Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (географічний профіль)

Природничо – математичний напрям
[nggallery id=12]

Географічний профіль

Сучасна система освіти має забезпечити  всебічний розвиток індивідуальності дитини. З цією метою у 2010-2011 навчальному році в школі за результатами тестування, анкетування та за заявами учнів, в рамках профілізації старшої школи, було введено географічний профіль у  10-А класі.

Загальною метою курсу є удосконалення уяви учнів про географічну картину світу, утвердження поняття про географію як конструктивну науку і формування географічного мислення на основі історичного, територіального, комплексного, типологічного, проблемного і конструктивного підходів.

Географічний профіль у 10 – 11 класах реалізовує такі основні завдання :

  • поглибити географічну і економіко-соціальну освіту учнів через вивчення глобальних територіально-диференційованих господарських, соціокультурних і соціоекологічних проблем, розкрити роль окремих держав і народів у світовій економіці і політиці;
  • узагальнити й систематизувати попередні знання учнів з географії на значно вищому рівні;
  • сформувати уявлення про територіальну організацію господарства і населення окремих регіонів і держав світу;
  • виховувати в учнів особистісні риси громадянина України, загальнолюдську  духовну  ціннісну орієнтацію, сприймати ідеї гуманізму та демократизму, патріотизму і взаєморозуміння між народами, утверджувати ідеї демократії, добра та  справедливості.

Для розв’язання цих завдань у школі створений географічний кабінет, робота якого спрямована на формування в учнів географічної картини  світу, просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, соціально-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі.

Матеріальна база кабінету задовільна. У наявності є всі необхідні

географічні мапи, атласи, контурні карти, методично-наукова література і т.п.

Вчитель Дружко А.Т. на уроках розкриває важливі й актуальні проблеми сучасної  географії, впроваджуючи інноваційні технології навчання: різнорівнева, проблемна, модульна, проектна, інтерактивна.

На уроках панує довірливо-творча атмосфера. Учні  під  керівництвом вчителя розв’язують географічні, екологічні й соціально-економічні задачі, здійснюють порівняльний аналіз, проводять дискусії, семінари, презентації, ділові ігри, засідання круглого столу, пишуть реферати, проекти.

При виконанні практичних робіт формує здатність і готовність  учнів до використання географічних знань і умінь у повсякденному житті, сприяє збереження навколишнього середовища та соціально-відповідальної поведінки школярів; виявленню причинно-наслідкових зв’язків; орієнтуванню на місцевості, плані, карті, в ресурсах Інтернету і т.п.

На уроках вчитель  створює різні проблемні ситуації, навчає учнів вирішувати проблеми, формує уміння бачити протиріччя, вчить формувати самостійно проблему. При цьому учні отримують досвід творчої діяльності.

Застосовуючи технологію модульного навчання Анатолій Тимофійович вчить

учнів самостійно або з його допомогою досягти конкретну мету. Методи модульного навчання застосовує такі, як робота в іграх, робота в групах, надання індивідуальної допомоги.

Учні працюють за підручником Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг. Географія 11 клас  профільний рівень та програмою МОН  України для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Географія. Економіка. К. 2010 (профільний рівень).

В позаурочний час вчитель проводить індивідуальні та групові  консультації. Готує учнів до здачі державної атестації з географії у 11 класі та ЗНО.

Набуті знання з географії 17 % учнів в майбутньому знадобляться в подальшому навчанні. Дві учениці 11 класу Мороз Ольга та Хорунжа Анастасія мріють стати вчителями географії. Готуються до здачі ЗНО з географії.

Профільне вивчення географії дає гарантований педагогічний результат – формування всебічно розвиненої особистості учня.

Провалили ЗНО? Не беда! Поступайте в польские ВУЗы без ЗНО! С более подробной информацией о том, как поступить в Польшу можно ознакомиться на сайте study-and-travel.net.

Залишити відповідь

Увійти через: