Вплив сучасних педагогічних технологій на формування здоров’язберігпючої компетентності молодшого школяра

 6 лютого 2013 року в Преображенській ЗОШ І-ІІІ ст. відбулося звсідання Школи підвищення фахової майстерності на тему “Вплив сучасних педагогічних технологій на формування здоров’язберігаючої компетентності молодшого школяра

Презентація “Вплив сучасних педагогічних технологій на формування здоров’язберігаючої компетентності” (автор Данильченко Н.О.)

Аналіз роботи вчителів початкових класів про застосування сучасних педагогічних  технологій на формування здоров’язберігаючої компетентності молодшого школяра у Преображенській ЗОШ І-ІІІ ст. .

Людство дедалі більше усвідомлює необхідність перетворення свого життя на безпечне, здорове і радісне. Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого способу життя, який би складав би основу довготривалого ощадливого розвитку людини. Науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не здатні подолати загрозу  екологічної катастрофи. Потрібна нова філософія, нові моральні імперативи – зобов’язання кожної людини і людства в цілому. Загалом, ідеться про таку систему цінностей, складову культурного світогляду, яка не залежала б від економічних сплесків чи занепадів у яких захист і збереження природи вважались би такою ж цінністю, як і саме життя.

            Саме на таких засадах сформувалось поняття стійкий, або сталий розвиток. Уперше поняття стійкий розвиток було сформульовано у Доповіді Міжнародної комісії з питань екології та розвитку ООН (1987 рік).  Поняття стійкого розвитку  трактувалось у цьому документі просто і конкретно: такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби.

Реалізуючи завдання поставлені перед епохою, в річному плані  Школа підвищення фахової майстерності (ШПФМ) була  спланована робота, яка передбачала впровадження в педагогічну практику вчителя початкових класів формування знань ключових компетентностей молодших школярів, що сприяють збереженню здоров’я.

Заняття  Школи підвищення фахової майстерності , слухачами, якої є 14 вчителів шкіл району, куратор методист методичної служби відділу освіти Стуліна О.В., було проведено на базі Преображенської ЗОШ І-ІІІ ступенів за темою «Вплив сучасних педагогічних технологій  на формування здоров’язберігаючої компетентності молодшого школяра». Основними завданнями були розкриття про основні ресурси планети, їх обмеженість і не відтворюваність, екологічних проблем планети та фактори впливу на екологічний стан навколишнього середовища, взаємозв’язків у довкіллі, можливостей дії щодо зменшення негативного впливу людини на довкілля.

Згідно плану роботи, який включав  науково-теоретичний блок. Заступник  директора з навчально-виховної пороти Швігель Н.К. – заслужений працівник народної освіти, розкрила напрямки роботи закладу по формуванню здоров’язберігаючої  компетентності школяра в рамках входження до  європейського освітнього простору з впровадженням  Європейських стандартів у зміст освіти.  Наголосила, що ці ідеї є базовими Державного стандарту початкової освіти.

Вчитель початкових класів цієї школи Данильченко Н.О., розкрила напрацьовані форми роботи в початкових класах щодо реалізації освітньої галузі стандарту «Здоровֹ’я і фізична культура», метою якої є формування  здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього.

У практичному блоці вчитель 1 класу Марченко Н.Г. на уроці природознавства  на тему «Які рослини прикрашають твій рідний край?», познайомила учнів з рослинністю рідного краю та квітами класу, які були висаджені малятами на початку шкільного життя та переконала вихованців шляхом дослідницької роботи про користь рослин в екологічному середовищі.

Учні 4 класу (вчитель Шатіло Т.Й.), на занятті екологічного гуртка «Квіточка», який працює за курсом «Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку» за О.І.Пометун, показали дослідження по використанню рослинного ресурсу в житті людини та шляхи збереження і збагачення його.

Застосування  вчителями інноваційних педагогічних технологій (на відвіданих уроках критичного мислення, проектної, інтерактивної, здоров’язбережувальної, інформаційна комунікативна технологія (ІКТ)) що дали можливість учням глибоко проаналізувати можливість кожної  особистості у формуванні здоров’язбережувальних навичок. Адже заняття, яке проводиться з використанням ІКТ, в силу  своєї наочності, барвистості і простоти, приносять найбільший ефект , який досягається підвищеним психоемоційним фоном під час сприйняття навчального матеріалу.

Четвертокласники  накреслили плани з озеленення села та практичні дії стосовно захисту грунту від зараження.  Як приклад цього в закладі діє договір проект «Дай шанс майбутньому», який направлений на виховання в учнів потреби опікуватися станом  навколишнього середовища с. Преображенка з цією метою в школі впроваджено збір відпрацьованих елементів живлення та з послідуючою відправленою на переробку до заводу Аргентум м. Львова.

Уроки були нестандартними, в центрі яких – особистість учня, його  інтелектуальний розвиток. Такі уроки дають змогу дитині мислити, аналізувати, порівнювати, шукати, спостерігати, досліджувати.

Слухачі вдячні педагогічному колективу на чолі з директором школи Аксьоновим С.М. за  турботу про природу рідного краю та безцінний вклад у збереження життя на Землі.

Керівник школи підвищення  фахової майстерності вчителів початкових класів району Скрипник А.І.

Залишити відповідь

Увійти через: