Зеленогайський НВК (філологічний профіль)

Філологічний напрям
Профіль – Українська філологія

Пріоритетні напрямки роботи:

 Створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів та потреб учнів, які мають нахили до філологічних дисциплін;
 Надання необхідних компетенцій для формування у школярів орієнтації на майбутню професійну діяльність;
 Формування основних компетентностей, які дозволяють вирішувати проблеми в професійному, соціальному, повсякденному житті.
Мета профілю:
 формування усвідомленого ставлення до української мови як інтелектуальної, духовної, моральної й культурної цінності, потреби знати сучасну українську літературну мову й досконало володіти нею в усіх сферах суспільного життя,
 готовності до адекватного вибору й отримання професійної гуманітарної (філологічної) освіти;
 розвиток інтелектуально-креативних здібностей, прагнення до творчого осягнення вершин української культури й мистецтва слова;
 виховання потреби безперервно вдосконалювати власне мовлення;
 оволодіння вміннями сприймати, впізнавати, аналізувати, зіставляти мовні явища й факти, коментувати, оцінювати їх під кутом зору нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування;
 сприймати мову як мистецьке явище, що має етичну й естетичну цінність;
 формування вмінь і навичок переконливо викладати свої думки, дискутувати, використовуючи різні способи аргументації та ілюстрування прикладами, вести діалог із співрозмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого етикету;
 працювати з різними типами текстів, з мовними формами різних жанрів, стилів і підстилів.

Очікуванні результати:

 Отримання цілісної системи знань для подальшої професійної самореалізації;
 Поглиблення художнього сприйняття учнями літературних творів;
 Розвиток творчих та художньо-естетичних здібностей;
 Формування певних теоретичних знань, умінь, навичок;
 Вдосконалення техніки написання та перекладу творів.

Здобутки

Учні Зеленогайського НВК є активними учасниками:
Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика
Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка
Українознавчої гри «Соняшник»;
Літературно-мистецьких конкурсів «Собори наших душ», «Об’єднаймося ж, брати мої».

Залишити відповідь

Увійти через: