Засідання РМО вчителів художньо-естетичного напрямку (18.01.2017)

Засідання вчителів РМО художньо-естетичного напрямку (18.01.2017)

Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості вчителя та учнів

18 січня в Томаківському НВК №1 пройшов науково-методичний семінар за темою «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості вчителя та учнів. Формування особистості, зорієнтованої на творчу діяльність. Нестандартні уроки як форма розвитку креативності учнів».

Учасники семінару вчителі художньо-естетичного циклу, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» та «Художню культуру». В рамках семінару присутні мали можливість ознайомитись з роботою закладу над реалізацією Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в освітній галузі «Мистецтво»; демонстрацією впровадження технології наскрізного навчання через інтегрування уроків зарубіжної літератури та художньої культури.

Керівник районного методичного об’єднання Апросяненко О. О., презентувала інноваційні педагогічні  технології, що застосовуються для удосконалення уроку як засобу розвитку творчості вчителя та учнів. Інтегровані курси в галузі мистецтва, окрім застосування елементарних міжпредметних зв’язків, мають ще й додаткові резерви для нарощування мистецьких знань та уявлень учнів, зростання їх художньої складності, духовно-світоглядної та емоційно-естетичної наповненості. Дидактичний  інструментарій  цих технологій ґрунтується на методах і прийомах порівняння –  встановлення спільних  і відмінних рис між різними художніми явищами, та аналогії – пошуку часткової схожості між ними за допомогою виявлення та стимулювання образних асоціацій

За планом роботи науково-методичного семінару присутні відвідали урок інтегрованого курсу «Мистецтво» у 8 класі тема «Живопис та мода класицизму», який провела Похиленко Н.А, вчитель образотворчого мистецтва та майстер-клас Бочкарьової О. Р., вчителя зарубіжної літератури і  художньої культури інтеграція уроків зарубіжної літератури і художньої культури за технологією наскрізного навчання. Інтегрований урок зарубіжної літератури і художньої культури в 9класі «Культура романтизму. Г.Гейне – видатний німецький поет-романтик. В кінці роботи семінару методичне об’єднання виробило рекомендації для застосування в роботі

  1. Надавати перевагу комбінованому уроку з елементами інтеграції, а також уроку уведення в тему, поглиблення в тему, урокам закріплення і узагальнення знань та підсумковому контрольному уроку (з підготовленим тематичним оцінюванням навчальних досягнень учнів).
  2. Використовувати нетрадиційні типи уроків особливу увагу слід приділити урокам-екскурсіям, урокам-подорожам, урокам-вікторинам, урокам-проектам, урокам-дискусіям
  3. Перевагою в роботі повинні стати практичні і творчі форми роботи: практичні творчі завдання до вивчення архітектури, скульптури, живопису певного стилю, декоративного, музичного і театрального мистецтва.
  4. Використовувати електронні види навчання, що дозволить учням за наявності Інтернет-зв’язку та індивідуального гаджету миттєво відвідати віртуальний концерт-зал, насолодитися шедевром живопису або споглядати скульптурні шедеври видатних музеїв світу, познайомитися із творчістю композитора чи виконавця через перегляд мистецького фільму, презентації, ролика.
  5. Формувати творчу компетентність школяра  як  одну із  ключових.
  6. Спрямовувати зусилля  на  поступовий,  поетапний пошук та постійно проводити відбір творчо розвинених дітей у  процесі їх навчання та індивідуальної  роботи.
  7. Використовувати тренінгові методи навчання, у рамках  яких  можна  організувати  певні  розвивальні  впливи,  знімати  типові  для  даної  дитини  психологічні  «перепони»  тощо.
  8. Використовувати художньо-педагогічні технології для розвитку творчої компетентності школярів
  9. Реалізовувати інтеграцію через систему творчих  завдань інтегративного типу

Залишити відповідь

Увійти через: