Зміни до РПЗ №1

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури
закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується
залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
2.
Продукти нафтоперероблення рідкі
1172,
1131
Місцевий
бюджет
138000,00 

(Сто тридцять вісім тисяч грн..)

З ПДВ

Закупівля
у одного учасника
квітень
2011
Комітет
з конкурсних торгів відділу освіти Томаківської районної державної
адміністрації
ВСЬОГО: 138000,00 

(Сто тридцять вісім тисяч грн..)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.04.2011 № 8 (вказується номер і дата протоколу засідання тендерного комітету
щодо затвердження річного плану).

Голова комітету з конкурсних торгів О.В.Стуліна
Секретар комітету з конкурсних торгів Т.А.Алькема