Зеленогайський НВК (інформаційно-технологічний напрям)

Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання суттєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, формування в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаною з нею професійної діяльності , підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.

Під час виконання завдань в учнів відбувається розвиток логічного та аналітичного мислення та основних видів розумової діяльності: уміння використовувати індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, робити висновки;

–       формування теоретичної бази знань учнів щодо процесів перетворення, передавання та використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій в розвитку сучасного суспільства;

–       розвиток уміння розв’язувати змістовні задачі різного рівня складності, користуючись відомими теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою.

Матеріально-технічне оснащення

В школі є:

v 1 комп’ютерний кабінет (7 комп’ютерів);

v Мультимедійний проектор;

v 2 принтери;

v DVD;

v 2 музикальні центри;

v Телевізор;

v Ноутбук.

з/п

Кількість класів Кількість учнів На 1 комп’ютер
1 9 70 7
КЛАСИ
2 1 6 1
3 2 5 1,5
4 3 6 1
5 4 7 1
6 5 7 1
7 7 9 2
8 9 8 2
9 10 10 2
10 11 5 1

 

Учні  школи – активні учасники шкільних та районних етапів Всеукраїнських турнірів та олімпіад. В школі серед учнів проводяться інтелектуальні змагання, що мають інший формат і є більш особистими.

На уроках інформатики учні навчилися робити комп’ютерні (мультимедійні) презентації, які містять текст, графічні зображення, звукові та відео об’єкти.

Мультимедійними  даними називають дані, для подання яких використовують різні способи та які людина сприймає одночасно кількома органами чуття. (Фрагмент презентації до Дня Святого Валентина).

За допомогою  програми Publisher 2007 діти навчилися створювати інформаційні бюлетені та буклети.

Бюлетень – це коротке офіційне повідомлення, збірка офіційних актів або періодичне видання, яке містить відомості з певного кола питань.

Ховрахи живляться сочистими частинами степових рослин, цибулинами та насінням. Спосіб життя наземний; живуть колоніями, в норах. На осінь та зиму вхід до нори тварини забивають землею і впадають у сплячку. Ховрахи мають здатність за запахом знаходити під землею посаджені жолуді, насіння клена, ліщини, абрикосу.

Більшість видів з роду ховрахів занесено до червоної книги.

Буклет – публікація, виготовле-на на одному аркуші та складена згинанням у кілька сторінок так, що її можна переглядати, не розрізаючи сторінок, а розкриваючи як ширму. У формі буклета виготовляються путівники, проспекти, програми концертів і вистав, реклами продукції та послуг тощо.

Під час роботи десятикласники дізналися про типи веб-сторінок; класифікацію веб-сайтів;етапи створення веб-сайтів; основи веб-дизайну. Навчилися створювати веб-сайти та блоги.

Сови – нічні хижаки. Тому очі у них великі, та ще й з підвищеною світовідчутністю. В темряві легко помітять мишу, що крадеться в траві. Політ сови абсолютно нечутний, вона завжди несподівано нападає на свою жертву. Харчується гризунами, полює на галявинах, полях.

Більшість учнів показали високий рівень навчальних досягнень, добре орієнтуються в тематичному матеріалі, самостійно виконують практичні, лабораторні та проектні роботи.

Ми впевнені, що знаходимось на вірному шляху. Виховні та навчальні технології, що використовуються в педагогічному процесі, відповідають вимогам часу; орієнтуються на прогресивні педагогічні досягнення, ідеї, культурні надбання людства, нації; сприяють реалізації парадигми сучасного виховання, творчій самореалізації всіх учасників навчально-виховного процес.

Залишити відповідь

Увійти через: