Вищетарасівська ЗОШ (художньо-естетичний профіль)

Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Художньо-естетичний напрям

Художньо-естетичний профіль


За результатами тестування, анкетування, бесід та запитів учнів і батьків в 2011-2012 навчальному році в школі, в рамках профілізації старшої школи, введено художньо-естетичний профіль (10-Б клас). Цей профіль передбачає поглиблене вивчення художньої культури.

Художньо-естетичний профіль

Художньо-естетичний  профіль реалізує такі завдання :

– формування гармонійно розвинутої особистості з почуттям

громадського обов’язку

– вироблення у школярів системи художніх уявлень, поглядів, які

можуть допомогти їм виявити в собі дійові критерії естетичних

цінностей;

– розвиток обдарованих дітей;

– виховання в учнів потреби у творчій самореалізації та духовному

самовдосконаленню в процесі опанування цінностями світової

культури.

Апросяненко О.О.
Апросяненко О.О.

Вчитель художньої культури Апросяненко Олена Олександрівна на

уроках упроваджує технології творчого виховання, різнорівневого. розвивального. проблемного навчання. проектні, інтерактивні та інтегративні технології. Упровадження проектних,  інтерактивних, мультимедійних технологій, інтеграції знань, методів та прийомів навчання має місце під час проведення інтегрованих уроків із художньої культури. історії. літератури, спонукає учнів до пошукової та творчої мистецької діяльності.

В школі створено профільний кабінет-студію з художньої культури.

Робота кабінету спрямована відповідно до науково-методичної проблемної теми : «Формування творчих здібностей учнів в художньо-естетичному освітньому просторі».

Кабінет має дві зони : більша зона – навчальна, де проходять уроки. Менша зона – міні виставкова студія, де проходять виставки творів образотворчого мистецтва видатних митців та учнів школи. Кабінет оснащено ноутбуком та мультимедійним проектором. Це дає змогу учням віртуально здійснювати різні подорожі та екскурсії, а вчителю залучити дітей до творчої співпраці.

В рамках профільного вивчення предмету «Художня культура» школа

є експериментальним майданчиком з упровадження медіа освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів з 12.09.2011 року по 31.12.2016 року за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів».

За рахунок варіативної складової для учнів 10-Б класу введено факультатив «Етикет» та спецкурс «Медіа-культура».

Мета курсу – підготувати учнів до розумного, вдумливого сприйняття сучасного інформаційного простору через навчання теорії розвитку та особливостей функціонування засобів масової інформації. Через

розвиток  комунікативних умінь учнів та через закріплення в них навичок

самостійного, творчого створення, передачі та спостереження медіаінфор-

мації, а також навичок захисту від можливої негативної інформації.

Основними поняттями медіа освітнього курсу   є:

1. медіакультура, відео-культура;

2. види ЗМК;

3. медіа-технології;

4. медіа-текст;

5. мова медіа;

6. медіа-виробник;

7. медіа-репрезентація;

8. медіа-споживач;

9. медіа-творчість.

На уроках учні разом з вчителем Апросяненко О.О.  створюють

проекти, презентації та дослідження.

В рамках експерименту учні 10-Б  та 11-х класів взяли участь в анкетуванні для з’ясування рівня медіакультури. Вчителі школи взяли участь в опитуванні «Проблеми та перспективи впровадження вітчизняної соціально-психологічної моделі медіа освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області».

Вищетарасівська  ЗОШ І-ІІІ ст. є опорною школою з  художньої

культури. З цією метою в школі проводиться  системна допрофільна

підготовка.  В 5 – 6 класах викладається предмет «Етика». За рахунок

варіативної частини в 6 класах введено факультатив «Вступ в естетику»,

в 8 класах  курс за вибором «Світова художня культура», а учні 9-х

класів відвідують заняття з «Дизайну».

З метою художньо-естетичного виховання учнів в школі проводиться

позаурочна робота, яка передбачає організацію колективних і групових форм діяльності учнів поза межами класу і школи, але під керівництвом або за участю вчителів. В школі працюють гуртки : «Декоративно-прикладне

мистецтво» (при ГПД),  які двічі на рік організовують тематичні виставки. Вокально-хореографічний гурток  «Ритми дитинства»-  активний учасник шкільних, сільських та районих заходів.

Учасники туристсько-краєзнавчого гуртка «Мандрівник», під керівництвом

Тимошенко С.Ю. (вчитель історії) третій рік поспіль реалізують проект

«Сім чудес України». Вони вже відвідали п’ять  чудес і результатом цих

подорожей  в школі  створено стенд «Сім чудес України».

Учні 10-Б клас (художньо-естетичний профіль) є активними учасни-

ками народного театру при сільському Будинку культури.  В цьому році

ними  було підготовлено  уривок з  твору М.Гоголя «Вечори на хуторі

близ Диканьки».