креативна освіта  для розвитку інноваційної особистості в умовах  єдиного  освітнього простору  на засадах  сталості» в рамках  обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта  для  розвитку   інноваційної особистості».

Визначити теми навчальних закладів щодо реалізації науково-методичного проекту «Розвиток креативності – запорука формування інноваційної особистості» в рамках обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної  особистості» за напрямками:

Назва ЗНЗ Напрям роботи
1 Томаківська ЗОШ № 1 Створення власної моделі школи як креативного освітнього закладу
2 Томаківська ЗОШ № 2 Формування креативної, успішної особистості в умовах розробки моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку
3 Виводівська ЗОШ І-ІІІ ст. Створення умов для розвитку й самореалізації особистості в умовах використання інноваційних технологій креативної освіти
4 Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ Системний розвиток інтелектуальних і креативних здібностей учнів
5 Володимирівська ЗОШ І-ІІІ Впровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів в системі креативної освіти
6 Добронадіївський НВК Розвиток інноваційної особистості учня як передумова його інтелектуальності і духовного розвитку
7 Зеленогайський НВК Розвиток креативності всіх учасників педагогічної співпраці, який сприяє творчій самореалізації, отриманню нового продукту інтелектуальної діяльності
8 Зорянська ЗОШ І-ІІІ ст. Забезпечення креативного розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу через інноватику змісту освіти
9 Кисличуватська ЗОШ І-ІІІ ст. Впровадження інноваційних технологій навчально-виховному процесі, як засіб формування креативної особистості
10 Настасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Організація самостійної роботи учнів на уроках та в позаурочний час через формування ключових компетенцій учнів на основі використання сучасних методів активного та практичного навчання і виховання
11 Китайгородська ЗОШ І-ІІІ ст Створення сприятливого освітньо-виховного середовища для формування інноваційної особистості
12 Преображенська ЗОШ І-ІІІ ст. Застосування нетрадиційних методів навчання та виховання з метою стимулювання навчання  креативності учнів
13 Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ст. Забезпечення формування креативної особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення
14 Глухівський НВК Стимулювання учнів до самостійної освітньої діяльності, яка забезпечує їм саморозвиток, креативність мислення в ході оволодіння знаннями
15 Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст. Виховання соціально-активної та позитивно спрямованої особистості, адаптованої до динаміки сучасного життя
16 Сергіївська ЗОШ І-ІІ ст. Розвиток креативності-запорука формування інноваційної особистості
17 Будинок Школяра Формування креативної особистості, адаптованої до реалій життя

 

VII. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників

 1. 1. Вивчення роботи шкільних методичних кабінетів

 

Зміст роботи Терміни виконання Відповідальний
1. Система науково-методичної роботи вЗорянській ЗОШ І-ІІІ ступенівКитайгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лютий 2012Грудень 2011 Міщенко Л. М.
2. Вивчення ефективності роботи сайтів закладів освіти Жовтень 2011 Міщенко Л. М.Паславський С. К.
3. Система роботи з обдарованими дітьми в Китайгородській ЗОШ І- ІІІ ступенів Грудень 2011 Ібрагімова В. І.
4 Система науково-методичної роботи в Преображенській ЗОШ І-ІІІ ст. Квітень 2012 Міщенко Л. М.

 

 

2. Вивчення питань за різними напрямками

 

Термін виконання Зміст роботи Відповідальний
Вересень Про науково-методичне забезпечення діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік Міщенко Л. М,
Про забезпечення педкадрами та їх тарифікація Заєць В.М..
Організація навчально-виховного процесу в 1-х класах школи І ступеня. Стуліна О. В.
Організація  роботи  по збереженню фондів  шкільних бібліотек . Ємець Л.В.
Про Всеукраїнську акцію «Живи, книго!» Ємець Л.В.
Про організацію роботи з молодими спеціалістами та вчителями, що навчаються заочно Заєць В.М..
Про організацію гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Ібрагімова В. І.
Про організацію правовиховної роботи за 9 місяців поточного року. Ібрагімова В. І.
Про хід виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку Баранець Т. І.
Про стан профорієнтаційної роботи серед випускників Баранець Т. І.
Жовтень Про хід виконання чинного законодавства щодо отримання дітьми обов’язкової середньої освіти. Баранець Т. І.
Про хід підготовки до атестації педкадрів. Заєць В.М..
Стан роботи та результативність психологічної служби Пилипчинець О. С.
Про методичне забезпечення організації навчання хворих дітей вдома Баранець Т. І.
Листопад Про  роботу  по  підбору  та розстановці  педкадрів,  формуванню  кадрового  резерву  в навчальних закладах. Заєць В.М..
Методичне забезпечення організації роботи щодо  попередження дитячої злочинності в школах району Ібрагімова В. І.
Про систему роботи і планування шкільних бібліотек. Ємець Л.В.
Про хід виконання Положення про атестацію педагогічних працівників у навчальних закладах. Заєць В.М..
Стан викладання фізичної культури серед дітей та учнівської молоді в школах району та по виконанню Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Тимошенко А. С.
Грудень Про стан викладання курсу етика Баранець Т. І.
Про нормативно-правове, методичне забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей в закладах освіти Пилипчинець О. С.
Про хід виконання Положення про атестацію педагогічних працівників у навчальних закладах. Заєць В.М..
Про стан комп’ютеризації та інформатизації , використання  ІКТ в навчально-виховному процесі Паславський С.К.
Січень Результативність науково-методичної роботи за підсумками І семестру 2011-2012 навчального року Міщенко Л. М,
Про хід виконання Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Пилипчинець О. С.
Лютий Про роботу шкільних атестаційних комісій по визначенню рейтингу вчителів, що атестуються в 2012 р. Заєць В.М..
Стан наступності у роботі дитячих дошкільних закладів та шкіл Мисюра К. І.
Про дотримання режиму навчально-виховного процесу в 1-х класах початкової школі Стуліна О. В.
Березень Про хід організації  навчання хворих дітей вдома Баранець Т. І.
Про організацію повторення навчального матеріалу, підготовку до  державної підсумкової атестації  в загальноосвітніх  навчальних закладах. Баранець Т. І.
Квітень Про підготовку до організованого закінчення 2011-2012 н.р. Стуліна О. В.
Про хід місячника щодо дотримання законодавства про обов’язкову середню освіту Баранець Т. І.
Про проведення акції «Живи, книго» Ємець Л.В.
Про методичне забезпечення  виконання комплексних заходів екологічного виховання Зямко Н. Х.
Про роботу по працевлаштуванню випускників. Баранець Т. І.
Про хід профорієнтаційної роботи щодо працевлаштування випускників з числа дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування Пилипчинець О. С.
Травень Про методичне забезпечення превентивного виховання. Ібрагімова В. І.
Підготовка документації до державної підсумкової атестації. Баранець Т. І.
Здійснення супроводу щодо представлення учнів 9х, 11х класів до нагородження. Баранець Т. І.
Про хід підготовки закладів освіти  до літньої оздоровчої кампанії Пилипчинець О. С.Мисюра К.І.
Хід державної підсумкової атестації в 4 класах Стуліна О. В.
Червень Хід державної підсумкової атестації в 9 та 11 класах Баранець Т. І.
Хід навчальної практики та екскурсій Баранець Т. І.

 


VIII. Організація та проведення представницьких педагогічних та масових учнівських заходів

1. Представницькі педагогічні заходи

 

Термін проведення Назва заходу Учасники Відповідальний
Серпень Серпнева конференція педагогічних працівників Педагогічна громадськість району Присташ Ю А.Міщенко Л. М.
Жовтень ІІІ Всеукраїнська виставка «Інноватика в освіті України» Томаківська ЗОШ №1Томаківська ЗОШ №2ВищетарасівськаЗорянська

Володимирівська

Китайгородська

Чумаківська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

Міщенко Л.М.
Березень Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади» Міщенко Л.М.
жовтень XI  Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 210-річчю від дня народження М. В. Остроградського «Науково-педагогічна спадщина Михайла Остроградського і сучасні проблеми освіти» Присташ Ю А.,методисти  відділу освіти Присташ Ю А.Міщенко Л. М.

2. Олімпіади

2.1. Олімпіади в основній та старшій школі

З метою виконання обласної комплексної програми “Творча обдарованість” (на період 1999-2012р.р) провести олімпіади серед учнів навчально-виховних закладів: I етап – шкільні; II етап – районні; III етап – обласні; IV етап – всеукраїнські.

Місяць Предмет Відповідальний Голова м/о
Листопад Математика Заєць В. М. Колісник С. І.
Фізика Ємець Л. В. Стукало Т.О.
Хімія Міщенко Л. М. Літуча Л. В.
Іноземна мова Баранець Т. І Паславська Л. О.
Біологія Міщенко Л. М. Вовкобрун Л. М.
Географія Зямко Н. Х. Шмаглій О. М.
Інформатика (І та ІІ тур) Паславський С. К. Дузенко Р. А.
Економіка Зямко Н. Х. Шмаглій О. М.
Обслуговуюча праця Тимошенко А.С. Утюж В. В.
Технічна праця Тимошенко А.С. Утюж В. В.
Українська мова та література Ібрагімова В. І. Хижняк І. В.
Світова література Баранець Т. І. Голота Т М.
Істрія та право Баранець Т. І. Щека Н. А.
Січень-лютий Обласні предметні олімпіади ІІІ етап Методистивідділу освіти Голови РМО
Березень Всеукраїнські предметні олімпіади (ІVетап) Методистивідділу освіти Голови РМО

 

 

3. Конкурси педагогічної майстерності та учнівські конкурси

3.1. Конкурси педагогічної майстерності

 

Дата Номінація Місце проведення Відповідальний
Районний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2012»
грудень біологія Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міщенко Л. М.Вовкобрун Л. М.
грудень Фізична культура Зорянська ЗОШ І-ІІІ ст. Тимошенко А. С.Рибаченко О. О.
Етика Баранець Т.І.
грудень Англійська мова Відділ освіти Баранець Т.І.Паславська Л. О.
грудень Українська мова та література Зеленогайська ЗОШ І-ІІІ ст. Ібрагімова В. І.Хижняк І. В.

 

2.2 учнівські конкурси

Термін проведення Назва конкурсу відповідальні
Еколого-натуралістичні конкурси
Вересень-жовтень «Галерея кімнатних рослин» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Вересень-жовтень «Юні квітникарі» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Вересень-жовтень Конкурс проектів озеленення інтер’єру та ландшафтного дизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-листопад «Рідкісні рослини – символи України» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-листопад «До чистих, джерел» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-листопад «Мій рідний край – моя земля» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-листопад «Географічний майданчик в дії» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-грудень «В об’єктиві юного натураліста» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-грудень «До чистих джерел» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-грудень Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-грудень «Енергія і середовище» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-березень «Парки – легені міст і сіл» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
березень Фестиваль дитячої екологічної творчості Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Листопад-грудень «На кращого юного майстра народних ремесел» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Листопад-грудень «Дивовижний світ природи» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Грудень-січень «Intel-Еко Україна» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Лютий – квітень Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів хіміко-біологічного факультету ДВ МАН України Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Березень – квітень Обласний фестиваль дитячої екологічної творчості Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Травень, вересень, жовтень «Школа – мій рідний дім» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Еколого-натуралістичні акції
щочетверга «Благоустрій України» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Вересень-жовтень «День юного натураліста» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-листопад «Птах року» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень-грудень «Плекаємо сад» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень – березень «Галерея кімнатних рослин» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
грудень Всеукраїнська екологічна акція-конкурс «Цікаве дозвілля – чисте довкілля» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Січень «Дерево життя» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
травень «Первоцвіти Дніпропетровщини» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
травень «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Еколого-натуралістичні проекти
Жовтень – листопад «Балки Придніпров’я» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Жовтень – листопад «Оптимізація озеленення території навчальних закладів» Зямко Н. Х.Вовкобрун Л. М.
Спортивні конкурси
жовтень Конкурс-вікторина «Знавець олімпійського руху» Тимошенко А. С.
жовтень Конкурс малюнків, літературних творів «Олімпійський рух: історія і сьогодення» Тимошенко А. С.Івахненко О. В.Ібрагімова В. І.
Туристсько-краєзнавчі конкурси
вересень Змагання з техніки пішохідного туризму Бусько І. О.
Жовтень Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна» Бусько І. О.
жовтень Обласний туристсько-краєзнавчий конкурс «Золотий колобок» Бусько І. О.
листопад Обласний конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики Бусько І. О.
лютий Обласні змагання з гірського туризму серед учнівської молоді в закритих приміщеннях «Рукавичка» Бусько І. О.
квітень Обласні змагання зі спортивного орієнтування Бусько І. О.
Предметні конкурси
жовтень Регіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»
листопад Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика Ібрагімова В. І.
Грудень – січень Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т. Шевченка Ібрагімова В. І.
Січень «Чарівна книжка» Ібрагімова В. І.
Квітень Обласний конкурс «Мирний космос» Ібрагімова В. І.
Вересень – листопад Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Заєць В. М.Стуліна О. В.
Жовтень – грудень Регіональний конкурс «Патріот» Ібрагімова В. І.
Жовтень – грудень Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» Ємець Л. В.
Вересень – жовтень Конкурс «Русский медвежонок» Баранець Т. І.
Вересень – жовтень Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» Баранець Т. І.
Художньо-мистецькі конкурси
березень Всеукраїнський конкурс писанкарства «Воскресни, писанко» Івахненко О. В.
березень Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій рідний край» Івахненко О. В.
вересень Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Мій будинок, моє подвір’я» Івахненко О. В.
вересень Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Безпека та мир в Україні» Івахненко О. В.
березень Всеукраїнський конкурс «Моє Придніпров’я» Ібрагімова В. І.
квітень Обласний конкурс «Космічні фантазії» Івахненко О. В.
квітень Обласний конкурс «Космічна Одисея» Івахненко О. В.
листопад Обласна фольклорно-етнографічна експедиція «Звичаї, обряди та традиції мого краю» Бусько І. О.
квітень Обласний конкурс дитячого малюнка «Чорнобильська палітра» Івахненко О. В.
листопад Всеукраїнський конкурс учнівської творчості Ібрагімова В. І.
листопад Обласний конкурс на кращу організацію по проведенню Тижня права Ібрагімова В. І.
Грудень – січень Обласний конкурс «Собори наших душ» Ібрагімова В. І.
Конкурси за різними напрямками
грудень Обласний конкурс «Територія закону» Ібрагімова В. І.
листопад Обласний конкурс «Право очима дитини» Ібрагімова В. І.
листопад Обласний конкурс «Охорона праці очима дітей» Ібрагімова В. І.
листопад Обласний конкурс «Податки очима дітей» Ібрагімова В. І.
грудень Конкурс «Геліантус» Зямко Н. Х.
листопад Конкурс «Бобер» Паславський С. К.
грудень Інтелектуальний конкурс з англійської мови «Пазл» Баранець Т. І.
березень Конкурс «Соняшник» Ібрагімова В. І.
Січень – березень «Обдаровані діти – надія України» Ібрагімова В. І.
Листопад Всеукраїнський конкурс «Колосок» Ємець Л В.
Выбирая университет в Долгопрудном нужно посетить ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ВЫСШЕГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ