Додаток до Річного плану закупівель на 2011 рік

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури
закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується
залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
2.
Продукти нафтоперероблення рідкі
1172,
1131
Місцевий
бюджет
30600,00 (Тридцять тисяч шістсот грн..) з ПДВ Відкриті
торги
Січень
2011
Комітет
з конкурсних торгів відділу освіти Томаківської районної державної
адміністрації
ВСЬОГО:  

30600,00 (Тридцять тисяч шістсот грн..)

Затверджений  рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.04.2011 № 8
(вказується номер і дата протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану).

Голова комітету з конкурсних торгів О.В.Стуліна
Секретар комітету з конкурсних торгів Т.А.Алькема