Зміни до РПЗ №3

Зміни до річного плану  закупівель
відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації
Дніпропетровської області на 2011 рік ЄДРПОУ 02142566
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет заку-півлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання Очіку-вана вартість предмета закупівлі Проце-дура закупів-лі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) При-мітки
Поточний ремонт приміщень Зорянської загальноосвітньої школи 1134 Державний  бюджет 297669,00 двісті дев’яносто сім тисяч шістсот шістдесят девять грн. 00 коп.) Відкриті торги Липень Комітет з конкурсних торгів відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації Головний розпорядник бюджетних коштів відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації

 


Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _30.06.2011_N _1_
Голова комітету з конкурсних торгів           О.В.Стуліна
Секретар комітету з конкурсних торгів         Т.А.Алькема